Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3114
Title: Istoria educației fizice școlare și a Asociațiilor Sportive în Transilvania, de la începuturi până la mijlocul secolului XX
Other Titles: The History of Physical Education in Schools and Sports Associations in Transylvania, from the Beginning to the Middle of the 20th Century
Authors: Turcu, Dionisie Vladimir
Keywords: educație fizică școlară
Asociații Sportive în Transilvania
Issue Date: 14-Nov-2019
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Istoria educației fizice școlare și a Asociațiilor Sportive în Transilvania, de la începuturi până la mijlocul secolului XX / Doctorand: Turcu Dionisie Vladimir / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan ALBU.
Summary of the Ph. D. Thesis: The History of Physical Education in Schools and Sports Associations in Transylvania, from the Beginning to the Middle of the 20th Century / Ph. D. Candidate: Turcu Dionisie Vladimir / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan ALBU.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3114
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor ALBU IOAN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Turcu Dionisie Vladimir.pdf2019_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dionisie Vladimir Turcu.426.39 kBAdobe PDFView/Open
2019-Turcu Dionisie Vladimir_ro.pdfIstoria educației fizice școlare și a Asociațiilor Sportive în Transilvania, de la începuturi până la mijlocul secolului XX / Doctorand: Turcu Dionisie Vladimir / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan ALBU.355.1 kBAdobe PDFView/Open
2019-Turcu Dionisie Vladimir_en.pdfThe History of Physical Education in Schools and Sports Associations in Transylvania, from the Beginning to the Middle of the 20th Century / Ph. D. Candidate: Turcu Dionisie Vladimir / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan ALBU.353.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.