Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2427
Title: Album - Partea I : Imagini din județul Sibiu
Keywords: cărți postale
fotografii
vederi
Issue Date: 2021
Abstract: Imagini din jutețul Sibiu, parte din albumul de cărti postale, vederi și fotografii din România, alb-negru și color (paginile 1-15) Albumul complet (partea I si II) conține 240 cărti postale, vederi și fotografii din România, alb-negru și color, grupate în 49 pagini de album.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2427
Appears in Collections:Albume de cărti postale, vederi și fotografii din România

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pagina_1-1.jpgImaginea_1-1 – Pe fața imaginii: Vederea cuprinde 2 imagini color din Sibiu (Podul Minciunilor - pasajul scărilor din str. Ocnei; Turnul Sfatului, vedere de pe Podul Minciunilor). Text tipărit - Verlag der Buchhandlung G. A. Seraphin. Hermannstadt. Chromophototypie v. Jos. Drotleff, Hermnannstadt. Gruss aus Hermannstadt. Burgerstiege. Ratturm. Conține notițe ale expeditorului cu cerneală neagră, de unde se poate data: 9 Iulie 1905, Sibiu; Dragă Lila, Primește îmbrățișeri și nu voi uita de cadou fii sigură. Florin Grigorescu -- Verso: Levelező-Lap. Carte postală circulată: are două ștampile de tranzit. Timbrul este desprins. Conține notițe ale expeditorului, scrise cu cerneală neagră. Marcaje specifice cărților poștale.1.44 MBJPEGView/Open
pagina_1-2.jpgImaginea_1-2 – Pe fața imaginii: Vederea conține 5 imagini color din Dumbrava Sibiului (Camping Dumbrava, Hanul Dumbrava, lacul și Grădina Zoologică). Text: Sibiu. Dumbrava. -- Verso: text: Sibiu. Text vertical, central: Dumbrava. I. P. Sibiu – Editura Meridiane. Timbru cu tematică etnografică (furcă de tors și fuior). Vedere circulată: conține ștampilă de tranzit. Marcaje specifice cărților poștale. Conține notițe ale expeditoruluiscrise cu pix de culoare albastră.1.78 MBJPEGView/Open
pagina_1-3.jpgImaginea_1-3 – Pe fața imaginii: Colaj color de imagini din Sibiu, iar în partea de sus, mijloc, regăsim stema Sibiului. -- Verso: SIBIU : 1. Hotel „Bulevard” – L’hȏtel „Boulevard”. 2. Lacul din parcul „Dumbrava” – Le lac du parc „Dumbrava”. 3. Clădirea C.E.C – L’edifice de C.E.C. 4. Turnul cetății – La tour de la cité. 5. Muzeul Brukenthal – La Musée Brukenthal. Text vertical, central: OSETCN, iar în partea sus se regăsește logo-ul POSTA ROMANA. Cartea postală are timbrul imprimat la tipar, cu valoare de 40 bani, având ca imagine stema României. Preț: 1.90 lei. 1979. Vedere necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.5 MBJPEGView/Open
pagina_1-4.jpgImaginea_1-4 – Pe fața imaginii: Colaj de imagini din centrul orașului Sibiu, color, în mijloc regăsim stema Sibiului. -- Verso: Sibiu. Preț: 2 lei. 1975. Text vertical, central: C.C.B. Vedere necirculată. Marcaje specifice cărților poștale.1.44 MBJPEGView/Open
pagina_2-1.jpgImaginea_2-1 – Vedere color reprezentând interior țărănesc. -- Verso: Muzeul Brukenthal Sibiu: - interior țărănesc săsesc din a doua jumătate a sec. XIX-lea din comuna Cața, jud. Brașov – Sächsische Bauernstube aus der zweiten Hälfte des 19. Jh. aus Cața, Kreis Brașov. Carte poștală imprimată la I. P. Sibiu, preț 1,50 lei. Vedere necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.55 MBJPEGView/Open
