Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2373
Title: Adam. Pagini de jurnal (2000 - 2010)
Authors: Dorcescu, Eugen
Keywords: literatură română
pagini de jurnal
2000 - 2010
Issue Date: 2020
Publisher: Editura Mirton, Timișoara
Abstract: Nota editorului (Mirela-Ioana DORCESCU) / Eugen Dorcescu, Adam / ABBA, PATER / GENITRIX / ADAM / ANEXE Vechea fotografie / Eugen Dorcescu și manuscrisul Jurnalului său (1990 – 2013). --- --- Adam. Pagini de jurnal (2000-2010) poate fi privit ca o carte autonomă, datorită elementelor distinctive din construc¬ția sa. Se dezvoltă aici alte nuclee semantice: viața ca pedeapsă, călătoria, exotismul, libertatea, impermanența, iluminarea, mân¬tuirea etc.; apar personaje moderne, contradictorii (eul narativ, genealoid; mama, uriașă prezență; fratele autorului, oscilant; Dana, imprevizibilă etc.), alături de cele clasice, care se înca¬drează în tipologii (tata, pater familias; Oli, angelică; Alina, ermetică; Mina, intrigantă; Părintele Negruțiu, mistic; Virgil Nemoianu, providențial; Ion Arieșanu, sensibil etc.); sunt frec¬vente analizele psihologice și hermeneutice; se ivesc noi toposuri (Insula, Civitas Dei) și concepte („poetica non-imanenței”); se citează din marile limbi de cultură ale Antichității (latină, ebraică, greacă), dar și ale Modernității (franceză, engleză și spaniolă), astfel încât orientarea spre Occident prevalează atât în plan gnoseologic, cât și în sfera culturii, a artei, a religiei, incitând la ademenitoare proiecte de evadare din contingent; frapează noi expresii cu rol de propulsare (Béni soit-il; Nunc stans; La Isla afortunada, Sic transit gloria mundi) etc. etc. Indicațiile orare sunt, de asemenea, o noutate față de Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991-1998), noutate care a impus o ușoară modificare în redactarea însemnărilor. Adeseori, autorul declară nu doar ziua din săptămânăși data consemnării, ci și ora la care începe să scrie sau la care, în aceeași zi, reia inserturile diaristice. Alteori, ideile pe care le expune sunt divergente și câte un asterisc separă paragrafele. Folosirea a trei asteriscuri marchează fie abandonarea Jurnalului pentru o perioadă de mai multe luni, fie o distanță temporală considerabilă între datele fragmentelor selectate.
Description: Dorcescu, Eugen. Adam. Pagini de jurnal (2000-2010). Timisoara, Editura Mirton, 2020, 549 p.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2373
ISBN: 978-973-53-1936-9
Appears in Collections:Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eugen Dorcescu - ADAM_Pagini de jurnal 2000 - 2010.pdfDorcescu, Eugen. Adam. Pagini de jurnal (2000-2010). Timisoara, Editura Mirton, 2020, 549 p.13.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.