DSpaceDSpace
 

Digital Library of the LBUS >
Biblioteca Digitala a ULBS (Colectii speciale) >
Teze de Doctorat (rezumate) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/999

Title: INGINERIE ȘI MANAGEMENT
Keywords: Inginerie și Management
Issue Date: 2011
Abstract: Teze de doctorat. Domeniul: Inginerie și Management
Description: Rezumatele tezelor de doctorat, in limba română și engleză, susținute la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, in perioada 2011-2017.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/999
Appears in Collections:Teze de Doctorat (rezumate)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2008-Rodica Maria VOLOVICI_en.pdfCONTRIBUTIONS FOR INCREASING THE AVAILABILITY OF SCIENTIFIC INFORMATION IN UNIVERSITY MANAGEMENT / Ph. D. Candidate: Volovici Rodica-Maria; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN97.17 kBAdobe PDFView/Open
2008-Rodica Maria VOLOVICI_ro.pdfCONTRIBUŢII LA CREŞTEREA DISPONIBILITĂŢII INFORMAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN MANAGEMENTUL UNIVERSITAR / Doctorand: Volovici Rodica-Maria; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN96.92 kBAdobe PDFView/Open
2012-Grecu Valentin_en.pdfCONTRIBUTIONS REGARDING SUSTAINABILITY IN UNIVERSITIES / Ph. D. Candidate: Grecu Valentin; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN714.64 kBAdobe PDFView/Open
2012-Grecu Valentin_ro.pdfCONTRIBUȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA ÎN UNIVERSITĂȚI / Doctorand: Grecu Valentin; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN1.02 MBAdobe PDFView/Open
2013-Grecu Roberto Daniel_en.pdfCONTRIBUTIONS REGARDING INCREASING THE QUALITY OF MOTOR VEHICLES' POST SALE SERVICES / Ph. D. Candidate: Grecu Roberto Daniel; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN2.46 MBAdobe PDFView/Open
2013-Grecu Roberto Daniel_ro.pdfCONTRIBUŢII PRIVIND CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR POST VÂNZARE ALE AUTOVEHICULELOR / Doctorand: Grecu Roberto Daniel; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN2.49 MBAdobe PDFView/Open
2013-Turc Dumitru_en.pdfTHEORETICAL AND EXPERIMENTAL CONTRIBUTIONS CONCERNING THE FILTERING OF NATURAL GASES IN ULTRASOUND FIELD / Ph. D. Candidate Turc Dumitru; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN3.02 MBAdobe PDFView/Open
2013-Turc Dumitru_ro.pdfCONTRIBUŢII TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND FILTRAREA GAZELOR NATURALE ÎN CÂMP ULTRASONIC / Doctorand: Turc Dumitru; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN7.59 MBAdobe PDFView/Open
2014-Magdoiu_en.pdfQUALITY IMPROVEMENT USING POKA YOKE SYSTEMS / Ph. D. Candidate: Măgdoiu Alex; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN1.56 MBAdobe PDFView/Open
2014-Magdoiu_ro.pdfÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII UTILIZÂND SISTEMELE POKA YOKE / Doctorand: Măgdoiu Alex; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN632.98 kBAdobe PDFView/Open
2011-Pasa Alexandru_en.pdfCONTRIBUTIONS REGARDING THE IMPROVEMENT OF THE DENTAL IMPLANT CONCEPTION AND MANUFACTURING / Ph. D. Candidate: Paşa Alexandru; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. DAN MANIU DUŞE4.63 MBAdobe PDFView/Open
2011-Pasa Alexandru_ro.pdfCONTRIBUŢII PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CONCEPŢIEI ŞI FABRICAŢIEI IMPLANTURILOR DENTARE / Doctorand: Paşa Alexandru; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. DAN MANIU DUŞE4.34 MBAdobe PDFView/Open