pagina_2-2.jpgImaginea_2-2 – Colaj de cinci imagini color din Muzeul Tehnicii Populare Sibiu (iarna). -- Verso: Sibiu. Muzeul Tehnicii Populare – The Museum of Folk Technique – Le muséede la technique paysanne – Das Museum der Volkstechnik – СИБИУ. Myзeй йapoднoй teхники. Foto: C. Dima. Lei 1,50 lei. Pe mijloc text scris vertical: Editura Meridiane. Vedere necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.41 MBJPEGView/Open
pagina_2-3.jpgImaginea_2-3 – Vedere color reprezentând interior țărănesc românesc. -- Verso: MUZEUL BRUKENTHAL SIBIU – Interior țărănesc românesc din a doua jumătate a sec. XIX-lea, comuna Drăguș, județul Brașov. – Rumänische Bauernstube aus der zweiten Hälfte des 19. Jh. aus Drăguș, Kreis Brașov. Carte postală imprimată la I. P. Sibiu, preț 1,50 lei.. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale1.46 MBJPEGView/Open
pagina_3-1.jpgImaginea_3-1 – Carte postală monocromă din Sibiu, Piața Mare. Text față: Hermannstadt – Grosser Ring – Bruckenthal-Palais. Datată cu scris de mână: 1921. -- Verso: text - Corresponden. Text expoditor, datare 20/VII/1921. Carte postală (ne)circulată. Marcaje specifice cărților postale.1.19 MBJPEGView/Open
pagina_3-2.jpgImaginea_3-2 – Vedere din Sibiu. Text: Strada Mitropoliei. Edificiul Tipografiei arhidiecezane și Reședința mitropolitană. -- Verso: text: Librăria Arhidiecezană Sibiu. – Reproducere oprită. / România. Cartă postală. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.29 MBJPEGView/Open
pagina_3-3.jpgImaginea_3-3 – Vedere color din Sibiu. Text: Fleischergasse (Rathaus). -- Verso: Hermannstadt – Nagyszeben. Levelezö-Lap, iar în partea stângă, vertical, textul: No.75 Ansichtskartenverlag Karl Engber, Heltauerg. 2. Ștampilă cu prețul: ANTIC. 13 / LEI 5. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.29 MBJPEGView/Open
pagina_3-4.jpgImaginea_3-4 – Vedere color din Sibiu. Text: Hermannstadt. Burgergasse. -- Verso: În partea de jos se regăsește un logo cu textul PHOTOBROM incorporat în design, dublat de W în fundal, având lângă el textul: ges. gesch. 1907. No.2. În partea de sus textul: Levelezö-Lap / Schriftliehe Mitteilungen. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.12 MBJPEGView/Open
pagina_3-5.jpgImaginea_3-5 – Vedere color din Sibiu. Text: Nagyszeben (lângă o ștampilă cu textul SIBIU). Schewis-utca – Schewisgasse, precum și o ștampilă cu textul Sibiu. – Verso, textul: Levelezö-Lap. În partea de jos: 12 sz – 1918. Vaznti levelezőlapárusítás, Budapest, V., Kádár-utcza 4. și un logo. În partea de sus, stânga, există o ștampilă tipărită, cu cifra 30 incorporată. Carte poștală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.29 MBJPEGView/Open
pagina_3-6.jpgImaginea_3-6 – Vedere color din Sibiu. Text: Nagyszeben (lângă o ștampilă cu textul SIBIU). Schewis-utca – Schewisgasse, precum și o ștampilă cu textul Sibiu. -- Verso: Levelezö-Lap. În partea de sus, stanga, există o ștampilă tipărită, având cifra 30 incorporată. În partea de jos: 12 sz – 1918. Vaznti levelezőlapárusítás, Budapest, V., Kádár-utcza 4. și un logo. Carte poștală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.34 MBJPEGView/Open
pagina_4-1.jpgImaginea_4-1 – Vedere color din Sibiu. -- Verso: text: SIBIU. B-dul Gh. Gheorghiu Dej. / Foto: M. Andreescu. / Lei 1,50. Text vertical: I. P. Sibiu – Editura Merifiane. Vedere circulată, are o ștampilă de tranzit. Timbru cu tematică etnografică (furcă de tors și fuior). Conține notițe ale expeditorului, scrise cu cerneală albastră. Vedere circulată, se observă ștampila de tranzit. Marcaje specifice cărților postale.1.65 MBJPEGView/Open
