Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1746
Title: Crezul slujirii. Crez al cinstirii!
Authors: GRECU, V. Victor
Keywords: Victor V. Grecu
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Issue Date: 2017
Abstract: CREZUL SLUJIRII – CREZ AL CINSTIRII! Prof. univ. dr. D.H.C. mult. Victor V. Grecu Subsemnatul, prof. univ. dr. D.H.C. mult., conducător științific de doctorat la Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, inserez, în preambulul textului următor, această retrospectivă concisă asupra activității universitare și științifice, civice, cetăţeneşti, umanitariste, prestate vreme de 61 de ani (anterior Șef Secție Învățământ la Raionul Calafat, în Regiunea Oltenia), recrutat ulterior la Universitatea din Oradea și apoi la Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, cu dorința demnă și onestă de a selecta configurațiile cronospațiale, oportunitatea, valoarea și inserarea ei în spiritualitatea națională și internațională, pentru a oferi perspectiva unei imagini consistente, veridice, sugestive, asupra prestației prolifice, multidimensionale, fertile, realizate cu probitate, clarviziune și devotament, în învățământul superior și în cercetarea științifică, în decursul a 61 de ani! Roadele acesteia le înmănunchiez acum, la acest moment simbolic, într-un crez de recunoștință și nehotarnică prețuire pentru Almei Mater – Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu –, care m-a format, veghindu-mi, deopotrivă, opintirile urcușului, cu piscurile izbânzilor trudnice, și căreia îi datorez împlinirea! Iar toate aceste agoniseli, toate aceste multiple și fecunde prestații și înfăptuiri nu ar fi fost posibile fără veghea și stimularea providențială a conducerilor succesive, înțelepte, vizionare, ale Universității, de la întemeiere și în prezent, care, fructificând cele două virtuți decisive și imperative manageriale vitale – capacitatea de a discerne și aceea de a prevedea –, au înălțat-o, într-o evoluție dinamică, lucidă, clarvăzătoare și creatoare, la performanțele excelenței academice, competitive la nivel mondial, la care a ajuns astăzi.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/1746
Appears in Collections:Autori din universitate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Crez al slujirii - Crez al cinstirii - coperta.pdfVictor V. Grecu - Crezul slujirii. Crez al cinstirii! - Coperta351.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Grecu_Crezul slujirii - Crez al cinstirii.pdfVictor V. Grecu - Crezul slujirii. Crez al cinstirii!15.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.