Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3055
Title: Comunicare organizațională - premisă a eficienței și eficacității organizaționale în universitatea virtuală
Other Titles: Organizational Communication - A Premise for Organizational Efficiency and Efficacy in the Virtual University
Authors: Faloba, Viorica
Keywords: comunicare organizațională
management
universitatea virtuală
Issue Date: 19-May-2018
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Comunicare organizațională - premisă a eficienței și eficacității organizaționale în universitatea virtuală / Doctorand: Faloba Viorica / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.
Summary of the Ph. D. Thesis: Organizational Communication - A Premise for Organizational Efficiency and Efficacy in the Virtual University / Ph. D. Candidate: Faloba Viorica / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3055
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor MUSCALU EMANOIL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Faloba Viorica.pdf2018_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Viorica Faloba.426.89 kBAdobe PDFView/Open
2018-Faloba Viorica_ro.pdfComunicare organizațională - premisă a eficienței și eficacității organizaționale în universitatea virtuală / Doctorand: Faloba Viorica / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.720.7 kBAdobe PDFView/Open
2018-Faloba Viorica_en.pdfOrganizational Communication - A Premise for Organizational Efficiency and Efficacy in the Virtual University / Ph. D. Candidate: Faloba Viorica / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.3.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.