pagina_4-2.jpgImaginea_4-2 – Vedere color din Sibiu. -- Verso: text: Sibiu: Turnuri de apărare – Les tours de défense. Foto: Gh. Lăzăroiu. Lei 1,90. Pe mijloc, în partea de sus se regăsește logo-ul Poștei Române, iar vertical, textul: OSETCM. Carte postală circulată, are ștampilă de tranzit aplicată pe primul timbu. Trei timbre: unul imprimat de tipografie având stema României și valoarea de 40 bani și alte două timbre identice, în imagine un vapor, cu valoarea de 1,50 lei având la bază textul: Posta Romana. Pasagerul fluvial Muntenia. Conține notițe ale expeditorului, scrise cu cerneală albastră. 1976. Marcaje specifice cărților postale.1.72 MBJPEGView/Open
pagina_4-3.jpgImaginea_4-3 – Vedere color din Sibiu. -- Verso: text: Carte Postală. / SIBIU. Foto: Clara Spitzer. «Arta Grafică». Lei 1,50. Text vertical, central: Editura Meridiane. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.3 MBJPEGView/Open
pagina_4-4.jpgImaginea_4-4 – Vedere color din Sibiu. -- Verso: text: Carte postală / Verso: SIBIU - Hotel „Bulevard” – L’hȏtel „Boulevard”. Foto: C. Spitzer. Lei 1,90. Text vertical, central: OSETCM. Pe mijloc, în partea de sus se regăsește logo-ul Poștei Române. Timbru imprimat de tipografie având stema României și valoarea de 40 bani. Carte postală necirculată. 1974. Marcaje specifice cărților postale.1.54 MBJPEGView/Open
pagina_5-1.jpgImaginea_5-1 – Vedere color din Sibiu, Piața Mare. -- Verso: text: SIBIU : Piața Republicii – Muzeul Brukenthal – La Place de la République – Le Musée Brukenthal. Foto: S. Mendrea. Lei 1,90. Central, pe porțiunea verticală I.P. Filaret. OSECTN și sigla Postei Române. Timbru imprimat de tipografie având stema României și valoarea de 40 bani. Carte postală necirculată. 1978. Marcaje specifice cărților postale.1.33 MBJPEGView/Open
pagina_5-2.jpgImaginea_5-2 – Vedere color din Sibiu, Piața Mare. -- Verso: text: SIBIU - Muzeul Brukenthal – Le musée Brukenthal. Lei 1,90. Central, pe porțiunea verticală OSECTN și sigla Postei Române. Carte postală necirculată, cu timbru imprimat de tipografie având stema României și valoarea de 40 bani. Marcaje specifice cărților postale. 1975.1.63 MBJPEGView/Open
pagina_5-3.jpgImaginea_5-3 – Vedere color din Sibiu, Piața Mare. -- Verso: text: Sibiu. Piața Republicii – The Square of the Republic – Place de la République – Der Platz der Republik - СИБИУ. Площадъ Рeспублики. Foto: Mariana și Al. Mendrea. «Arta Grafică». Lei 1,50. Carte postală ce are pe centru, vertical, textul: Editura Meridiane. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.22 MBJPEGView/Open
pagina_5-4.jpgImaginea_5-4 – Vedere color din Sibiu, Hanul Dumbrava. Verso: -- Sibiu, Hanul „Dumbrava” – L’auberge „Dumbrava”. Foto: C. Spitzer. Lei 1,90. Central, pe porțiunea verticală I.P. Filaret. OSECTN și sigla Postei Române. Carte postala cu timbru imprimat de tipografie având stema României și valoarea de 40 bani. Carte postală necirculată. 1979. Marcaje specifice cărților postale.1.2 MBJPEGView/Open
pagina_5-5.jpgImaginea_5-5 – Vedere color din Sibiu, Hanul Dumbrava. -- Verso: SIBIU, Hanul «Dumbrava» – ”Dumbrava” Inn – L’Auberge « Dumbrava » – СИБИУ. Постоялый двор « Думбрава ». Foto: M. Volbură. lei 1,50. Central, vertical, textul: I. P. Arta Grafică. Editura Meridiane. Conține notițe ale expeditorului, scrise cu cerneală albastră. Carte postală circulată. Marcaje specifice cărților postale.1.48 MBJPEGView/Open
