Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3429
Title: Istoria învățământului românesc din Transilvania până la 1800
Authors: Albu, Nicolae
Keywords: școalele românești
manual școlar
cărți folosite ca manuale
literatura populară
Legea din 1624 a principelui Gavril Bethlen
dascăli
Issue Date: 1944
Publisher: Tipografia „Lumina”, Miron Roș, Blaj
Abstract: Cuprins * Prefață * Școalele românești din veacul al XV-lea * Școalele românești din veacul al XVI-lea * Începutul învățământului superior în Transilvania. Primele încercări * Cărți întrebuințate ca manuale de învățământ în veacul al XVI-lea * Literatura populară. Cărți apocrife * Școalele românești în veacul al XVII-lea. Situație generală * Un centru rural de cultură românească: Săliștea Sibiului * Legea din 1624 a principelui Gavril Bethlen: copiii Romanilor au voie a frecventa școalele * Școala din Brașov în prima parte a veacului al XVII-lea. Câțiva dintre dascălii ei * Mănăstirile din Principalele Române, cuiburi de lumină pentru pregătirea cărturarilor transilvani. Figuri de dieci (dascăli) * Calvinismul la Făgăraș. Susana Lorantffi, Ioan Amos Comenius la Sarospatak * Principesa Susana Lorantffi înființează școala dela Făgăraș * Grămăticii din Țara Oltului la 1658 * Un dascăl de peste munți, animator al vieții culturale din Crișana și Banat: Vasile Sturze Moldoveanul * Mănăstirea Sâmbăta de Sus; Școala mănăstirii * Dascăli brașoveni, distinși cărturari ai veacului al XVII-lea * Îvățământul în Maramureș * Cărți utilizate sau care au putut fi utilizate ca manuale în învățământ în veacul al XVII-lea * Prima carte pentru școalele românești din Transilvania * Opere-manuscrise cu caracter educativ * Veacul al XVIII-lea. Unirea cu Roma. Cauzele și efectele ei * Alți dascăli ambulanți și harnici scriitori de cărți bisericești * Școalele din Poiana Sibiului și Rășinari * Școala din Brașov; date noi. Mărturiile unui călugăr iezuit * Școalele din Țara Hațegului și din interiorul Transilvaniei * Emigrările peste munți. Învățători transilvani așezați in Moldova și Bucovina * Școalele bănățene * Învățământul în Maramureș * O școală din Țara Românească frecventată de Transilvăneni: Școala dela Colțea * Deschiderea școalelor din Blaj: școala de obște, gimnaziul și cele două seminarii. Primii dascăli ai acestor instituțiuni * Școalele sătești înființate de episcopul Petru Pavel Aron * Școalele din Orăștie, Sibiu și din vechiul Scaun al Mureșului * Epoca Iosefină. Starea economică și culturală a Românilor din Imperiul Austriac. Rescriptele împărătești cu caracter politic, social și școlar * Înființarea regimentelor grănicerești: Năsăud și Orlat. Primele școale înființate pe teritoriul regimentelor * Școala din Brașov într-o nouă fază. Trei dascăli ai ei vestiți scriitori: Radu Duma, Dimitrie Eustatievici și Radu Tempea * Școala grănicerească din Hațeg și celelalte din ținut * Școalele din Bihor, Sălaj, Sătmar, Pesta și Viena * Situația învățământului românesc din Transilvania la sfârșitul veacului al XVIll-lea * Trei luminați îndrumători ai învățământului românesc transilvan: Gheorghe Șincai, Dimitrie Eustatievici și Radu Tempea. Ceva despre Pedagogia lui Petru Maior * Petru Maior și școalele din protopopiatul Reghinului. Activitatea lui ca pedagog * Cărți folosite sau care au putut fi folosite ca manuale didactice în veacul al XVIII-lea * Indice de nume și de locuri (p. 226-266) * Errata.
Description: Albu Nicolae. Istoria învățământului românesc din Transilvania până la 1800. Tipografia „Lumina”, Miron Roș, Blaj, 1944, * Universitatea „Regele Ferdinand I” Cluj – Sibiu, Biblioteca Intitutului de Istorie Națională, XVI.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3429
Appears in Collections:Manuale școlare

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Albu Nicolae-Istoria invatamantului romanesc din Transilvania_Coperta.jpgCoperta volumului Albu Nicolae. Istoria învățământului românesc din Transilvania până la 1800. Tipografia „Lumina”, Miron Roș, Blaj, 1944, 368 p.680.4 kBJPEGView/Open
Albu Nicolae-Istoria invatamantului romanesc din Transilvania-1944.pdfAlbu Nicolae. Istoria învățământului românesc din Transilvania până la 1800. Tipografia „Lumina”, Miron Roș, Blaj, 1944, 368 p.12.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.