Digital Library of LBUS

Fondul PIMEN Constantinescu

Fondul PIMEN Constantinescu

 

Recent Submissions

 • Sinigaglia, L.E. (Editura Librăriei Filip Lazar, Craiova, 1890)
  Din Cuprins: Prefața; * Partea I – Vocabularul metodic; * Partea II – Verbele auxiliare și regulate; * Partea III – Conversațiunile; * Partea IV – Pronunțarea și scrierea; * Partea V și VI – Morfologia și sintaxă; * Partea ...
 • Iorga, Nicolae (Editura Librăriei Pavel Suru, București., 1920)
  Cuprinsul volumului III. I. – Epoca lui Malherbe în literatura francesă. * II. – Literatura dramatică francesă pănă la Corneille. * III. – Teatrul lui Corneille. * IV. – Poesia lirică spaniolă a veacului al XVII-lea. * ...
 • Iorga, Nicolae (Librăriile „Cartea Românească” și Pavel Suru. București, 1920)
  Cuprinsul volumului II: l. - Începuturile renașterii (umanismului) pe teritoriul frances. * II. – Lupta pentru unitatea Bisericii : „Imitația lui Isus Hristos”. * III. – Umaniștii italieni. * IV. – Literatura spaniolă a ...
 • Iorga, Nicolae (Tipografia «Cultura Neamului Românesc», București., 1920)
  Cuprinsul volumului I: Introducere * I. – „Chanson de geste.” Originea lor. „Chanson de Roland” * II. – „Chanson de geste” după „Chanson de Roland”. Valoarea și semnificația ei * III. – Epopeia populară spaniolă : Poemele ...
 • Tiparul 
  Romanescu, Vasile (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Cuvânt de lămurire; Scurt istoric asupra tiparului; Corpurile și casa; Corectura; Paginația; Mașini de cules; Alfabetul cirilic
 • Șiadbei, Gh. (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Introducere; I. Gări; II. Trenuri; III. Circulația trenurilor;
 • Mihăescu, St. Corneliu (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Baloane și dirijabile; Baloane libere; Conducerea baloanelor; Baloane sferice; Baloane captive; Baloane dirijabile; Forma dirijabilelor; Dirijabilul cu aer rarificat
 • Anastasiu, V. C. (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Aeroplanul; Cum sboară ?; Cum se face un sbor ?; Întrebuințările Aeroplanului în timp de pace; Aviațiunea militară; Aeroplanele viitorului; Impresiile de sbor;
 • Dincă, George (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Cuvânt înainte; Primele porniri în vieață; Ion Ionescu dela Brad se duce în Franța pentru a studia științele agronomice; 1848 - Anul redeșteptării naționale; Pribeag prin țări străine; Întoarcerea din pribegie; ...
 • Gane, M. Ion (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Viața; Opera - Lucrări științifice; Opera literară - Versuri; Nuvele - Sima Baltag - Pe drumul Bărăganului - Datoria - Ghiocel - Romanul; Traduceri - Descrierea naturii - Stilul și limba. Încheiere; Bibliografie
 • Netea, Vasile (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Bio-Bibliografie Ion Pop-Reteganul
 • Vasculescu, A. (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Dora D'Istria; Scrierile Dorei D'Istria
 • Vasculescu, A. (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Originea lui Petrache Poenaru; Reîntoarcerea în țară; Petrache Poenaru Efor al Școalelor; Opere de reformator; Activitatea politică; Anexe: Din Discursurile pedagogice ale lui Petrache Poenaru;
 • Netea, Vasile (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Gh. Bogdan-Duică;
 • Gorovei, Artur (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Teodor Șerbănescu
 • Cerbuleț, Teodor (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Epoca lui Brâncoveanu; Originea; Meșter tipograf; Egumen; Episcop; Mitropolit; Didahiile; Spre Mânăstirea Sinai
 • Dincă, Gheorghe (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: I. Viața: Moldova în timpul lui Dosoftei - Anul, locul nașterii și originea lui Dosoftei - Învățătura de carte - Călugăr în mânăstirea Pobrata - Episcop de Huși și Roman - Dosoftei ales mitropolit al Moldovei ...
 • Predescu, Lucian (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Viața lui Panait Cerna; Opera lui Panait Cerna: I. Cerna poet; Poezia patriotică și socială;
 • Gorovei, Artur (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Dr. Ioan Urban-Jarnik
 • Boantă, G. Vladimir (Editura „Cartea Românească” S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Introducere; Scurtă privire istorică: Momentul istoric și mișcarea ideilor în mijlocul cărora a apărut gândirea lui Machiavelli; Italia; Viata lui Niccolo Machiavelli; Oprerele lui Niccolo Machiavelli; Analiza ...

View more