pagina_6-1.jpgImaginea_6-1 – Imagine alb-negru din Sibiu, reprezentând Catedrala evanghelică din Sibiu (Evangelische Stadtpfarrkirche) având textul: Dem Spender für das Dach der Stadtpfarrkirche mit Dank überreicht - Hermannstadt den - Stabipfarreeen. -- Verso alb. Carte postală necirculată.584.59 kBJPEGView/Open
pagina_6-2.jpgImaginea_6-2 – Fotografie color din Sibiu, Catedrala ortodoxă română din Sibiu – Editura Librăriei Archdiecesane, Sibiiu. -- Verso: Cartă postală. Marcaje specifice cărților postale.1.31 MBJPEGView/Open
pagina_6-3.jpgImaginea_6-3 – Vedere color din Sibiu, Catedrala Ortodoxă. -- Verso textul: Carte postală. SIBIU – Catedrala Ortodoxă, monument de arhitectură. I. P. Sibiu. 2 lei. Marcaje specifice cărților postale.1.55 MBJPEGView/Open
pagina_6-4.jpgImaginea_6-4 – Vedere color din Sibiu, Piața Mică. -- Verso textul: Carte postală. SIBIU – Turnul Sfatului – Le tour du conseil. Foto: Gh. Lăzăroiu. Lei 1.90. Pe centru, vertical, textul: OSERCM și logo Posta Română. Carte postală cu timbrul imprimat la tipar, cu valoarea de 40 bani, având ca imagine stema României. 1975. Marcaje specifice cărților postale.1.59 MBJPEGView/Open
pagina_7-1.jpgImaginea_7-1 – Imagine color cu Munții Făgăraș. -- Verso text: Carte postala. Județul Sibiu : Pe crestele Făgărașului – Sur les Crêtes Făgăraș. Cartea postală are un timbru imprimat la tipar, cu valoare de 40 bani, având ca imagine Stema României, iar altul lipit, cu harta României și valoare de 3 lei. Conține notițe ale expeditorului, scrise cu cerneală albastră. 1979. Marcaje specifice cărților postale.1.72 MBJPEGView/Open
pagina_7-2.jpgImaginea_7-2 – Colaj de 4 imagini din județul Sibiu. -- Verso text: 1. OCNA SIBIULUI : lacul „Brîncoveanu” – Le lac „Brîncoveanu”. 2. Cabana „Curmătura Stejii” – La Cabane „Curmătura Stejii”. 3. BAZNA: Ștrandul – La plage amenagée. 4. PĂLTINIȘ: Telescaunul – Le telechaise. Lei 1,90. Pe centru, vertical, textul: OSERCM și logo Posta Română. Cartea postală are un timbru imprimat la tipar, cu valoare de 40 bani, având ca imagine Stema României, iar altul lipit cu harta României în valoare de 3 lei. 1979. Marcaje specifice cărților postale.1.58 MBJPEGView/Open
pagina_7-3.jpgImaginea_7-3 – Colaj de 4 imagini din Sibiu și stema orașului Sibiu. – Verso text: ROMANIA. SIBIU- 1. Muzeul Tehnicii Populare. 2. Camping Dumbrava. 3. Cabana Valea Aurie. Hanul Dumbrava • 1. Le musée de la technique populaire. 2. Camping Dumbrava. 3. Chalet Valea Aurie. 4. L’Auberge Dumbrava. • Museum der Wolkstechnik. 2. Camping Dumbrava. 3. Schutzhütte Valea Aurie. 4. Dumbrava – Herbege. • СИБИУ. 1. Музей иародной техники. 2. Кемпинг Думбрава. 3. Турбаза Валя Aурие. 4. Постоялый двор «Думбрава». Foto: Șt. Dumitru. Lei 1,50. Pe centru, vertical, textul: Editura Sport-Turism. Cartea postală are 2 timbre lipite, ștampilate: unul cu arhitectură din Densuș, în valoare de 40 bani, iar celalalt având ca imagine harta României, în valoare de 3 lei. Conține notițe ale expeditorului, scrise cu cerneală albastră. Carte poștală circulată. Marcaje specifice cărților postale.1.51 MBJPEGView/Open
pagina_7-4.jpgImaginea_7-4 – Vedere cu color cu Cabana Bâlea. -- Verso text: Munții FĂGĂRAȘ - Lacul și cabana Bîlea. I. P. Sibiu. Lei 1,90. Pe centru, vertical textul: Transilvania – Publicitate. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.64 MBJPEGView/Open
