Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3446
Title: Noțiuni de teoria literaturii : Manual pentru clasa a VIII-a.
Authors: Chițimia, I. Constantin
Negoescu, I.
Novicov, M.
Piru, Al.
Ursu, G.G.
Keywords: literatura română
manual școlar
opere literare
genul liric
genul epic
creația epică scrisă în versuri
poemul
romanul
Issue Date: 1960
Publisher: Editura de Stat Didactică și Pedagogică, București
Abstract: Cuprins: I. Noțiuni despre literatură * 1. Ce este literatura * 2. Știința literaturii și părțile ei componente * 3. Trăsăturile caracteristice ale literaturii * II. Structura operei literare * Uzina vie de Al. Sahia * Analiză literară * III. Limba și stilul operelor literare * 1. Noțiunea de limbă literară * 2. Noțiunea de stil în operele literare * 3. Figuri de stil * 4. Sintaxa poetică * 5. Versificația * IV. Genurile literare * A. Genul liric * a. Creația lirică orală * 1. Doina * 2. Folclor nou * Trăsăturile generale ale creației lirice orale * b. Creația lirică scrisă * Lirica cetățenească * 1. Oda (Închinare de M. Beniuc) * 2. Imnul (Internaționala de E. Pottier) * 3. Satira (Satiră [Duhului meu] de Gr. Alexandrescu) * 4. Pamfletul (Păianjenul negru, de T. Arghezi) * 5. Epigrama * Lirica intimă * 1. Elegia (Mai am un singur dor, de M. Eminescu) * 2. Meditația (În peșteră, de Panait Cerna) * Lirica peisagistă * Pastelul (Noapte de vară, de G. Coșbuc) * B. Genul epic * a. Creația epică orală în versuri * 1. Balada populară (Novac și corbul) * b. Creația epică orală în proză * 1. Basmul (Prîslea cel voinic și merele de aur) * Trăsăturile generale ale creației epice orale * a. Creația epică scrisă în versuri * 1. Balada (Pașa Hassan, de G. Coșbuc) * 2. Fabula (Dreptatea leului, de Gr. Alexandrcscu) * 3. Poemul (Bălcescu, de Eugen Jebeleanu) * 4. Epopeea (Iliada, de Homer) * b. Creația epică scrisă în proză * 1. Schița (Bacalaureat, de I. L. Caragiale) * 2. Nuvela (Desfășurarea, de Marin Preda) * 3. Romanul (Nicoară Potcoavă, de M. Sadoveanu) * C. Genul dramatic * a. Tragedia * 1. Tragedia antică (Antigona, de Sofocle) * 2. Tragedia modernă (Regele Lear, de Shakespeare) * 3. Tragedia contemporană (Tragedia optimistă, de Vsevolod Vișnevski) * b. Comedia * O scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale * c. Drama * Cumpăna, de Lucia Demetrius * D. Reportajul literar * Oceanul aerian de Geo Bogza * Rolul literaturii în viața socială * Lectură suplimentară (Indicații bibliografice).
Description: Chițimia I. Constantin; Negoescu I.; Novicov M.; Piru Al.; Ursu, G.G. Noțiuni de teoria literaturii : Manual pentru clasa a VIII-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1960, 212 p.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3446
Appears in Collections:Manuale școlare

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
I Const Chitimia &all -Notiuni de Teoria Literaturii_COPERTA.jpgCoperta volumului semnat de Chițimia I. Constantin; Negoescu I.; Novicov M.; Piru Al.; Ursu, G.G. Noțiuni de teoria literaturii : Manual pentru clasa a VIII-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1960, 212 p.307.9 kBJPEGView/Open
I Const Chitimia &all -Notiuni de Teoria Literaturii-1960.pdfChițimia I. Constantin; Negoescu I.; Novicov M.; Piru Al.; Ursu, G.G. Noțiuni de teoria literaturii : Manual pentru clasa a VIII-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1960, 212 p.16.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.