Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2736
Title: Contractul de societate civilă
Other Titles: Civil Law Partnership Contract
Authors: Gheoculescu Singh, Amelia Veronica
Keywords: contractul de societate civilă
Issue Date: 30-May-2013
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contractul de societate civilă / Doctorand: Gheoculescu (căs. Singh) Amelia Veronica / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Alexandru BACACI.
Summary of the Ph. D. Thesis: Civil Law Partnership Contract / Ph. D. Candidate: Gheoculescu (married Singh) Amelia Veronica / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Alexandru BACACI.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2736
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor BACACI ALEXANDRU

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013-Gheoculescu Singh Amelia Veronica.pdf2013_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Amelia Veronica Hjeoculescu Singh.128.89 kBAdobe PDFView/Open
2013-Gheoculescu Singh Amelia Veronica_ro.pdfContractul de societate civilă / Doctorand: Gheoculescu (căs. Singh) Amelia Veronica / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Alexandru BACACI.190.17 kBAdobe PDFView/Open
2013-Gheoculescu Singh Amelia Veronica_en.pdfCivil Law Partnership Contract / Ph. D. Candidate: Gheoculescu (married Singh) Amelia Veronica / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Alexandru BACACI.164.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.