pagina_7-5.jpgImaginea_7-5 – Fotografie cu bivolițe în apă. La subsol textul: Büffelherde im Wasser. – Verso, textul: Levelezö-Lap. În partea stângă, vertical, textul: Verlag Emil Fischer, Hofphotograph, Hermannstadt. Druck von Jos. Drotleff, Hermannstadt. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților poștale.1.27 MBJPEGView/Open
pagina_8-1.jpgImaginea_8-1 – Fotografie alb-negru, icoană. Text: Ave Maria.783.8 kBJPEGView/Open
pagina_8-2.jpgImaginea_8-2 – Fotografie alb-negru, icoană. Text: Druck Verlag von. A. Plank a Sohu Mariahilferstrasse 75 Wien - Swienty Eliasz. - Aniele do Nieba prowadza.840.87 kBJPEGView/Open
pagina_8-3.jpgImaginea_8-3 – Fotografie alb-negru, icoană. – Pe verso notița: Sf. Ioan811.93 kBJPEGView/Open
pagina_8-4.jpgImaginea_8-4 – Fotografie alb-negru, icoană. Sf. Ioan571.27 kBJPEGView/Open
pagina_8-5.jpgImaginea_8-5 – Fotografie alb-negru, icoană.656.23 kBJPEGView/Open
pagina_8-6.jpgImaginea_8-6 – Fotografie alb-negru, Cruce pictată.948.08 kBJPEGView/Open
pagina_8-7.jpgImaginea_8-7 – Fotografie alb-negru, icoană. Text: Iisus pe muntele Măslinilor.675.82 kBJPEGView/Open
pagina_8-8.jpgImaginea_8-8 – Fotografie alb-negru, icoană. Text: A. Demian : PANTOCRATORUL (Capela mitopolitan, Sibiu). Pe verso datare – 1979.759.63 kBJPEGView/Open
pagina_9-1.jpgImaginea_9-1 – Fotografie alb-negru, icoană: Scena principală este cea a Învierii morților, iar la bază alte 9 scene: Ispovedania la duhovnic – Munca ucigașilor – Munca hoților și a curvarilor – A muerilor preacurve și cari omoară Copii în pîntice – Munca celor care se sugrumă singuri – Munca iubitorilor de argint și cari iau dobîndă – Munca fermecătorilor, decscîntătorilor și vrăjitorilor – Munca a celor ce dau lipsă și huluescu pe Dumnedeu – Munca a celor ce se liapădă de Hristos.826.43 kBJPEGView/Open
pagina_9-2.jpgImaginea_9-2 – Fotografie alb-negru, icoană: apostoli.852.65 kBJPEGView/Open
pagina_9-3.jpgImaginea_9-3 – Fotografie alb-negru, icoană cu compoziție biblică bogată, având în centru pe Maica Domnului cu pruncul înconjurată de scene biblice, iar bordura imaginii centrale este formată din textul: Chipul téu prea curată născătóre de Dumnedeu Fecióră, ne închinăm credincioși cinstindul dupĕ vrednicie că me pădesci și ne idbăvești de tóte ispitele și de relele întîmplări deci mulțămind strigăm ție bucurăte fecióra ceia ce ești slava și nădejdea creștinilor. În partea de sus se regăsește, în stânga: Sf. Ioan Botezătorul, la mijloc: Izvor de vieață detetor Maicei Domnului, iar în dreapta: Sf. Ioan Teolog. La baza imaginii în partea stângă este Sf. Proroc Ilie, la mijloc Vederea Schitului Românesc „Prodromul”, iar la dreapta Sf. Stefan.1.01 MBJPEGView/Open
pagina_9-4.jpgImaginea_9-4 – Fotografie alb-negru, icoană reprezentând Sfânta Treime.854.62 kBJPEGView/Open
pagina_9-5.jpgImaginea_9-5 – Fotografie alb-negru, icoană reprezentându-l pe Sf. M. M. Dimitrie. Isvoritorul de mir. (este dublură la Imaginea_9-6).611.97 kBJPEGView/Open
pagina_9-6.jpgImaginea_9-6 – Fotografie alb-negru, icoană reprezentându-l pe Sf. M. M. Dimitrie. Isvoritorul de mir. (este dublură la Imaginea_9-5).593.35 kBJPEGView/Open
pagina_10-1.jpgImaginea_10-1 – Fotografie alb-negru, icoană: Cina cea de Taină769.12 kBJPEGView/Open
pagina_10-2.jpgImaginea_10-2 – Fotografie alb-negru, icoană: Sf. Mucenic Gheorghe (idem cu imaginea_10-3 și imaginea_10-4).936.85 kBJPEGView/Open
pagina_10-3.jpgImaginea_10-3 – Fotografie alb-negru, icoană: Sf. Mucenic Gheorghe (idem cu imaginea_10-2 și imaginea_10-4).602.71 kBJPEGView/Open
