Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2517
Title: Eugen Dorcescu în „Timișoara”. Volum omagial – 80.
Authors: DORCESCU, Mirela-Ioana (coordonator)
Keywords: volum omagial
Eugen Dorcescu
literatură
Issue Date: 2021
Publisher: Editura Mirton
Abstract: Cuprins: Cuvânt înainte (Mirela-Ioana Dorcescu) // I. EUGEN DORCESCU LA MATURITATE // I.1. Eugen Dorcescu: Biobibliografie // I.2. Portrete // Silvia-Gabriela Almajan, Textul poetic dorcescian – Un trésor Inestimable // Marian-Cătălin Ciobanu, Poetul Eugen Dorcescu // Anișoara-Violeta Cîra, Maestrul Eugen Dorcescu // Maria Costa-Bălan, Eugen Dorcescu – în ochi de copil // Cristina-Liliana Diaconița, Un om de lumină: Eugen Dorcescu // Prof. Univ. Dr. Mircea Lăzărescu, Închinăciune poetului Eugen Dorcescu la 80 de ani // Mariana Pâslea, Eugen Dorcescu, omul și poetul // Ana-Maria Radu, Eugen Dorcescu – Figura proeminentă în amintirile studenției mele // I.3. Interviuri // Întâlnirea studenților masteranzi cu poetul Eugen Dorcescu // Dialog cu Eugen Dorcescu pe tema avatarilor lupi (anul I MLR, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie) // Entrevista con el poeta Eugen Dorcescu // II. DESPRE BIBLICE // Silvia-Gabriela Almajan, Poezie și scriptură / Mariana Anghel, Marginalii la Pildele în versuri ale poetului Eugen Dorcescu // Mariana Anghel, Istorie biblică și stihuire dorcesciană: Rugaciunea Regelui Manase // Livius Petru Bercea, O integrală a poeziei mistice a lui Eugen Dorcescu // Elisabeta Bogățan, Eugen Dorcescu – Biblice // Preot Dr. Ioan Bude, Mărturisiri și mărturii, cu și despre stihuitorul Biblicelor – Maestrul Eugen Dorcescu // Zenovie Cârlugea, Relația cu Dumnezeu a unui poet de „linie înaltă” // Iulian Chivu, Mistică și revelație în Biblicele lui Eugen Dorcescu // Marian-Cătălin Ciobanu, O carte de căpătâi: Biblicele lui Eugen Dorcescu // Anișoara-Violeta Cîra, Biblicele lui Eugen Dorcescu: Psalmii de implorare și de pocăință // Mirela-Ioana Dorcescu, Psalmul 1 în stihuirea interpretativă și artistică a lui Eugen Dorcescu. Abordare contrastivă // // Mirela-Ioana Dorcescu, Poetizarea unui text sapiențial celebru: Ecclesiastul în stihuirea lui Eugen Dorcescu // Stejărel Ionescu, „Cartea paradisului lăuntric” // Ticu Leontescu, Eugen Dorcescu și harul stihuirii textelor sacre // Dragoș Micaciu, Eugen Dorcescu și Biblicele sale // Mariana Pâșlea, Biblicele lui Eugen Dorcescu // Preot Dr. Ionel Popescu, Eugen Dorcescu – „Un meșteșugar al stihului învățat să zboare” // Florin-Corneliu Popovici, Eugen Dorcescu și dorul de Dumnezeu // Ana-Maria Radu, Nectarul Biblicelor lui Eugen Dorcescu // Constantin Stancu, „Mărturia Stihuitorului” // Gheorghe A. Stroia, Biblicele lui Eugen Dorcescu sau un univers într-o lacrimă de lumină // III. MISCELLANEA // Livius Petru Bercea, Despre moralitatea unei arte poetice / Livius Petru Bercea, Repere ale unei posibile (po)etici biblice // Claude Le Bigot, Lirismul lui Eugen Dorcescu în Drumul spre Tenerife // Zenovie Cârlugea, Un bilant jubiliar // Iulian Chivu, Receptarea operei lui Eugen Dorcescu // Anișoara-Violeta Cîra, Opera lui Eugen Dorcescu în viziunea a trei generații de comentatori // Monica M. Condan, Trilogia optimistă: Elegiile de la Carani, Primăvara elegiei, Celesta // Cristina-Liliana Diaconita, Un periplu hermeneutic prin Îngerul Adâncului // Laurențiu Nistorescu, Coborârile în adânc ale lui Eugen Dorcescu // Maria Daniela Pănăzan, Cartea Psalmilor în stihuirea lui Eugen Dorcescu // Andrès Sánchez Robayna, Eugen Dorcescu și experiența extremă a insularității // Constantin Stancu, Drumul spre Tenerife – o călătorie spirituală cu Eugen Dorcescu // Ion Pachia-Tatomirescu, Laudatio – 2021: Eugen Dorcescu după al 79-lea ocol al soarelui și la primii pași în cel de-al 80-lea // IV. ANEXE
Description: Dorcescu, Mirela-Ioana (coordonator). Eugen Dorcescu în „Timișoara”. Volum omagial – 80. Timișoara, Editura Mirton, 2021, 438 p. ISBN 978-973-52-1994-9. © Eugen Dorcescu și Mirela-Ioana Dorcescu
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2517
ISBN: 978-973-52-1994-9
Appears in Collections:Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eugen Dorcescu in Timisoara_Coperta.jpgCoperta volumului coordonat de către Mirela-Ioana Dorcescu, cu titlul: Eugen Dorcescu în „Timișoara”. Volum omagial – 80. Timișoara, Editura Mirton, 2021.2.39 MBJPEGView/Open
Eugen Dorcescu in Timisoara.pdfDorcescu, Mirela-Ioana (coordonator). Eugen Dorcescu în „Timișoara”. Volum omagial – 80. Timișoara, Editura Mirton, 2021, 438 p. ISBN 978-973-52-1994-9.20.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.