Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2919
Title: Cercetări privind evaluarea și previziunea performanțelor economico-financiare în contextul procesului de gestionare a riscurilor
Other Titles: Researches on the Assessment and Forecast of Economic and Financial Performance in the Context of Risk Management Process
Authors: Căruntu, Laura Andreea
Keywords: performanțe economico-financiare
rgestionarea riscului
Issue Date: 20-Nov-2015
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind evaluarea și previziunea performanțelor economico-financiare în contextul procesului de gestionare a riscurilor / Doctorand: Căruntu Laura Andreea; / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Gabriela DOBROTĂ.
Summary of the Ph. D. Thesis: Researches on the Assessment and Forecast of Economic and Financial Performance in the Context of Risk Management Process / Ph. D. Candidate: Căruntu Laura Andreea / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Gabriela DOBROTĂ.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2919
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor DOBROTĂ GABRIELA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-Caruntu Laura Andreea.pdf2015_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Laura Andreea Căruntu.349.45 kBAdobe PDFView/Open
2015-Caruntu Laura Andreea-ro.pdfCercetări privind evaluarea și previziunea performanțelor economico-financiare în contextul procesului de gestionare a riscurilor / Doctorand: Căruntu Laura Andreea; / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Gabriela DOBROTĂ.851.38 kBAdobe PDFView/Open
2015-Caruntu Laura Andreea_en.pdfResearches on the Assessment and Forecast of Economic and Financial Performance in the Context of Risk Management Process / Ph. D. Candidate: Căruntu Laura Andreea / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Gabriela DOBROTĂ.926.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.