pagina_10-4.jpgImaginea_10-4 – Fotografie alb-negru, icoană: Sf. Mucenic Gheorghe (idem cu imaginea_10-2 și imaginea_10-3).573.49 kBJPEGView/Open
pagina_10-5.jpgImaginea_10-5 – Fotografie alb-negru, icoană: Sf. Niculae.824.5 kBJPEGView/Open
pagina_10-6.jpgImaginea_10-6 – Fotografie alb-negru, icoană: Sf. Nikolae984.49 kBJPEGView/Open
pagina_10-7.jpgImaginea_10-7 – Fotografie alb-negru, icoană: Sf. Nicolae958.68 kBJPEGView/Open
pagina_10-8.jpgImaginea_10-8 – Fotografie alb-negru, icoană: Sf. Nicolae877.88 kBJPEGView/Open
pagina_11-1.jpgImaginea_11-1 – Carte postala. Agnita. – Text: Gruß aus Agnetheln. Niedergasse. – Verso, text: Levelezo-Lap; Verlag: Buchhandlung H. C. Lang, Agnetheln. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.09 MBJPEGView/Open
pagina_11-2.jpgImaginea_11-2 – Imagine alb-negru din Ocna Sibiului. -- Verso: text – Republica Populară Română. Băile Ocna Sibiului. Hotelul Băilor și Lacul Crișan. - Курорт Сибиулvй. Курортиая гостиница и озepo Кришан. - Station balnêaire de Ocna Sibiului. Hôtel de Bains et le Lac Crișan. – Ocna Sibiului Baths. Bath’s Hotel and the Crișan Lake. Text vertical, central: SOTIL. Conține notițe ale expeditorului. Carte postala necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.37 MBJPEGView/Open
pagina_11-3.jpgImaginea_11-3 – Carte postală cu interiorul unui restaurant din Ocna Sibiului. -- Verso: text - Czelnai feivétele. - KOVÁCS KÁROLY. Szálloda és étterme. Vizaknafürdő. Levelezo-lap. Conține notițe ale expeditorului, scrise cu creion. Carte postală circulată, conține un timbru aplicat, peste care este aplicată ștempila de tranzit. Marcaje specifice cărților postale.1.23 MBJPEGView/Open
pagina_12-1.jpgImaginea_12-1 – Cetatea Cisnădioara, jud. Sibiu. – Verso, text: Carte poștală. În partea stângă, jos: Biserica romanică din cetatea Cisnădioara. Vedere de ansamblu a portalului de vest. Foto: J. Fischer. Lei 2. Central logo și text C.P.C.S. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.852.68 kBJPEGView/Open
pagina_12-2.jpgImaginea_12-2 – Detaliu Cetatea Cisnădioara, jud. Sibiu. – Verso, text: Carte poștală. În partea stângă, jos: Intrarea principală în cetatea Cisnădioara. Foto: J. Fischer. Lei 1. Central logo și text C.P.C.S. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.910.57 kBJPEGView/Open
pagina_12-3.jpgImaginea_12-3 – Fetaliu Cetatea Cisnădioara, jud. Sibiu. – Verso, text: Carte poștală. În partea stângă, jos: Colțul sud-vestic al cetății Cisnădioara. Foto: J. Fischer. Lei 1. Central logo și text C.P.C.S. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.860.02 kBJPEGView/Open
pagina_12-4.jpgImaginea_12-4 – Detaliu Cetatea Cisnădioare, jud. Sibiu. – Verso, text: Carte poștală. În partea stângă, jos: Portalul de vest al bisericii din cetatea Cisnădioara. Foto J. Fischer. Lei 2. Central logo și text C.P.C.S. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.858.61 kBJPEGView/Open
pagina_12-5.jpgImaginea_12-5 – Cetatea Cisnădioare, jud. Sibiu. – Verso, text: Carte poștală. În partea stângă, jos: Biserica romanică din cetatea Cisnădioara Foto J. Fischer. Lei 2. Central logo și text C.P.C.S. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.930.6 kBJPEGView/Open
pagina_13-1.jpgImaginea_13-1 – Casa națională din Săliște. Carte postală color -- Verso: text – Levelező – Lap. În partea stângă, verical, textul: Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.17 MBJPEGView/Open
