Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3486
Title: Miozotis. Poeme regăsite
Authors: Dorcescu, Eugen
Keywords: poeme
literatură
Miozotis
Eugen Dorcescu
Issue Date: 2023
Publisher: Editura Eurostampa, Timișoara
Abstract: Volumul Miozotis. Poeme regăsite conține 102 poeme inedite din perioadele 1972-2002 și 2019-2023. Trebuie spus că, după 2002, numărul textelor poetice manuscris, rămase în arhiva poetului, scade drastic, cele reținute spre publicare în volumele apărute începând cu 2003 (Elegii/ Poemele Bătrânului, 2003; Moartea tatălui, 2005; În Piața Centrală, 2008; Drumul spre Tenerife, 2009) fiind donate de Eugen Dorcescu Bibliotecii Eparhiale a Mitropoliei Banatului, în anii 2010 și 2011. (Cf. Eugen Dorcescu în „Timișoara” - Volum omagial 80, Editura Mirton, Timișoara, 2021, p. 430-434). Manuscrisele plachetelor Nirvana (2014) și Elegiile de la Carani (2017) se află în arhiva poetului. Am subliniat în prefața Leviatanului, intitulată Povestea manuscriselor dorcesciene, temerea mea că anumite poezii au fost nedreptățite în procesul de selecție. Prin urmare, pentru a elimina această supoziție, care s-a dovedit întemeiată, la începutul acestui an, am reluat lectura poeziilor olografe ale lui Eugen Dorcescu și am redactat încă 29 de fișiere, fiecare dintre acestea conținând între 35 și 40 de piese, asumate ca poeme finalizate, prin datare și semnătură, de către autor. Până la urmă, aproximativ 10% au fost reținute de Eugen Dorcescu pentru publicare. Aplicarea unui criteriu tematic în alegerea textelor pentru Miozotis a contribuit la consolidarea direcției mistice (pe linia Aproapelui și a Leviatanului), care, îndepărtându-l, poate, de poeții români contemporani, îl apropie, decisiv, pe Eugen Dorcescu, așa cum observase Andrés Sánchez Robayna, de misticii occidentali. Legătura nemijlocită cu Dumnezeu, găsit în mod miraculos, și căutat apoi cu certitudinea de neclintit a consubstanțialității eului liric cu El („Tu ești veșnicia./Eu sunt/veșnicia” – Clipe 27/ Dies illa), generează și/sau întreține un lung șir de trăiri mistice intense, a căror energie inundă pagina, șiroind în forme prozodice surprinzătoare, în care ritmul (cardiac) al poeziei, în asociere cu rima, reprezintă singurele elemente de organizare discursivă provenite din prozodia clasică.
Description: Cuprins: Cuvânt înainte: Miozotis și poezia mistică dorcesciană (Mirela-Ioana Dorcescu) * Miozotis * Răstigniri (1 - 9) * Solilocvii (1 - 30) * Revelații (La clopotiva) (1 - 33) * CLIPE (1 - 28) * Sicomorul * Metamorfoze și „evoluții” în opera lui Eugen Dorcescu (Livius Petru Bercea) * Biobibliografie – Eugen Dorcescu * Opinii Critice (selectiv)
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3486
ISBN: 978-606-32-1372-4
Appears in Collections:Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eugen Dorcescu_Miozotis_Poeme regasite.jpgcoperta volumului semnat de Dorcescu Eugen. Miozotis. Poeme regăsite.309.52 kBJPEGView/Open
Eugen Dorcescu-MIOZOTIS_Poeme regasite.pdfDorcescu Eugen. Miozotis. Poeme regăsite. Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu Postfață de Livius Petru Bercea. Timișoara, Editura Eurostampa, 198 p.1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.