Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2955
Title: Contribuții actuale privind implementarea managementului calității în instanțele judecătorești din România
Other Titles: Current Contributions on the Implementation of Quality Management in the Courts of Romania
Authors: Ilie Hulpuș, Ioana Alexandra
Keywords: managementul calității
instanțele judecătorești din România
Issue Date: 9-Dec-2016
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții actuale privind implementarea managementului calității în instanțele judecătorești din România / Doctorand: Ilie (căs. Hulpuș) Ioana Alexandra / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.
Summary of the Ph. D. Thesis: Current Contributions on the Implementation of Quality Management in the Courts of Romania / Ph. D. Candidate: Ilie (căs. Hulpuș) Ioana Alexandra / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2955
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor MUSCALU EMANOIL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-Ilie Hulpus Ioana Alexandra.pdf2016_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Ioana Alexandra Ilie Hulpuș.276.27 kBAdobe PDFView/Open
2016-Ilie Hulpus Ioana Alexandra_ro.pdfContribuții actuale privind implementarea managementului calității în instanțele judecătorești din România / Doctorand: Ilie (căs. Hulpuș) Ioana Alexandra / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.296.06 kBAdobe PDFView/Open
2016-Ilie Hulpus Ioana Alexandra_en.pdfCurrent Contributions on the Implementation of Quality Management in the Courts of Romania / Ph. D. Candidate: Ilie (căs. Hulpuș) Ioana Alexandra / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.223.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.