pagina_13-2.jpgImaginea_13-2 – Judecătoria cercuală și Cassa de păstrare din Săliște. Carte postală color -- Verso: text – Levelező – Lap. În partea stângă, verical, textul: Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.09 MBJPEGView/Open
pagina_13-3.jpgImaginea_13-3 – Hotelul Comunal din Săliște. Pe clădire este textul: Hotel Comunal / Restaurant și cafenea. Carte postală color -- Verso: text – Comunicări. LEVELEZŐ – LAP. Cartă Postală – Postkarte. Adresa. În zona timbrului avem textul: 5 bani Țară, 10 bani Unione postale. În partea stângă, verical, textul: Editura Nicolae N. Țintea, Săliște (Reproducere interzisă). Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.17 MBJPEGView/Open
pagina_13-4.jpgImaginea_13-4 – Săliște. Astupătura din Foltești. -- Verso: text – România. Cartă Postală. În partea stângă, verical, textul: Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Conține o ștampilă cu textul: In 5 - 6 August . FII SATULUI. Se întâlnesc în viitorul oraș SĂLIȘTEA – SIBIULUI. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale. 1978.1.26 MBJPEGView/Open
pagina_13-5.jpgImaginea_13-5 – Parcul din Săliște -- Verso: text – România. Cartă Postală. Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Conține o ștampilă cu textul: In 5 – 6 August 1978. FII SATULUI. Se întâlnesc în viitorul oraș SĂLIȘTEA – SIBIULUI. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.24 MBJPEGView/Open
pagina_13-6.jpgImaginea_13-6 – Parcul din Săliște -- Verso: text – România. Cartă Postală. Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Conține o ștampilă cu textul: In 5 – 6 August 1978. FII SATULUI. Se întâlnesc în viitorul oraș SĂLIȘTEA – SIBIULUI. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.23 MBJPEGView/Open
pagina_13-7.jpgImaginea_13-7 – Parcul din Săliște -- Verso: text – România. Cartă Postală. Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.24 MBJPEGView/Open
pagina_14-1.jpgImaginea_14-1 – Pavilionul de joc din Săliște -- Verso: text – România. Cartă Postală. Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.23 MBJPEGView/Open
pagina_14-2.jpgImaginea_14-2 – Scoala română gr. or. din Săliște (Fațada din spre răsărit). Carte postală color -- Verso: text – Levelező – Lap. În partea stângă, verical, textul: Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.21 MBJPEGView/Open
pagina_14-3.jpgImaginea_14-3 – Vedere din Săliște – fotografie.691.44 kBJPEGView/Open
pagina_14-4.jpgImaginea_14-4 – Piciorul Crimțului - Săliște – Verso, textul: România. Cartă Postală. Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.19 MBJPEGView/Open
pagina_15-1.jpgImaginea_15-1 – Comuna „Vale” I. Săliște – Verso, textul: Levelező – Lap. În partea stângă, verical, textul: Editura Dumitru B. Comșa, Săliște. Conține o ștampilă cu textul: In 5 – 6 August 1978. FII SATULUI. Se întâlnesc în viitorul oraș SĂLIȘTEA – SIBIULUI. Carte postală necirculată. Marcaje specifice cărților postale.1.15 MBJPEGView/Open
pagina_15-2.jpgImaginea_15-2 – Fotografie. Bisericuța fontanei „Foltea” din Seliște. -- Verso: text de mână, scris cu creionul: PF. 5 1972 1906.749.11 kBJPEGView/Open
pagina_15-3.jpgImaginea_15-3 – Fotografie. Bisericuța „Foltea” din Seliște. -- Verso: liber.739.45 kBJPEGView/Open
pagina_15-4.jpgImaginea_15-4 – Fotografie. Troița din Săliște. -- Verso: text de mână: F2-14/44 - 1969.698.5 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.