Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3570
Title: Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 1745-1768. Documente inedite. Volumul II. Partea 1. Documentele 1-144
Authors: Pall, Francisc
Keywords: Inochentie Micu-Klein
documente
Issue Date: 1997
Publisher: Centrul de Studii Transilvane. Fundația Culturală Română. Cluj-Napoca
Abstract: Cuprins: Lămurire introductivă * Lista documentelor * Documentele 1-114.Pentru înțelegerea mai lesnicioasă a textelor originale, menționând însă principiul reproducerii fidele a formei lor gramaticale propriu-zise, ne-am călăuzit în general după următoarele reguli: a) Referitor la documentele latine, am modernizat - deși poate nu totdeauna consecvent, ceea ce ar fi și greu de realizat în mod rigid - regimul literelor mari și mici și punctuația, atât de arbitrare în originale; am omis semnele diacritice, numeroase îndeosebi în actele lui Inochentie (mai ales pentru marcarea ablativului și adverbului), cu excepția celor câteva din ortografia clasică; am transcris e (caudata), folosită încă în sec. XVIII în unele texte latinești, cu diftongul ae; am menținut însă, când e cazul, pe v (în loc de u) după consoane ca g, p, s, dar mai ales q, înainte de vocale, fiind caracteristic multor documente ale epocii de pe teritoriul monarhiei habsburgice, astfel și în Transilvania. b) Referitor la documentele italiene, am modernizat - cu toate că nu vom fî procedat nici aici cu toată consecvența, neexistând nici azi o unanimitate de uz - același regim al majusculelor și minusculelor, ca și semnele de punctuație; am căutat să modernizăm și să genera lizăm, dar cu măsură, indicarea accentelor și apostrofului. Atât în cazul documentelor latine, cât și al celor italiene (precum și al celor câteva documente germane pe care le publicăm, modernizate și ele în ceea ce privește scrierea literelor mari și mici sau punctuația), am întregit tacit prescurtările curente. Când e vorba de unele mai puțin frecvente sau echivoce ori de trimiteri abreviate la texte juridice sau canonice, am inclus întregirea între paranteze drepte. Au fost menținute, de obicei, în cazul repetării în cadrul aceluiași document, prescurtări epistolare de apelative onorifice, riduri, adrese, formule de subscripție. S-a menținut, de asemenea, la repetiții, adeseori, abrevierea unor nume proprii din semnături. Lectura nesigură o semnalăm cu [?]; asupra inconsecvențelor de grafie sau formelor neobișnuite atragem atenția prin [!]. Corectarea greșelilor din text se face în note. În cazul documentelor mai lungi, indicăm succesiunea foliilor sau paginilor din text în paranteze drepte [ ]. Omitem pasajele care nu interesează tema, semnalând omiterea prin ...
Description: Pall, Francisc. Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma, 1745-1768. Documente inedite. Volumul II. Partea 1. Documentele 1-144. Coordonator de ediție: Tudor Vlad; Redactori: Vasile Sălăjan; Vasile Grunea, Virgil Leon
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3570
ISBN: 973-577-104-7
Appears in Collections:Inochentie Micu-Klein_Documente inedite

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_Pali Francisc_Inochentie Micu-Kleinn.jpgCoperta volumului semnat de Pall, Francisc, cu titlul Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma, 1745-1768. Documente inedite. Volumul II. Partea 1. Documentele 1-144. Coordonator de ediție: Tudor Vlad; Redactori: Vasile Sălăjan; Vasile Grunea, Virgil Leon179.9 kBJPEGView/Open
Lista documentelor_Pall Fr_Inochentie Micu-Klein_Exilul la Roma_Documente inedite. Vol-2_Partea 1.pdfLista Documentelor din volumul semnat de Pall, Francisc. Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma, 1745-1768. Documente inedite. Volumul II. Partea 1. Documentele 1-144. Coordonator de ediție: Tudor Vlad; Redactori: Vasile Sălăjan; Vasile Grunea, Virgil Leon1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.