Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3560
Title: Izvoarele răscoalei lui Horea= Fontes Seditionis Horianae. Seria B: Izvoare narative. Vol.2 : 1786-1860
Authors: Pascu, Ștefan (redactor)
Edroiu, Nicolae
Bozac, Ileana
Gyémánt, Ladislau
Vollmann, Volker
Neamțu, Alexandru
Feneșan, Costin
Täuber, Lelia
Keywords: istorie
izvoarele răscoalelor
răscoala lui Horea
documente
Issue Date: 1983
Publisher: Editura Academiei Republicii Socialiste România, București
Abstract: Cuprins: Cuvînt introductiv (Acad. Ștefan Pascu) * Notă asupra ediției (Colectivul de editori) * I. Georg Michael Gottlieb Hermann, Horaische Unruhen [Răscoala lui Horea ] * II. Samuel de Balia, Bokány nerü falut ekképpen prédálták fel az oláhok [Cum au prădat românii satul numit Băcăinți] * III. Anton Szirmay de Szirma, Horaianac seditionis historia [Istoria răscoalei lui Horea] * IV. Szánto György, A Hora által inditott rebellionak rövid leirása [Scurtă descriere a rebeliunii pornite de Horea] * V. Homorodszentpeteri Cseke losif, Az oláh nemzetröl. Hora 1784-iki forradalma es ennek okai [Despre națiunea română. Revoluția lui Horea din 1784 și cauzele acesteia!] * VI. Samuel Bedos Köpeczi, Nevezetes változások melyeket eletem folyása a viszontagsággal leirásában maradékom kedvere feljegyzettem [Schimbări însemnate întîmplate în cursul vieții și vicisitudinile mele, pe care le-am însemnat ca să rămînă] * VII. Johann Michael Felmer, Zur Horraischen Aufruhrgeschichte [Despre istoria răscoalei lui Horea] * VIII. Samuil Micu, Istoria și lucrurile și întîmplările românilor * IX. Johann Georg Schaser, Bauern Tumult im Unter-Albenser, Hunyader und Zarander Comitat unter Anführung des Horia [Răscoala țăranilor din comitatele Alba de Jos, Hunedoara și Zărand de sub conducerea lui Horea] * X. Ioan Monorai, Brevis notitia rerum dacicarum. Scurtă cunoștință a lucrurilor Dachiei * XI. Jankovits Miklos. Grof Sztáray Mihálynak tiszti igyekezete es a nemessegnek kesz ajánlása Horea támadásának letsewdesitesere [Strădaniile oficiale ale contelui Sztáray Miliulx pentru liniștirea răscoalei lui Horea cu ajutorul pregătit de nobilime] * XII. Bajesdi Vitán Sándor. A Derai mezon a Horákkal törtent csatáknak rövid de igaz leiruxa [Descrierea scurtă dar adevărată a bătăliilor cu horenii înlîinpialo pe cîmpul Devei] * XIII. Götffy Borbála, Hora por háda. Nehai Marosfalvi Güffy Lászlo ház nepenek Hora porhada miatt esett romlása (Oastea țărănească a lui Horea. Stricăciunea ce a avut casa răposatului Ladislau Gotffy de Mătișeni din pricina oștilor țărănești ale lui Horeai] * XIV. Nicolac Stoica de Hațeg, Cronica Banatuluii (1688—1827) * XV. Kozma Pál, Zarand vármegye földirati, statistikai es torteneti leirása [Descrierea geografică, statistică și istorică a comitatului Zarand * XVI. Anton Kurz. Hora und Kloska. (Die walachische Revolution Des Jahres 1784 in Siebenbürgen. Eine Parallele für die Gegeaurart) [Horea și Cloșca. (Revoluției română din anul 1784 in Transilvania. O paralelă pentru prezent)] * XVII. Iosif Marlin, Horra. Kriegs -und Friedensbilder aus dem Volksleben der Rumänen oder Wallachen in Siebenbürgen (Horea. Imagini de război și de pace, din viața poporului român sau valah din Transilvania] * XVIII. Dálnoki Ineze Jözsef, Irto häboru 1848 es 1849 -ben a független es unálló Magyar Nemzet ellen, annak királya altal gyaluzatos modon inditott, folytatolt es gyásszal vegzett [Războiul pustiitor din 1848 și 1849 împotriva națiunii maghiare independente și de-sine-slătătoare, pornit, continuat și încheiat funest de către regele acesteia] * XIX. Alexandru Sterca-Șuluțiu, Istoria Horii și a poporului românesc din Munții Apuseni ai Ardealului * Indice (p.449-470)
Description: Pascu, Ștefan (red.), Edroiu Nicolae, Bozac Ileana, Gyémánt Ladislau, Wollmann Volker, Neamțu Alexandru, Feneșan Costin, Täuber Lelia. Izvoarele răscoalei lui Horea= Fontes Seditionis Horianae. Seria B: Izvoare narative. Vol.2 : 1786-1860 * Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România ; Institutul de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3560
Appears in Collections:Izvoarele Răscoalei lui Horea

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_Pascu_Izvoarele Rascoalei lui Horea_seria B_vol-II.jpgCoperta volumului semnat de Pascu, Ștefan (red.), Edroiu Nicolae, Bozac Ileana, Gyémánt Ladislau, Wollmann Volker, Neamțu Alexandru, Feneșan Costin, Täuber Lelia, cu titlul: Izvoarele răscoalei lui Horea= Fontes Seditionis Horianae. Seria B: Izvoare narative. Vol.2 : 1786-1860 Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România ; Institutul de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca3.36 MBJPEGView/Open
Cuprins_Pascu Stefan_Izvoarele Rascoalei lui Horea_Seria B_Vo-II_1786-1860.pdfCuprinsul volumului semnat de Pascu, Ștefan (red.), Edroiu Nicolae, Bozac Ileana, Gyémánt Ladislau, Wollmann Volker, Neamțu Alexandru, Feneșan Costin, Täuber Lelia, cu titlul: Izvoarele răscoalei lui Horea= Fontes Seditionis Horianae. Seria B: Izvoare narative. Vol.2 : 1786-1860 Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România ; Institutul de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca99.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.