Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2879
Title: Studiu comparativ privind rolul managerilor în motivarea personalului pentru creşterea performanţelor în procesul de muncă în organizaţia militară şi în organizaţia de tip lucrativ (privat)
Other Titles: Comparative Study on the Role of Managers in Motivating the Personnel to Increase the Achievements in the Work Process in The Military Organization and in the For-Profit (Private) Organization
Authors: Rizescu, Alexandru Marius
Keywords: rolul managerilor
creșterea performanțelor
organizația militară
organizația de tip lucrativ (privat)
Issue Date: 19-Sep-2015
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Studiu comparativ privind rolul managerilor în motivarea personalului pentru creşterea performanţelor în procesul de muncă în organizaţia militară şi în organizaţia de tip lucrativ (privat) / Doctorand: Rizescu Alexandru Marius / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.
Summary of the Ph. D. Thesis: Comparative Study on the Role of Managers in Motivating the Personnel to Increase the Achievements in the Work Process in The Military Organization and in the For-Profit (Private) Organization / Ph. D. Candidate: Rizescu Alexandru Marius / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2879
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor MUSCALU EMANOIL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-Rizescu Alexandru Marius.pdf2015_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Alexandru Marius Rizescu.349.45 kBAdobe PDFView/Open
2015-Rizescu Alexandru Marius_ro.pdfStudiu comparativ privind rolul managerilor în motivarea personalului pentru creşterea performanţelor în procesul de muncă în organizaţia militară şi în organizaţia de tip lucrativ (privat) / Doctorand: Rizescu Alexandru Marius / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.347.77 kBAdobe PDFView/Open
2015-Rizescu Alexandru Marius_en.pdfComparative Study on the Role of Managers in Motivating the Personnel to Increase the Achievements in the Work Process in The Military Organization and in the For-Profit (Private) Organization / Ph. D. Candidate: Rizescu Alexandru Marius / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.236.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.