Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2596
Title: Tija retrogradă – Metoda modernă de osteosinteză a fracturilor extremității distale a femurului
Other Titles: Retrograde Nail – Modern Osteosynthesis Method for Distal Femoral Fractures
Authors: Putineanu, Dan
Keywords: femur
tija retrogradă
osteosinteză
fracturi
Issue Date: 22-Jun-2012
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Tija retrogradă – Metoda modernă de osteosinteză a fracturilor extremității distale a femurului / Doctorand: Dan Putineanu / Coordonator științific: prof. univ. dr. Ioan BAIER.
Summary of the Ph. D. Thesis: Retrograde Nail – Modern Osteosynthesis Method for Distal Femoral Fractures / Ph. D. Candidate: Dan Putineanu / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. Ioan BAIER.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2596
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor BAIER IOAN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012-Putineanu Dan.pdf2012_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dan Putianu130.82 kBAdobe PDFView/Open
2012-Putineanu Dan_ro.pdfTija retrogradă – Metoda modernă de osteosinteză a fracturilor extremității distale a femurului / Doctorand: Dan Putineanu / Coordonator științific: prof. univ. dr. Ioan BAIER.357.35 kBAdobe PDFView/Open
2012-Putineanu Dan_en.pdfRetrograde Nail – Modern Osteosynthesis Method for Distal Femoral Fractures / Ph. D. Candidate: Dan Putineanu / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. Ioan BAIER.292.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.