Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2924
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŢăreanu, Danro
dc.date.accessioned2022-03-01T08:59:01Zro
dc.date.available2022-03-01T08:59:01Zro
dc.date.issued2015-01-15ro
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2924ro
dc.descriptionRezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Aspecte privind gândirea antitrinitariană a câtorva denominaţiuni contemporane. Antecedente, geneze şi implicaţii teologice / Doctorand: Ţăreanu Dan / Coordonator științific: Pr. Prof. Univ. Dr. Aurel PAVEL.ro
dc.descriptionSummary of the Ph. D. Thesis: Aspects Regarding Antitrinitarian Thinking of Several Denominations. History, Genesis and Theological Implications / Ph. D. Candidate: Ţăreanu Dan / Scientific Coordinator: Pr. Prof. Univ. Dr. Aurel PAVEL.en
dc.language.isoromânăro
dc.language.isoEnglishen
dc.rights© Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiuro
dc.subjectgândire antitrinitarianăro
dc.subjectantecedentero
dc.subjectgenezero
dc.subjectimplicaţii teologicero
dc.subjectteologiero
dc.titleAspecte privind gândirea antitrinitariană a câtorva denominaţiuni contemporane. Antecedente, geneze şi implicaţii teologicero
dc.title.alternativeAspects Regarding Antitrinitarian Thinking of Several Denominations. History, Genesis and Theological Implicationsen
dc.typeThesisro
dc.europeana.providerBiblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiuro
Appears in Collections:Preot Profesor Universitar Doctor PAVEL AUREL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-Tareanu Dan.pdf2015_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dan Țăreanu.162.38 kBAdobe PDFView/Open
2015-Tareanu Dan_ro.pdfAspecte privind gândirea antitrinitariană a câtorva denominaţiuni contemporane. Antecedente, geneze şi implicaţii teologice / Doctorand: Ţăreanu Dan / Coordonator științific: Pr. Prof. Univ. Dr. Aurel PAVEL.805.56 kBAdobe PDFView/Open
2015-Tareanu Dan_en.pdfAspects Regarding Antitrinitarian Thinking of Several Denominations. History, Genesis and Theological Implications / Ph. D. Candidate: Ţăreanu Dan / Scientific Coordinator: Pr. Prof. Univ. Dr. Aurel PAVEL.618.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.