Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3508
Title: Hic sunt leones. Exegeze
Authors: Dorcescu, Eugen
Keywords: exegeze
antologie
eseistică
Issue Date: 2023
Abstract: Cuprins: Predoslovie * Exordiu * Hic Sunt Leones * Comentarii * Singurătatea – starea de grație a contemplării * Râsul mundan și râsul metafizic * Realismul oniric * Irealitatea imediată * Un roman existențial * Poezia lui Ioan Dan Bălan * Poezia hermeneutică * Inițierea în suferință * Reminiscența paradisului pierdut * În drum spre Împărăție * Poezia lui Lucian Bureriu * „Viața între zero și unu” * Poezie și cunoaștere * În căutarea fratelui pierdut * Viaţa ca supravieţuire * Un poet mistic: Blagoie Ciobotin * În căutarea sensului trăit * Poezia vocației antropocosmice * poezia extatică * Traducere și creativitate * Jocul de-a lumea * În căutarea sensului pierdut * Un roman contemporan * Despre infrarealitate * Ideologie și literatură * Poezie și metafizică * Poeta genuinus, poeta doctus, poeta artifex * Despre statornicie și impermanență * Inițierea în singurătate * Poezia lui Ticu Leontescu * Între profan și sacru * Marea evadare * „Antinomia nimicului” * „Furnicile vremii” * Poezia singurătății și a singularității * Templul cosmic * Ars - Ancilla Theologiae * Androginul himeric * Singurătatea hermeneutului de cursă lungă * Istoria literaturii române contemporane din vest * Poezia lui George Schinteie și drama antropo-estetică * Poezia lui Ion Scorobete * „Vacanța mare” * Poemele irealității imediate și ale realitătii absolute * Despre trans-imanență * Gheorghe A. Stroia – poet al iubirii desăvârşite * Spovedanie sub steaua absintos * Poezia lui Petru Vasile Tomoiagă * Suprarealismul metafizic * Addenda * Suferința – cale regală a cunoașterii * Poezia Adrianei Weimer * Eseuri * Un sculptor al persoanei umane * Un fericit: Simion Dănilă * La un vernisaj * Pictura holistică * Ioan Iovan sau despre persoana umană * Armonia hermetică * Între uranic și teluric * Arta sculpturii * Despre glosofilie sau gheorghe I. Tohăneanu – poetul * „Luceafărul”, cartea de identitate, în cer și pe pământ, a poporului român * Codul biblic al familiei * Biobibliografie
Description: Eugen Dorcescu. Hic sunt leones. Exegeze. Timişoara, Editura Waldpress, 2023, 340 p. ISBN 978-606-614-365-3 /// Predoslovie: Am conceput, scris și publicat, în diverse reviste, exegezele cuprinse în această antologie, de-a lungul anilor 2008-2023. Ele continuă şi întregesc sumarul volumului nostru de eseistică, teorie literară şi stilistică, Poetica non-imanenţei, apărut la Editura Palimpsest, Bucureşti, în anul 2009. Dedic HIC SUNT LEONES. Exegeze - Școlii de literatură „Eugen Dorcescu – 80”: Silvia-Gabriela Almăjan, Mariana Anghel, Marian-Cătălin Ciobanu, Anișoara-Violeta Cîra, Monica M. Condan, Maria Costa-Bălan, Cristina- Liliana Diaconița, Mirela-Ioana Dorcescu, Susana Dumele, Ticu Leontescu, Dragoș Micaciu, Mariana Pâșlea, Ana-Maria Radu, Marioara Rus, Lucia Țunea. Eugen Dorcescu
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3508
ISBN: 978-606-614-365-3
Appears in Collections:Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hic Sunt Leones_Exegeze_Dorcescu_Coperta.jpgCoperta volumului semnat de Eugen Dorcescu, cu titlul: Hic sunt leones. Exegeze, tipărit în Timişoara la Editura Waldpress, 2023, 340 p.3.72 MBJPEGView/Open
Hic Sunt Leones. Exegeze_dorcescu_interior.pdfEugen Dorcescu. Hic sunt leones. Exegeze. Timişoara, Editura Waldpress, 2023, 340 p. ISBN 978-606-614-365-31.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.