Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3581
Title: Scrisori și documente inedite
Authors: Maior, Petru
Keywords: literatură
documente
scrisori
Petru Maior
Issue Date: 1968
Publisher: Editura pentru Literatură
Abstract: Cuprins : Introducere * Notă asupra ediției * Scrisori și documente inedite: 1785 : I. Arhidiaconului Danila, 17 iunie * II. Către arhidiaconul Danila, 2 iulie * III. [Petru Maior către episcopul Bob], 4 august * IV. [Numirea Iui Petru Maior ca protopop], 15 august * V. Arhidiaconilor Ioan Caliani și Demetriu Caian [nedatată] * VI. Ad Archidiaconuin Danila [nedatată] * VII. Ad Pctrum Maior [nedatată] * VIII. Ad Tab[ulam] Thord[ensem], 1 septembrie * IX. [Petru Maior către episcopul Bob], 22 septembrie * X. [Petru Maior către episcopul Bob], 29 septembrie * XI. Arhidiaconului [din] M[aghiar] - Reghin Rev[erendi]ssimo Maior, 6 noiembrie * XII. Arhid[iaconului] Paolo Maior, 20 decembrie * XIII. [Petru Maior către episcopul Bob], 29 decembrie * 1786: XIV. Arhid[iaconului] Petru Maior - S[as]-Reghin, 15 martie * XV. Ad Arhidiacon Maier, 26 iulie * 1787: XVI. [Petru Maior - către] c[instiții] curatori din Sîntioana, 1 aprilie * XVII. Per Arhidiac[onum] Georgiuș Maior Capusiensem, 9 noiembrie * 1788: XVIII. [Petru Maior către episcopul Bob], 8 ianuarie * XIX. Ad Arhidiacf[onum] Petru Maior - Sas-Reghin, 12 februarie * XX. [Petru Maior către episcopul Bob], 18 februarie [Anexă la documentul XX] * XXI. [Petru Maior către episcopul Bob], 13 aprilie * 1790 : XXII. [Petru Maior către episcopul Bob], 7 noiembrie * 1797 : XXIII. [Concluziile unui proces de divorț dezbătut în fața lui Maior], 12 octombrie * 1799 : XXIV. [Petru Maior către episcopul Bob], 1 iunie * 1800: XXV. [Episcopul Bob către Petru Maior], 16 februarie * XXVI. [Petru Maior către episcopul Bob], 18 iunie * XXVII. [Petru Maior către episcopul Bob], 9 septembrie * XXVIII. [Petru Maior către episcopul Bob], 17 octombrie * XXIX. Credincioșii fii din Sas-Reghin [către episcopul Bob], 25 octombrie * XXX. [Petru Maior către episcopul Bob], 2 decembrie * 1801: XXXI. [Ioan Bob către poporanii din Căpuș], 25 ianuarie * XXXII. [Petru Maior către episcopul Bob], 17 februarie * XXXIII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 12 martie * XXXIV. Arhidiacf[onului] Petru Maior, M[aghiar]-Reghin, 13 aprilie * XXXV. [Petru Maior către episcopul Bob], 14 iunie * XXXVI. [Petru Maior către episcopul Bob], 14 iunie * XXXVII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 2 iulie * XXXVIII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 8 octombrie * 1803: XXXIX. [Episcopul Bob către Petru Maior], 26 ianuarie * XL. [Episcopul Bob către Teodor Chirali], 9 martie * XLI. [Episcopul Bob către Petru Maior], 15 aprilie * XLII. C[ucernicului] protopop Petru Maior al Gurghiului— la Sas-Reghin, 15 aprilie * XLIII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 21 mai * XLIV. [Episcopul Bob către Petru Maior], 10 iunie * XLV. [Petru Maior către episcopul Bob], 22 septembrie * 1804: XLVI. [Episcopul Bob către Petru Maior], 3 ianuarie * XLVII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 15 ianuarie * XLVIII. Contractul parohiei din Sas-Reghin încheiat în 1804, cu privire la venirea în mijlocul lor a lui Petru Maior, 14 martie* XL1X. [Episcopul Bob către credincioșii uniți din Sas-Reghin și către Petru Maior], 25 martie * L. [Episcopul Bob către Petru Maior], 8 iunie * LI. [Episcopul Bob către Petru Maior], 18 iunie * LII. [Episcopul Bob către diacul loan din Hodac], 22 iunie * 1805: LIII. [Episcopul Bob către popa Aron din Jabenița], 14 martie * LIV. [Petru Maior către episcopul Bob], 13 aprilie * LV. [Episcopul Bob către Petru Maior], 17 aprilie * LVI. [Petru Maior către Demetriu Caian-junior], 26 mai * LVII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 2 iunie * LVIII. [Preotul romano-catolic, Biro Ladislau din Reghin, către episcopul Bob], 7 iunie * LIX. [Episcopul Bob către Petru Maior], 11 iunie * LX. [Românii din Sas-Reghin îl cer pe Petru Maior ca preot], 17 iunie * LXI. [Petru Maior către episcopul Bob], 23 iunie * LXII. [Petru Maior către Demetriu Caian-junior], 23 iunie * LXIII. [Conzistorul din Blaj către Petru Maior], 1 iulie * LXIV. [Episcopul Bob consimte la trecerea lui Petru Maior din parohia Maghiar-Reghinului la cea din Reghin-oraș], 1 iulie * LXV. [Episcopul Bob către Petru Maior], 3 august * LXVI. [Baronul Lcopold Bornemisza către guvernul transilvan în problema Mănăstirii de la Hodac-Runcu] [nedatată] * LXVII. [Plîngerea ctitorilor Mănăstirii Runcu către episcopal Bob ca să ia sub ocrotirea sa acest vechi așezămînt de cultură pe care vroia să-l dărîme baronul Bornemisza spre a-i lua pămîntul] [nedatata] * LXVIII. [Baronul