Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3045
Title: Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist. Clerici ortodocși în închisorile comuniste (1945-1964)
Other Titles: The Romanian Orthodox Church Under the Communist Regime. Orthodox Clerics in the Communist prisons (1945-1964)
Authors: Manu, Ionuț Dragoș
Keywords: Biserica Ortodoxă Română
regimul comunist
clerici ortodocși
închisori comuniste
1945-1964
Issue Date: 16-Oct-2017
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist. Clerici ortodocși în închisorile comuniste (1945-1964) / Doctorand: Manu Ionuţ Dragoş / Coordonator științific: Conf. Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI.
Summary of the Ph. D. Thesis: The Romanian Orthodox Church Under the Communist Regime. Orthodox Clerics in the Communist prisons (1945-1964). / Ph. D. Candidate: Manu Ionuţ Dragoş / Scientific Coordinator: Conf. Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3045
Appears in Collections:Preot Profesor Universitar Doctor BRUSANOWSKI PAUL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-Manu Ionut Dragos.pdf2017_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Ionuț Dragoș Manu.140.57 kBAdobe PDFView/Open
2017-Manu Ionut Dragos_ro.pdfBiserica Ortodoxă Română sub regimul comunist. Clerici ortodocși în închisorile comuniste (1945-1964) / Doctorand: Manu Ionuţ Dragoş / Coordonator științific: Conf. Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI.585.45 kBAdobe PDFView/Open
2017-Manu Ionut Dragos_en.pdfThe Romanian Orthodox Church Under the Communist Regime. Orthodox Clerics in the Communist prisons (1945-1964). / Ph. D. Candidate: Manu Ionuţ Dragoş / Scientific Coordinator: Conf. Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI.353.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.