Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3609
Title: Desăvîrșirea unificării Statului Național Român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie
Authors: Constantinescu, Miron
Pascu, Ștefan
Bányai, L.
Curticăpeanu, V.
Gheorghiu, I.
Göllner, C.
Kovács, I.
Nuțu, C.
Oprea, I.
Popeangă, V.
Porțeanu, Al.
Keywords: istorie
unificarea Statului Național Român
Issue Date: 1968
Abstract: Cuprins: Prefață (Miron Constantinescu) * Capitolul I. Ideea, tendințele și lupta pentru unitate a poporului român (Șt. Pascu) * 1. Premisele unității politice a românilor * Cunoștiința de sine a poporului român * Tendința de unitate a țărilor române * Unirea țărilor române sub Mihai Viteazul * Întărirea legăturilor dintre țările române și a conștiinței de neam în secolul al XVIII-lea * 2. Formarea națiunii române și importanța ei în dezvoltarea tendințelor de unitate a poporului român * Transformarea conștiinței de sine a poporului în conștiința națională * Identificarea luptei naționale și a tendințelor de unitate politică * Dezvoltarea ideii de unitate politică la stârșitul deceniului al treilea al secolului al XIX-lea * 3. Lupta pentru unitate politică în secolul al XIX-lea * Înainte de Revoluția din 1848 * În timpul revoluției democratice din 1848-1849 * Tendințe de unitate după revoluția din 1848 * Unirea Principatelor Române și importanța ei în procesul de desăvârșire a unității politice * Lupta românilor împotriva dualismului și pentru unitatea politică * Capitolul al II-lea. Mișcarea memorandistă și lupta pentru Unitatea de Stat (Șt. Pascu) * Începuturile mișcării * Memorandul românilor din Transilvania și Ungaria * Ecoul Memorandului * Capitolul al III-lea. Noul activism și lupta pentru Unitatea de Stat (1905-1918) (C. Nuțu) * 1. Împrejurările politice și condițiile social-economice în care se inaugurează noul activism * 2. Programul P.N.R din 1905 și lupta împotriva politicii de asuprire națională în perioada 1905-1910 * 3. Poziția burgheziei și intelectualității române din Transilvania față de mișcarea pentru unire * 4. Mișcarea pentru eliberarea națională în preajma primului război mondial. Tratativele dintre P.N.R. și guvernul Tisza * 5. Dezvoltarea luptei pentru unitatea politică în primii ani de război. Legăturile permanente cu România * 6. Acțiunea României în Transilvania (1916) și mișcarea pentru unire * 7. Reorganizarea luptei pentru autodeterminare în condițiile crizei finale a dualismului austro-ungar * Capitolul al IV-lea. Acțiuni pentru Unirea Transilvaniei înainte de intrarea României în Primul Război Mondial (I. Gheorghiu) * 1. Lupta pentru unire în vechiul regat pînă la izbucnirea Primului Război Mondial * 2. Acțiunile desfășurate în vederea unirii Transilvaniei în perioada neutralității României * Capitolul al V-lea, Activitatea românilor din Transilvania și din vechea Românie peste hotare (I. Gheorghiu și C. Nuțu) * 1. Începutul activității: în Rusia, în Statele Unire ale Americii și în Franța * 2. Activitatea pentru unire desfășurată în Franța, S.U.A., Anglia și Italia după Congresul naționalităților * 3. Crearea Consiliului Național al unității române * Capitolul al VI-lea. Condițiile internaționale în care se desfășoară mișcarea pentru unirea Transilvaniei cu România (C. Nuțu) * Capitolul al VII-lea. Lupta țărănimii din Transilvania pentru Unirea cu România (V. Popeangă și I. Kovács) * 1. Situația țărănimii din Transilvania și lupta ei în preajma războiului * Situația țărănimii din Transilvania în timpul războiului * 3. Lupta maselor țărănești pentru unire * 4. Organizarea țărănimii din Transilvania în noiembrie 1918 * Capitolul al VIII-lea. Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania pentru Unire (Al. Porțeanu) * 1. Cadrul politic și organizatoric al mișcării muncitorești din Transilvania. Dezvoltarea mișcării în perioada premergătoare unirii. Congresul al IX-lea al social-democrației române din Transilvania * 2. Atitudinea mișcării socialiste și muncitorești din Transilvania față de problema națională. Legăturile cu mișcarea socialistă din vechea Românie * 3. Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania în timpul evenimentelor din octombrie-noiembrie 1918 * 4. Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania în preajma Adunării de la Alba-Iulia * Capitolul al IX-lea. Cultura în sprijinul unității de Stat (V. Curticăpeanu) * 1. Ideea de unitate și așezăminte culturale * 2. „ASTRA” * 3. Studenții români de la universitatea din Pesta și Viena. Rolul lor în lupta pentru unire * 4. Sprijinul din vechea Românie * 5. Societatea „Transilvania” * 6. Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor * 7. Universitatea populară „N. Iorga” de la Vălenii de Munte * 8. Academia Română * 9. Literatura * Capitolul al X-lea. Actul Unirii. 1 decembrie 1918 (Miron Constantinescu) * 1. Preludiu prăbușirii Austro-Ungariei * 2. Consiliul Național Român central * 3. Tratativele de la Arad * 4. Relațiile cu factorii de la Iași * 5. Alegerea delegațiilor pentru Adunarea Națională de la Alba-Iulia * 6. Dezbateri principale * 7. În Banat * 8. Rolul socialiștilor * 9. Marea Adunare de la Alba-Iulia * Capitolul al XI-lea. Poziția naționalităților față de Unire (L. Bányai și C. Göllner) * 1. Unirea și populația maghiară din Transilvania * Politica de asuprire națională în monarhia austro-ungară * Lupta comună împotriva regimului de război și de împilare * Izbucnirea luptei revoluționare de eliberare națională și socială * Răsunetul Adunării Naționale de la Alba-Iulia * 2. Populația germană față de Unire * Epilog (Ion Oprea) * Postfață (Miron Constantinescu) * Ilustrații * Indice de nume
Description: Desăvîrșirea unificării Statului Național Român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, 522 p. // Autori: Miron Constantinescu, Ștefan Pascu, L. Bányai, V. Curticăpeanu, I. Gheorghiu, C. Göllner, I. Kovács, C. Nuțu, I. Oprea, V. Popeangă, Al. Porțeanu. Sub redacția: Prof. univ. Miron Constantinescu, Prof. univ. Ștefan Pascu // Bibliotheca Historica Romaniae, V
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3609
Appears in Collections:Desăvîrșirea unificării Statului Național Român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_Desavarsirea Unificarii Statului National Roman.jpgCoperta volumului : Desăvîrșirea unificării Statului Național Român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, 522 p. // Autori: Miron Constantinescu, Ștefan Pascu, L. Bányai, V. Curticăpeanu, I. Gheorghiu, C. Göllner, I. Kovács, C. Nuțu, I. Oprea, V. Popeangă, Al. Porțeanu. Sub redacția: Prof. univ. Miron Constantinescu, Prof. univ. Ștefan Pascu7.39 MBJPEGView/Open
Cuprins_Desavarsirea Unificarii Statului National Roman.pdfCuprinsul volumului: Desăvîrșirea unificării Statului Național Român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, 522 p. // Autori: Miron Constantinescu, Ștefan Pascu, L. Bányai, V. Curticăpeanu, I. Gheorghiu, C. Göllner, I. Kovács, C. Nuțu, I. Oprea, V. Popeangă, Al. Porțeanu. Sub redacția: Prof. univ. Miron Constantinescu, Prof. univ. Ștefan Pascu125.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.