Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2618
Title: Delict şi pedeapsă. Funcţionarea jurisdicţiei penale în oraşele din Transilvania în secolul al XVI-lea
Other Titles: Crime and Punishment. The Operation of Criminal Jurisdiction in the Cities in Transylvania During the Sixteenth Century
Authors: Derzsi, Julia
Keywords: jurisdicția penală în secolul al XVI-lea
Transilvania
delict
pedeapsă
Issue Date: 1-Jun-2012
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Delict şi pedeapsă. Funcţionarea jurisdicţiei penale în oraşele din Transilvania în secolul al XVI-lea / Doctorand: Derzsi Julia / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Paul NIEDERMAIER.
Summary of the Ph. D. Thesis: Crime and Punishment. The Operation of Criminal Jurisdiction in the Cities in Transylvania During the Sixteenth Century / Ph. D. Candidate: Derzsi Julia / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Paul NIEDERMAIER.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2618
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor NIEDERMAIER PAUL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012-Derzisi Julia.pdf2012_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Julia Derzisi.263.81 kBAdobe PDFView/Open
2012-Derzisi Julia_ro.pdfDelict şi pedeapsă. Funcţionarea jurisdicţiei penale în oraşele din Transilvania în secolul al XVI-lea / Doctorand: Derzsi Julia / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Paul NIEDERMAIER.62.56 kBAdobe PDFView/Open
2012-Derzisi Julia_en.pdfCrime and Punishment. The Operation of Criminal Jurisdiction in the Cities in Transylvania During the Sixteenth Century / Ph. D. Candidate: Derzsi Julia / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Paul NIEDERMAIER.36.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.