Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3432
Title: Istoria evului mediu : Manual pentru clasa a IX-a
Authors: Mureșan, Camil
Pall, Francisc
Keywords: evul mediu timpuriu
manual școlar
evul mediu târziu
înflorirea orânduirii sclavagiste
Issue Date: 1957
Publisher: Editura de Stat Didactică și Pedagogică, București
Abstract: Tabla de materii * Introducere în istoria evului mediu * Evul Mediu Timpuriu (secolele al V-lea – XI-lea) * Formarea treptată a orînduirii feudale * II. Popoarele migratoare (barbare). Orînduirea socială a vechilor germani * III. Orînduirea socială a vechilor slavi * IV. Migrațiile popoarelor „barbare” în secolele al III-lea - al VII-lea * V. Imperiul Roman de Răsărit în secolele al V-lea și al Vl-lea * VI. Formarea orînduirii feudale în Europa apuseană. Statul franc în timpul Merovingienilor (secolul al V-Iea - mijlocul secolului al VIII lea * VII. Statul franc în timpul Carolingienilor (a doua jumătate a secolului al VIII-lea - secolul al X-lea) * VIII. Dezvoltarea economică și socială a Imperiului Carolingian IX. Arabii și islamul în evul mediu timpuriu * X. Califatul arab. Expansiunea și decăderea lui * XI. Anglia și normanzii pînă la mijlocul secolului al XI-lea * XII. Papalitatea și imperiul. Începutul luptelor dintre ele (secolul al XI- lea - începutul secolului al XII- lea) * XIII. Viața și instituțiile feudale în Europa apuseană în secolele al IX-lea - al XI-lea * XIV. Țărănimea în perioada cristalizării feudalismului * XV. Formarea orînduirii feudale în Imperiul Bizantin în secolele al VII-lea - al XI-lea * XVI. Formarea orînduirii feudale la slavii de sud și răsăriteni * XVII. Formarea orînduirii feudale la slavii apuseni. Ungurii pînă în secolul al XI-lea * XVIII. Formarea orînduirii feudale pe teritoriul patriei noastre * XIX. India în secolele al IV-lea - al XII-lea * XX. China în secolele al IV-lea - al XIII-lea * Înflorirea orînduirii feudale (secolele al XII-lea – al XV-lea) * XXI. Formarea și dezvoltarea orașelor medievale în Europa apuseană * XXII. Organizarea și viața economică a orașelor medievale * XXIII. Cruciadele * XXIV. Năvălirile și statele mongole * XXV. Cultura feudală în Europa apuseană în secolele al XII-lea și al XIII-lea * XXVI. Imperiul și papalitatea. Lupta lor pentru supremație (în secolele al XII-lea și al XIII-lea) * XXVII. Germania și Italia în secolele al XIII-lea - XV-lea * XXVIII. Formarea statelor feudale centralizate în Europa apuseană: 1. Franța în secolele al IX-lea - al XIII-lea. 2. Anglia în secolele al XI-lea - al XIII-lea * XXIX. 3. Franța și Anglia în timpul războiului de 100 de ani (1337-1453) * XXX. 4. Franța și Anglia după războiul de o sută de ani * XXXI. 5. Spania și Portugalia în secolele al XI-lea - al XV-lea * XXXII. Cehia în secolele al Xll-lea - al XV-lea * XXXIII. Ungaria în secolele al XII-lea - al XVI-lea * XXXIV. Formarea marelui cnezat al Moscovei * XXXV. Statele feudale din sud-estul Europei în secolele al XII-lea - al XV-lea: 1. Imperiul Bizantin * XXXVI. 2. Bulgaria, 3. Serbia, 4. Imperiul Otoman * XXXVII. Statele feudale: Țara Romînească și Moldova în secolele al XIV-lea - al XV-lea * Evul Mediu Tîrziu (secolul al XVI-lea – mijlocul secolului al XVII-lea) * Decăderea feudalismului și formarea capitalismului * XXXVIII. Marile descoperiri grafice și primele cuceriri coloniale * XXXIX. Imperiul habsburgic în seolul al XVI-lea * XL- Renașterea: 1. Umanismul * XLI. 2. Renașterea artei * XLII. Reforma și războiul țărănesc din Germania * XLIII. Răspîndirea Reformei și Contrareforma * XLIV. Statele feudale absolutiste din Europa apuseană: 1. Anglia în secolul al XVI-lea și prima jumătate a secolului al XVII-lea * XLV. 2. Franța în secolul al XVI-lea și prima jumătate a secolului al XVII-lea * XLVI. 3. Spania în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și revoluția burgheză din Țările de Jos * XLVII. Țările din nordul și răsăritul Europei pînă la mijlocul secolului al XVII lea: 1. Danemarca, 2. Suedia, 3. Polonia și Ucraina * XLVIII 4. Rusia în secolul al XVI-lea și prima jumătate a secolului al XVII-lea * XLIX. Imperiul Otoman în secolul al XVI-lea și prima jumătate a secolului al XVII-lea * L. Țara Romînească, Moldova și Transilvania în secolul al XVI-lea și prima jumătate a secolului al XVII-lea * LI. Războiul de treizeci de ani * LII. Statele feudale din Asia în secolele al XIV-lea - al XVII-lea * LIII. Dezvoltarea tehnicii și științei din secolul al XVI-lea pînă la mijlocul secolului al XVII-lea * Tabel cronologic * Planșe I - VIII * Hărți colorate I – IV * Conține ilustrații și hărți
Description: Pall Francisc, Mureșan Camil. Istoria evului mediu : Manual pentru clasa a IX-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957, 352 p. * Aprobat de Ministerul Învățământului și Culturii cu nr. 26962/1957 *
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3432
Appears in Collections:Manuale școlare

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pall Francisc-Muresan Camil-Istoria evului mediu-1957_Coperta.jpgCoperta volumului semnat de Pall Francisc, Mureșan Camil. Istoria evului mediu : Manual pentru clasa a IX-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957, 352392.31 kBJPEGView/Open
Pall Francisc-Muresan Camil-Istoria evului mediu-1957_paginile 1-108.pdfPall Francisc, Mureșan Camil. Istoria evului mediu : Manual pentru clasa a IX-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957, 352 p. (paginile 1-109)13.55 MBAdobe PDFView/Open
Pall Francisc-Muresan Camil-Istoria evului mediu-1957_paginile 109-230.pdfPall Francisc, Mureșan Camil. Istoria evului mediu : Manual pentru clasa a IX-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957, 352 p. (paginile 110-230)23.45 MBAdobe PDFView/Open
Pall Francisc-Muresan Camil-Istoria evului mediu-1957_paginile 231-final.pdfPall Francisc, Mureșan Camil. Istoria evului mediu : Manual pentru clasa a IX-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957, 352 p. (paginile 231-final)27.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.