Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3143
Title: Spiritualitatea jertfei în opera părintelui Dumitru Stăniloae. Regândirea unui parcurs teologic în receptarea neo-patristică
Other Titles: The Spirituality of the Sacrifice in the Work of Father Dumitru Staniloae. Rethinking a Theological Path in the Neo-patristic Reception
Authors: Crișan, Ionuț Vasile
Keywords: părintele Dumitru Stăniloae
spiritualitatea jertfei
receptarea neo-patristică
Issue Date: 18-Dec-2019
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Spiritualitatea jertfei în opera părintelui Dumitru Stăniloae. Regândirea unui parcurs teologic în receptarea neo-patristică / Doctorand: Crișan Ionuț Vasile / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan I. ICĂ jr.
Summary of the Ph. D. Thesis: The Spirituality of the Sacrifice in the Work of Father Dumitru Staniloae. Rethinking a Theological Path in the Neo-patristic Reception / Ph. D. Candidate: Crișan Ionuț Vasile / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan I. ICĂ jr.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3143
Appears in Collections:Preot Profesor Universitar Doctor ICĂ IOAN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Crisan Ionut Vasile.pdf2019_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Ionuț Vasile Crișan.429.83 kBAdobe PDFView/Open
2019-Crisan Ionut Vasile_ro.pdfSpiritualitatea jertfei în opera părintelui Dumitru Stăniloae. Regândirea unui parcurs teologic în receptarea neo-patristică / Doctorand: Crișan Ionuț Vasile / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan I. ICĂ jr.502.53 kBAdobe PDFView/Open
2019-Crisan Ionut Vasile_en.pdfThe Spirituality of the Sacrifice in the Work of Father Dumitru Staniloae. Rethinking a Theological Path in the Neo-patristic Reception / Ph. D. Candidate: Crișan Ionuț Vasile / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan I. ICĂ jr.418.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.