Digital Library of LBUS

Autori din universitate

Autori din universitate

 

Recent Submissions

 • Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre; Pelimon, Alexandru (traducere) (Editura Andreiana, Sibiu, 2024)
  O poveste de iubire dintre doi tineri care și-au petrecut copilăria și adolescența împreună, înconjurați de afecțiune, bucurându-se de lucrurile simple, banale, fără a avea nevoie de bogății sau lucruri materiale pentru a ...
 • Grigore, Rodica (Guest Editor); Corwin, Jay (Guest Editor) (New York, 2021)
  “Everything that is not literature is life, especially history,” according to one of the characters in History of the Siege of Lisbon, the well-known novel authored by José Saramago. The Portuguese writer often insisted ...
 • Alexandru, Palemon / Pelimon (Editura ANDREIANA, Sibiu, 2021)
  În cazul de față, subiectul principal al cărții este unul concret și de la baza istoriei revendicative a românilor sărăciți și nemulțumiți -o epopee demnă de nemurire, susține insistent Al. Pelimon. Dar, la asumarea faptelor ...
 • GRIGORE, Rodica (Guest Editor) (2019)
  The Transformative Studies Institute (TSI), founded in 2007, is a fully-volunteer educational think tank managed and operated by a global team of scholar-activists, grassroots activists, and the concerned public. As a ...
 • Grigore, Rodica (2017)
  „Întotdeauna m-au interesat mecanismele memoriei, pentru că memoria e filtrul prin care ne citim trecutul. E un instrument prin intermediul căruia oamenii își spun lucrurile esențiale despre propriile vieți, dar și despre ...
 • GRECU, V. Victor (2017)
  CREZUL SLUJIRII – CREZ AL CINSTIRII! Prof. univ. dr. D.H.C. mult. Victor V. Grecu Subsemnatul, prof. univ. dr. D.H.C. mult., conducător științific de doctorat la Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, inserez, în ...
 • CROITORU, Alin (2015)
  Antreprenoriatul în migrația românească Autor: CROITORU, Alin. Copyright © 2015, Toate drepturile aparțin autorului. Sibiu, 2015 Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu ISBN: 978-606-12-1227-9
 • VOICU, Bogdan; RUSU, Horatiu M.; POPA, Adela Elena (2015)
  Este România altfel? Societatea și sociologia … încotro? Editori: VOICU, Bogdan ; RUSU, Horațiu M. ; POPA, Adela Elena Copyright © 2015, Toate drepturile aparțin autorilor Sibiu, 2015 Editura Universității „Lucian ...
 • ŌE, Kenzaburō (2012)
  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ŌE, KENZABURŌ ; O experienţă personală / Kenzaburō Ōe; trad. de Roman Pașca. – București: Art, 2012 Traducere din limba japoneză şi note de Roman Paşca ; Prefaţă de Rodica ...
 • Necropola 
  PAHOR, Boris (2015)
  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României PAHOR, BORIS ; Necropola / Boris Pahor ; trad. din lb. slovenă, note şi tabel cronologic de Paula Braga Šimenc ; pref. de Rodica Grigore. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de ...
 • CASTAÑEDA, MANUEL CORTÉS (2006)
  MANUEL CORTÉS CASTAÑEDA ; Oglinda celuilalt. Antologie poetică. Selecţia versurilor, traducere şi prefaţă : RODICA GRIGORE Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006
 • GRIGORE, Rodica (2011)
  RODICA GRIGORE ; Măști, caligrafie, literatură Editura Grinta - Cluj-Napoca, 2011 ISBN 978-973-126-286-4
 • GRIGORE, Rodica (2007)
  Descrierea CIP GRIGORE, RODICA ; Lecturi în labirint / Rodica Grigore. ‐ Cluj‐Napoca : Casa Cărții de Ştiință, 2007 ISBN 978‐973‐133‐110‐2 821.135.1.09‐4
 • GRIGORE, Rodica (2008)
  RODICA GRIGORE ; Literatura universală și comparată. Puncte de reper în evoluţia romanului universal. Note de curs ; Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2008
 • GRIGORE, Rodica (2008)
  Rodica Grigore ; Evoluția formelor romanești. Între modernism şi postmodernism, Note de curs ; Casa Cărții de Ştiință, Cluj Napoca, 2008 978‐973‐133‐361‐8
 • GRIGORE, Rodica (2015)
  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României GRIGORE, RODICA ; Realismul magic în proza latino-americană a secolului XX. (Re)configurări formale şi de conţinut: Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, ...
 • GRIGORE, Rodica (2013)
  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României GRIGORE, RODICA ; Pretextele textului : studii şi eseuri / Rodica Grigore. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013 ; Bibliogr. ISBN 978-606-17-0448-4 821.135.1.09
 • GRIGORE, Rodica (2013)
  Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României GRIGORE, RODICA ; Meridianele prozei/Rodica Grigore. ‐ Cluj‐Napoca : Casa Cărții de Ştiință, 2013 ISBN 978‐606‐17‐0257‐2 821.135.1‐4
 • GRIGORE, Rodica (2016)
  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României GRIGORE, RODICA ; Călătorii în bibliotecă : eseuri / Rodica Grigore. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016 ISBN 978-606-17-0908-3 821.135.1-4
 • Paz, Octavio (2017)
  Octavio Paz - Copiii mlastinii. Poezia moderna de la romantism la avangarda ; Editura Casa Cartii de Stiinta din Cluj-Napoca, 2017. ISBN 978-606-17-1064-5 Volumul de eseuri al lui Octavio Paz; 82.09-1"17" Traducere si ...