Digital Library of LBUS

Profesori din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Laureați ai premiilor Academiei Române

Profesori din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Laureați ai premiilor Academiei Române

 

https://acad.ro/premiileAR/pag_premii_lista.htm

Collections in this community

Recent Submissions

 • Luca, Sabin Adrian (Editura Muzeului Național Brukenthal, SibiuEditura Altip, Alba Iulia, 2016)
  Cuprins. Prefață * Introducere * CAPITOLUL I: A. Elemente de analiză a mediului geografic și contextului de analiză a habitatului; * B. Repere istoriografice cu privire la stratigrafia sitului * CAPITOLUL II: Descrierea ...
 • Dur, Ion (Editura Institutul European, Iași, 2014)
  Cuprins: La judecata de gust: Despărțire fără împărțire?! * O filosofie cu două alianțe * Generația și spiritul timpului * Un filosof care a murit la timp * Cuvinte privilegiate și comunicare * Sentimentul românesc al ...
 • Terian, Andrei (Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2013)
  Cuprins: Argument: Critica de export * I. Puțină teorie: * 1. Incompatibilul ca neinterpretabil: literatura comparată și problema (re)contextualizării relevante; * 2. Natural, artificial, livresc. Către o istorie a lecturii ...
 • Țiplic, Ioan Marian (Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg, 2007)
  INHALTSVERZEICHNIS: Zeno-Karl Pinter: Vorwort * Vorbemerkung * Einleitung: * 1. Forschungsgeschichte * 2. Grenzgebiet, Grenze und/oder Landesgrenze im frühen Mittelalter * 3. Terminologie der Wehrbauten * KAPITEL I. ...
 • Florea, Adrian; Vințan, Lucian (Editura Matrix Rom, București, 2003)
  Din Cuprins: Prefață * 0. Simulatorul. Ce este? Este necesară simularea? Metodologii de simulare. * 1. Arhitectura microprocesoarelor MIPS R2000/R3000. * 2. Investigații arhitecturale utilizând simulatorul DLX. * 3. SATSIM: ...
 • Bărbat, Boldur-Eugen (Editura Academiei Române, 2002)
  Din Cuprins: 1. Introducere * 2. Contextul * 2.1. Infrastructura tehnologică. Domeniile confluează; * 2.2. Informatica. De la monolit la arabesc; * 2.3. Economia. Paradigmele întreprinderii moderne * 2.4. Omul multiplicat, ...
 • Macavei, Elena (Editura Aramis, București, 2002)
  Din Cuprins: Capitolul I. Educația spirituală * 1. Precizări conceptuale: spirit, spiritual, spiritualizare, spiritualitate; * 2. Educația spirituală. Scopuri și obiective; * 3. Spiritualizarea trupului; * 4. Cultivarea ...
 • Macavei, Elena (Editura Aramis, București, 2001)
  Din Cuprins: Prefață de Dumitru Salade; Cuvânt înainte; Capitolul I. Fundamente teoretice generale * 1. Tradiționalism. Modernism. Postmodernism; * 2. Principii. Metode. Factori; * 3. Educatorul – coautor al devenirii. * ...