G. Bânffy, guvernatorul Transilvaniei, către episcopul Bob], 8 august * LXIX. [Episcopul Bob către Petru Maior și către credincioșii din Sas-Reghin], 15 august * LXX. [Raportul popii Sandu către Petru Maior], 15 august * XXXI. [Petru Maior către Dîmitrie Caian-junior], 27 august * 1806: LXXII. [Petru Maior către Dcmetriu Caian-junior], 9 ianuarie * LXXIII. [Viceșpanul Gyarfas lozsef către guvernul transilvan — raport privind situația Mănăstirii Runcu], 29 ianuarie * LXXIV. [Bereg Gabor către guvernul transilvan — în aceeași problemă a Mănăstirii Runcu], 6 februarie * LXXV. [Inspectorul Kakutsi Sandor către prefectul comitatului Turda], 28 februarie * LXXVL [Baronul Banffy către episcopul Bob], 3 martie * LXXVIL [Conzistorul din Blaj către Petru Maior], 15 martie * LXXVIII. [Petru Maior către episcopul Bob], 23 martie * LXX1X. [Baronul Banffy către episcopul Bob], 12 mai * LXXX. [Gyarfas Jozsef către guvernul transilvan în problema Mănăstirii Runcu], 23 octombrie * LXXXI. [Baronul Banffy către episcopul Bob în aceeași problemă], 15 decembrie * 1807 : LXXXII. [Episcopul Bob către Petru Maior, referitor la nepotul acestuia, Grigorie de la Milașul-Mare], 7 martie * LXXXIII. [Episcopul Bob către Petru Maior, tot în problema nepotului acestuia, Grigorie de la Milaș], 6 aprilie * LXXXIV. [Episcopul Bob către Petru Maior], 27 aprilie * LXXXV. [Contractul încheiat între Petru Maior, ca reprezentant al episcopului Bob, și baronul Leopold Bornemisza], 5 mai * LXXXVI. [Episcopul Bob către Petru Maior, tot în problema nepotului acestuia, Grigorie de la Milaș], 17 mai * LXXXVII. [Episcopul Bob către Vasile Filipan, privitor la nepotul lui Maior, Grigorie], 17 mai * LXXXVIII. [Episcopul Bob către Grigorie Pop din Maghiar-Reghin și Grigorie Maior de la Milaș - să facă schimb cu parohiile], 17 mai * LXXXIX. [Episcopul loan Bob către Petru Maior, relativ la nepotul acestuia, Grigorie], 7 iunie * XC. [Episcopul Bob către Petru Maior], 16 august * XCI. [Guvernatorul Transilvaniei, baronul Bânffy, către episcopul Bob, în problema schimbului bunurilor de la Runcu și terenul cedat de baronul Bornemisza în Gurghiu], 20 august * XCII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 25 august * XCIII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 11 octombrie * XC1V. [Episcopul Bob către Petru Maior], 25 octombrie * 1808: XCV. [Petru Maior către episcopul Bob], 4 ianuarie * XCVI. [Petru Maior către Demetriu Caian-junior], 4 ianuarie * XCVII. [Episcopul Bob către Petru Maior], 14 aprilie * XCVIII. [Popa Ion Cheței către episcopul Bob, împotriva lui Mihail Maior], 30 aprilie * XCIX. [Guvernatorul Transilvaniei, baronul Banffy, către episcopul Bob, cu privire la Mănăstirea Runcu] [nedatată] * C. [Scrisoarea trimisă de loan Mednyansky și Stephanus Getz, la 27 sept., către Samuil Vulcan, prin care i se comunică numirea lui Petru Maior ca cenzor și corrector al tipografiei din Buda] * CI. [Episcopul Samuil Vulcan către Bob - prin care-1 roagă să-i comunice lui Petru Maior numirea și să-și grăbească plecarea la noul post], 29 octombrie * 1821 : CII. [Testamentul lui Petru Maior] [februarie] * 1822 : CIII. [Grigorie Maior, nepotul istoricului, către episcopal Bob], 5 februarie * C1V. [Arhidiaconul Szoikovits către loan Bob - relatează asupra bunurilor rămase de la Petru Maior și expedierea lor spre Transilvania, la Constantin Hagi Pop din Sibiu], 9 mai * 1834 : CV. [Ana Maior, sora istoricului, către episcopul Bob - arată cum se risipesc, prin abuz, cărțile și alte bunuri rămase de la Petru Maior], 19 martie * [Anexa 1 la documentul CV] * [Anexa 2 la documentul CV] * Indice de nume * Indice de localități * Tabla ilustrațiilor
Description: Petru Maior. Scrisori și documente inedite. București, Editura pentru Literatură, 1968, XXII, 170 p., [2] f. il., [8] f. facs. Studii și documente. Ediție îngrijită, prefață, note și indici de Nicolae Albu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3581
Appears in Collections:Petru Maior. Scrisori și documente inedite

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_Maior Petru-Scrisori si documente inedite.jpgCoperta volumului Petru Maior. Scrisori și documente inedite. București, Editura pentru Literatură, 1968, XXII, 170 p., [2] f. il., [8] f. facs. Studii și documente. Ediție îngrijită, prefață, note și indici de Nicolae Albu.485.17 kBJPEGView/Open
Cuprins_Lista documentelor_Maior Petru-Scrisori si documente inedite-pdfs.pdfCuprins și lista documente. Petru Maior. Scrisori și documente inedite. București, Editura pentru Literatură, 1968, XXII, 170 p., [2] f. il., [8] f. facs. Studii și documente. Ediție îngrijită, prefață, note și indici de Nicolae Albu135.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.