Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2307
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVancu, Radu (Redactor-șef)ro
dc.contributor.authorVarga, Dragoș (Redactor)ro
dc.contributor.authorPojoga, Vlad (Redactor)ro
dc.contributor.authorBaghiu, Ștefan (Secretar de redacție)ro
dc.date.accessioned2019-03-07T07:02:28Zen
dc.date.available2019-03-07T07:02:28Zen
dc.date.issued2019ro
dc.identifier.issn0255-0539ro
dc.identifier.urihttp://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2307
dc.descriptionRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019 cuprinde următoarele articole: ISTORIE ŞI STUDII CULTURAL • HISTORY AND CULTURAL STUDIES - Ioan Stanomir, Gherea: în preajma revoluţiei. • Gherea – In the Eve of the Revolution. - p. 1-3; Paul Brusanowski, Mişcări naţionale separatiste în Austro-Ungaria în anii primului război mondial (O cronologie a Unirii Transilvaniei cu România după presa vremii. I). • National Separatist Movements in Austro-Hungaria during World War I (A Chronology of the Union Between Transylvania and Romania in the Papers of the Time. I). - p. 4-12; Dan Popescu, Mihail Manoilescu. Schiţă de portret. • Mihail Manoilescu – Portrait Outline. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 13-20; Raul-Marian Todor, Concursurile sportive interşcolare de la Blaj în perioada interbelică. • Inter-School Sport Contests from Blaj that took place during the Inter-War Period.- p. 21-26; Dionisie Vladimir Turcu, File din istoria sportului școlar interbelic la liceul “Andrei Şaguna” din Braşov. • Snippets From The History of Interwar School Sport at “Andrei Șaguna” High School Of Brașov. - p. 27-33; STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Bogdan Creţu, Povestea poveştilor sau desacralizarea sacrului. • “Povestea poveștilor” or the The Desacralization of the Sacred. - p. 34-39; Ovio Olaru, Forever postmodern. Importul unui concept. • Forever Postmodern. Importing a Concept. - p. 40-46; Andreea-Maria Preda, L’évasion impossible de Lena Constante – résistance et remémoration. • The Impossible Escape. The Political Prison for Women in Miercurea Ciuc 1957-1961” by Lena Constante – resistance and remembrance. - p. 47-51; Daniela Moldoveanu, Max Blecher’ Symbolic Embodiment of Textual Identity. - p. 52-56; Dragoş Varga, A Cultural Obsession: the Foundation of Roumanian Clacissism. - p. 57-60; Anca Pirnoiu, Empowering The Self: The Authority Of Identity in Matei Călinescu’s “Un Fel de Jurnal”. - p. 61-65; Maria Fărâmă, Fatalism şi mrejele (ne)istoricului în romanele „Laur” şi „Aviatorul” de Evgheni Vodolaykyn. • Fatalism and (Non)Historical Vision in “Laurus” and “The Aviator” by Eugene Vodolazkin. - p. 66-72; ŞTIINŢELE LIMBII • LANGUAGE SCIENCES »» Radu Drăgulescu, O cercetare calitativă asupra învăţării limbii române ca limbă străină în context endo-lingvistic. • A Qualitative Research on Learning Romanian as a Foreign Language in Endo-linguistic Context. - p. 73-81: Laodamia Dascăl, Power In Media Discourse and Media Structures: Power Relations in the Standardizing of Gender Representations in Romanian Mass Publishing. - p. 82-89; Oana-Maria Bîrlea, The Transfer Of Power In Japanese Advertising Discourse. - p. 90-96.ro
dc.description.abstractRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.ro
dc.language.isofrancezăfr
dc.language.isoenglishen
dc.language.isoromânăro
dc.rights© Revista TRANSILVANIAro
dc.subjectculturăro
dc.subjectștiințăro
dc.subjectliteraturăro
dc.titleRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019ro
dc.typeBookro
dc.europeana.providerBiblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiuro
Appears in Collections:Transilvania 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Revista Transilvania_coperta_1_2019.jpgRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.4.38 MBJPEGView/Open
1_Stanomir - Gherea.pdfIoan Stanomir, Gherea: în preajma revoluţiei. • Gherea – In the Eve of the Revolution. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 1-3.239.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2_Brusanowski-Miscari nationale.pdfPaul Brusanowski, Mişcări naţionale separatiste în Austro-Ungaria în anii primului război mondial (O cronologie a Unirii Transilvaniei cu România după presa vremii. I). • National Separatist Movements in Austro-Hungaria during World War I (A Chronology of the Union Between Transylvania and Romania in the Papers of the Time. I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 4-12.238.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3_Popescu-Manoilescu.pdfDan Popescu, Mihail Manoilescu. Schiţă de portret. • Mihail Manoilescu – Portrait Outline. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 13-20.317.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
4_Tudor-Concursuri Blaj.pdfRaul-Marian Todor, Concursurile sportive interşcolare de la Blaj în perioada interbelică. • Inter-School Sport Contests from Blaj that took place during the Inter-War Period. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 21-26253 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
5_Turcu-Liceul Brasov.pdfDionisie Vladimir Turcu, File din istoria sportului școlar interbelic la liceul “Andrei Şaguna” din Braşov. • Snippets From The History of Interwar School Sport at “Andrei Șaguna” High School Of Brașov. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 27-33.302.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
6_Cretu-Povestea povestilor.pdfBogdan Creţu, Povestea poveştilor sau desacralizarea sacrului. • “Povestea poveștilor” or the The Desacralization of the Sacred. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 34-39.304.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
7_Olaru-Forever postmodern.pdfOvio Olaru, Forever postmodern. Importul unui concept. • Forever Postmodern. Importing a Concept. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 40-46.353.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
8_Preda-Lena Constante.pdf8. Andreea-Maria Preda, L’évasion impossible de Lena Constante – résistance et remémoration. • The Impossible Escape. The Political Prison for Women in Miercurea Ciuc 1957-1961” by Lena Constante – resistance and remembrance. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 47-51; 294.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
9_Moldoveanu-Max Blecher.pdf9. Daniela Moldoveanu, Max Blecher’ Symbolic Embodiment of Textual Identity. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 52-56; 385.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
10_Varga-A Cultural Obsession.pdfDragoş Varga, A Cultural Obsession: the Foundation of Roumanian Clacissism. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 57-60.279.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
11_Pirnoiu-Un fel de jurnal.pdfAnca Pirnoiu, Empowering The Self: The Authority Of Identity in Matei Călinescu’s “Un Fel de Jurnal” . În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 61-65.340.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
12_Farima-E Vodolazkin.pdfMaria Fărâmă, Fatalism şi mrejele (ne)istoricului în romanele „Laur” şi „Aviatorul” de Evgheni Vodolaykyn. • Fatalism and (Non)Historical Vision in “Laurus” and “The Aviator” by Eugene Vodolazkin. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 66-72.638.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
13_Dragulescu-Lb romana.pdfRadu Drăgulescu, O cercetare calitativă asupra învăţării limbii române ca limbă străină în context endo-lingvistic. • A Qualitative Research on Learning Romanian as a Foreign Language in Endo-linguistic Context. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 73-81.626.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
14_Dascal-Power in Media.pdfLaodamia Dascăl, Power In Media Discourse and Media Structures: Power Relations in the Standardizing of Gender Representations in Romanian Mass Publishing. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 82-89.633.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
15_Birlea-Japanese Discourse.pdfOana-Maria Bîrlea, The Transfer Of Power In Japanese Advertising Discourse. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 1, 2019, p. 90-96.467.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.