Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3588
Title: Organizația Tratatului de la Varșovia. 1955 - 1975. Documente
Authors: Oancea, Constantin
Chiper, Aurel
Ciubotaru, Ion
Codiță, Cornel
Nicolau, Valentin
Oroian, Vasile
Keywords: documente
Tratatul de la Varșovia
tratate
declarații
comunicate
Issue Date: 1976
Publisher: Editura Politică, București
Abstract: Organizația Tratatului de la Varșovia. 1955 - 1975. Documente. București, Editura Politică, 1976, 261 p. Editori: Oancea, Constantin; Chiper, Aurel; Ciubotaru, Ion; Codiță, Cornel; Nicolau, Valentin; Oroian, Vasile.
Description: Cuprins: Prefață * 1. Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală între Republica Populară Albania, Republica Populară Bulgaria, Republica Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară Română, Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Varşovia, 14 mai 1955 * 2. Cu privire la crearea Comandamentului unit al forțelor armate ale statelor semnatare ale Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală de la Varşovia, Varşovia, 14 mai 1955 * 3. Comunicatul final al conferinței de la Varşovia a statelor europene pentru asigurarea păcii și securității în Europa, Varşovia, 14 mai 1955 * 4. Comunicatul final asupra sesiunii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală de la Varsovia, Praga, 28 ianuarie 1956 * 5. Declarația statelor participante la Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală de la Varşovia, Praga, 28 ianuarie 1956 * 6. Comunicatul cu privire la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală de la Varşovia, Moscova, 24 mai 1958 * 7. Declarația statelor participante la Tratatul prietenie, colaborare şi asistentă mutuală de la Varsovia, Moscova, 24 mai 1958 * 8. Proiectul Pactului de neagresiune între statele participante la Tratatul de la Varşovia și statele nord-atlantic, Moscova, participante la Pactul 24 mai 1958 * 9. Comunicatul cu privire la conferința miniştrilor afacerilor externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varşovia și al Republicii Populare Chineze, Varşovia, 28 aprilie 1959 * 10. Comunicat cu privire la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală de la Varşovia, Moscova, 4 februarie1960 * 11. Declarația statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Moscova, 4 februarie 1960 * 12. Comunicat cu privire la şedința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală de la Varşovia, Moscova, 29 martie 1961 * 13. Comunicat cu privire la consfătuirea primilor secretari ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitoreşti din țările participante la Tratatul de la Varşovia, Moscova, 5 august 1961 * 14. Declarația guvernelor statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Berlin, 13 august 1961 * 15. Comunicat cu privire la consfătuirea miniştrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Varşovia, 9 septembrie 1961 * 16. Consfătuirea miniştrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Praga, 1 februarie 1962 * 17. Declarație adoptată de Comitetul Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Moscova, 7 iunie 1962 * 18. Hotărîrea consfătuirii primilor secretari ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitoreşti și a şefilor de guverne ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Moscova, 25 iulie 1963 * 19. Comunicat cu privire la şedința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală de la Varşovia, Moscova, 26 iulie 1963 * 20. Cu privire la şedința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală de la Varşovia, Varşovia, 20 ianuarie 1965 * 21. Comunicatul consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Varşovia, 20 ianuarie 1965 * 22. Consfătuirea miniştrilor de externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varşovia, Moscova, 18 iunie 1966 * 23. Comunicat cu privire la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Bucureşti, 6 iulie 1966 * 24. Declarație cu privire la întărirea păcii și securității în Europa, București, 6 iulie 1966 * 25. Declarație cu privire la agresiunea S.U.A în Vietnam, Bucureşti, 6 iulie 1966 * 26. Consfătuirea miniştrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Varşovia, 10 februarie 1967 * 27. Consfătuirea adjuncților miniştrilor de externe din țările participante la Tratatul de la Varşovia, Berlin, 27 februarie 1968 * 28. Comunicatul consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Sofia, 7 martie 1968 * 29. Declarație cu privire la amenințarea la adresa păcii, ca urmare a extinderii agresiunii americane în Vietnam, Sofia, 7 martie 1968 * 30. Comunicat cu privire la consfătuirea miniştrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Moscova, 30 octombrie 1968 * 31. Comunicatul consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Budapesta, 17 martie 1969 * 32. Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia către toate statele europene, Budapesta, 17 martie 1969 * 33. Reuniunea adjuncților miniştrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Berlin, 21 mai 1969 * 34. Declarația consfătuirii miniştrilor afacerilor externe din statele participante la Tratatul de la Varșovia, Praga, 31 octombrie 1969 * 35. Ședința Comitetului miniştrilor apărării din țările participante la Tratatul de la Varşovia, Moscova, 23 decembrie 1969 * 36. Întîlnirea adjuncților miniștrilor afacerilor externe din statele participante la Tratatul de la Varşovia, Sofia, 27 ianuarie 1970 * 37. Şedința Comitetului miniştrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Sofia, 22 mai 1970 * 38. Comunicatul consfătuirii miniştrilor afacerilor externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varşovia, Budapesta, 22 iunie 1970 * 39. Memorandumul guvernelor țărilor participante la Tratatul de la Varşovia privind unele probleme actuale ale pregătirii și convocării Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, Budapesta,22 iunie 1970 * 40. Ședința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varsovia, Moscova, 20 august 1970 * 41. Comunicat cu privire la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Berlin, 2 decembrie 1970 * 42. Declarație privind problemele întăririi securităii și dezvoltării colaborării paşnice în Europa, Berlin, 2 decembrie 1970 * 43. Declarație în legătură cu agravarea situației în regiunea Indochinei, Berlin, 2 decembrie 1970 * 44. Declarația ,„Pentru instaurarea unei păci trainice și a securității în Orientul Apropiat“, Berlin, 2 decembrie 1970 * 45. Declarația „Să se pună capăt provocărilor imperialiste împotriva statelor independente din Africa”, Berlin, 2 decembrie 1970 * 46. Comunicatul consfătuirii miniştrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Bucureşti, 19 februarie 1971 * 47. Şedința Comitetului minişrilor apărăii ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Budapesta, 3 martie 1971 * 48. Comunicatul consfăuirii minişrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varşvia, Varşovia, 1 decembrie 1971 * 49. Comunicatul consfăuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Praga, 26 ianuarie 1972 * 50. Declarațe privind pacea, securitatea şi colaborarea în Europa, Praga, 26 ianuarie 1972 * 51. Declarațe în legăurăcu continuarea agresiunii S.U.A. în Indochina, Praga, 26 ianuarie 1972 * 52. Șdinț ordinară a Comitetului miniştrilor apărăii ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Berlin, 10 februarie 1972 * 53. Ședința ordinară a Comitetului miniştrilor apărăii ai statelor participante la Tratatul de la Varşvia, Varşvia, 8 februarie 1973 * 54. Şedința ordinară a Comitetului minişrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varşvia, Bucureşti, 7 februarie 1974 * 55. Comunicatul consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Varşovia, 18 aprilie 1974 * 56. Declarația „Pentru o pace trainică și dreaptă în Orientul Apropiat“, Varșovia, 18 aprilie 1974 * 57. Declarația „Pentru o pace trainică în Vietnam, pentru asigurarea intereselor naționale legitime ale poporului vietnamez”, Varșovia, 18 aprilie 1974 * 58. Declarația ,,Să se pună capă arbitrariului și persecutării democraților din Chile, Varşovia, 18 aprilie 1974 * 59. Ședința ordinară a Comitetului minişrilor apărăii ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, Moscova, 8 ianuarie 1975 * 60. Consfăuire a adjuncților miniştrilor de externe ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia, Moscova, 30 ianuarie 1975 * 61. ,,Pentru pace, securitate, colaborare și apropiere între popoarele Europei“ – document adoptat la întîlnirea parlamentarilor din statele participante la Tratatul de la Varşovia, Varşovia, 15 mai 1975
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3588
Appears in Collections:Organizația Tratatului de la Varșovia. 1955 - 1975. Documente

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_Organizatia tratatului de la Varsovia 1955-1975_1976.jpgCoperta volumului Organizația Tratatului de la Varșovia. 1955 - 1975. Documente. București, Editura Politică, 1976, 261 p.2.85 MBJPEGView/Open
Cuprins_Organizatia tratatului de la Varsovia 1955-1975.pdfCuprinsul volumului Organizația Tratatului de la Varșovia. 1955 - 1975. Documente. București, Editura Politică, 1976, 261 p.218.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.