Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3578
Title: Documente internațioale privind combaterea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante
Authors: Zlăterscu Moroiau, Irina (coordonator)
Marinache, Emil (coordonator)
Șerbănescu, Rodica (coordonator)
Keywords: drept
documente
convenții
reguli
rezoluții
Issue Date: 1998
Abstract: Cuprins: Cuvânt înainte * I. Documente universale * A. Instrumente * Declarația universală cu privire la drepturile omului (1948) * Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966) * Convențiile de la Geneva – art. 3 comun (1949) * Convenția de la Geneva referitoare la tratamentul prizonierilor de război (1949) – extrase * Convenția de la Geneva referitoare la protecția persoanelor civile în timp de război (1949) – extrase * Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid (1948) – extrase * Convenția suplimentară cu privire la abolirea sclaviei, traficului cu sclavi și a instituțiilor și practicilor analoage sclaviei (1956) – extrase * Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965) – extrase * Convenția internațională asupra eliminării și reprimării crimei de apartheid (1973) – extrase * Convenția internațională contra luării de ostateci (1979) – extrase * Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante (1984) * Convenția cu privire la drepturile copilului (1989) – extrase * B. Alte documente * Ansamblul de reguli minimale pentru tratamentul deținuților (1957) * Declarația asupra protecției femeilor și copiilor în perioade excepționale dși de conflict armat (1974) * Declarația privind protecția tuturor persoanelor împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (1975) * Codul de conduită pentru responsabilii cu aplicarea legii (1979) * Principii de etică medicală referitoare la rolul personalului sanitar – îndeosebi al medicilor – în protecția arestaților și a deținuților împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (1982) * Garanții pentru protecția drepturilor persoanelor pasibile de pedeapsa cu moartea (1984) * Ansamblul de reguli minimale ale Organizației Naționilor Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing ) (1985) * Declarația de principii fundamentale de justiție referitoare la victimele criminalității și victimele abuzului de putere (1985) * Principii fundamentale referitoare la independența magistraturii (1985) * Declarația de la Viena a Conferinței Mondiale a Organizației Naționilor Unite asupra Drepturilor Omului (1993) – extrase * Apelul de la Copenhaga lansat de Înaltul Comisar pentru drepturile omului la Centrul de Reabilitare și Cercetare a Victimelor Torturii (1994) * II. Documente regionale * A. Instrumente * Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertății fundamentale (1950) – extrase * Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sa tratamentelor inumane saudegradante (1987) * Protocolul nr. 1 la Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (1995) * Protocolul nr. 2 la Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (1993) * B. Alte documente * Documentul final al Conferinței de la Viena pentru Securitate și Cooperare în Europa (1986) – extrase * Documentul reuniunii de la Copenhaga a Conferinței asupra dimensiunii umane a C.S.C.E./ O.S.C.E. (1990) – extrase * Documentul Reuniunii de la Moscova a Conferinței asupradimensiunii umane a C.S.C.E./ O.S.C.E. (1991) – extrase * Deciziile de la Budapesta ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (1994) – extrase * Declarația de la Tokyo a Adunării Mondiale Medicale (1975) * Rezoluția Adunării Mondiale Medicale asupra drepturilor omului (1990) * III. Jurisprundență referitoare la interdicția torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane și degradante * Comitetul impotriva torturii al Organizației Națiunilor Unite * Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Description: Zlăterscu Moroiau, Irina (coordonator); Marinache Emil (coordonator); Șerbănescu Rodica (coordonator); Documente internațioale privind combaterea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante. Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1998, 199 p.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3578
ISBN: 973-9316-19-0
Appears in Collections:Documente internațioale privind combaterea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_Documente internationale privind combaterea torturii.jpgCoperta volumului coordonat de Zlăterscu Moroiau, Irina; Marinache Emil; Șerbănescu Rodica, cu titlul: Documente internațioale privind combaterea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante. Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1998, 199 p.697.61 kBJPEGView/Open
Cuprins_Documente internationale privind combaterea torturii.pdfCuprinsul volumului coordonat de Zlăterscu Moroiau, Irina; Marinache Emil; Șerbănescu Rodica, cu titlul: Documente internațioale privind combaterea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante. Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1998, 199 p.71.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.