Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2802
Title: Elemente de managementul conflictelor de muncă în activitatea publică (pe exemplul instituțiilor de învățământ și sănătate)
Other Titles: Elements of Work Conflicts Management in Public Activity (On the Example of Education and Health Care Institutions)
Authors: Bunaciu, Vasile Mircea
Keywords: managementul conflictelor de muncă
instituții de învățământ
instituții de sănătate
Issue Date: 18-Dec-2014
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Elemente de managementul conflictelor de muncă în activitatea publică (pe exemplul instituțiilor de învățământ și sănătate) / Doctorand: Bunaciu Vasile Mircea / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan Constantin DIMA.
Summary of the Ph. D. Thesis: Elements of Work Conflicts Management in Public Activity (On the Example of Education and Health Care Institutions) / Ph. D. Candidate: Bunaciu Vasile Mircea / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan Constantin DIMA.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2802
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor DIMA IOAN CONSTANTIN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014-Bunaciu Vasile Mircea.pdf2014_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Mircea Vasile Bunaciu.163.17 kBAdobe PDFView/Open
2014-Bunaciu Vasile Mircea_ro.pdfElemente de managementul conflictelor de muncă în activitatea publică (pe exemplul instituțiilor de învățământ și sănătate) / Doctorand: Bunaciu Vasile Mircea / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan Constantin DIMA.399.11 kBAdobe PDFView/Open
2014-Bunaciu Vasile Mircea_en.pdfElements of Work Conflicts Management in Public Activity (On the Example of Education and Health Care Institutions) / Ph. D. Candidate: Bunaciu Vasile Mircea / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan Constantin DIMA.414.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.