2013-Popescu (Aldea) Codruta Georgeta_en.pdfCONTRIBUTIONS REGARDING THE QUALITY ASSESSMENT OF EDUCATION IN THE FIELD OF INDUSTRIAL ENGINEERING / Ph. D. Candidate: Popescu Codruţa Georgeta; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. DAN MANIU DUŞE126.99 kBAdobe PDFView/Open
2013-Popescu (Aldea) Codruta Georgeta_ro.pdfCONTRIBUŢII PRIVIND EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN INGINERIA INDUSTRIALĂ / Doctorand: Popescu Codruţa Georgeta; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. DAN MANIU DUŞE177.31 kBAdobe PDFView/Open
2014-Negrea Gabriel Octavian_en.pdfCONTRIBUTIONS TO THE SUPPORT OF ENGINEERING EDUCATION THROUGH THE DEVELOPMENT OF SCHOOL GOVERNANCE / Ph. D. Candidate: Negrea Gabriel Octavian; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. DAN MANIU DUŞE599.89 kBAdobe PDFView/Open
2014-Negrea Gabriel Octavian_ro.pdfCONTRIBUȚII LA SUSȚINEREA EDUCAȚIEI INGINEREȘTI PRIN DEZVOLTAREA GUVERNANȚEI ȘCOLARE / Doctorand: Negrea Gabriel Octavian; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. DAN MANIU DUŞE680.9 kBAdobe PDFView/Open
2012-Tudor Nicolae_ro.pdfCONTRIBUŢII PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PENTRU APLICAŢIILE SOFTWARE DIN INDUSTRIA COMPONENTELOR PENTRU AUTOVEHICULE / Doctorand: Tudor Nicolae; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. KIFOR VASILE CLAUDIU4.37 MBAdobe PDFView/Open
2014-Lal Mohan Baral_en.pdfINTEGRATING KNOWLEDGE MANAGEMENT CONCEPTS WITH SIX SIGMA FRAMEWORK TO APPLY FOR TEXTILE MANUFACTURING PROCESSES / Ph. D. Candidate: Baral Lal Mohan; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. KIFOR VASILE CLAUDIU1.54 MBAdobe PDFView/Open
2014-Lal Mohan Baral_ro.pdfINTEGRAREA CONCEPTELOR MANAGEMENTULUI CUNOAȘTERII CU METODOLOGIA SIX SIGMA, CU APLICAȚII ȊN INDUSTRIA TEXTILĂ / Doctorand: Baral Lal Mohan; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. KIFOR VASILE CLAUDIU1.79 MBAdobe PDFView/Open
2015-Iuga Maria Virginia_en.pdfCONTRIBUTIONS TO THE DESIGN OF A LEAN COMMUNICATIONAL MODEL AT SHOP FLOOR LEVEL, APPLICABLE WITHIN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY / Ph. D. Candidate: Iuga MariaVirginia; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. KIFOR VASILE CLAUDIU1.37 MBAdobe PDFView/Open
2015-Iuga Maria Virginia_ro.pdfCONTRIBUȚII PRIVIND PROIECTAREA UNUI MODEL COMUNICAȚIONAL LEAN ÎN SECȚIILE DE PRODUCȚIE, CU APLICAȚIE ȊN INDUSTRIA AUTO / Doctorand: Iuga MariaVirginia; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. KIFOR VASILE CLAUDIU1.39 MBAdobe PDFView/Open
2015-Manescu Gabriel_en.pdfRESEARCH ON ACHIEVING A COLLABORATIVE MODEL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN DEFENSE INSTITUTIONS / Ph. D. Candidate: Mănescu Gabriel; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. KIFOR VASILE CLAUDIU2.2 MBAdobe PDFView/Open
2015-Manescu Gabriel_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI MODEL COLABORATIV AL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN INSTITUŢIILE DIN DOMENIUL APĂRĂRII / Doctorand: Mănescu Gabriel; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. KIFOR VASILE CLAUDIU708.39 kBAdobe PDFView/Open
2015-Stoia Claudiu Leonardo_en.pdfCONTRIBUTIONS REGARDING THE USE OF EXPERT SYSTEMS IN PLANNING AND CONTROL OF FINISHED GOODS INVENTORY MANAGEMENT / Ph. D. Candidate: Stoia Claudiu-Leonardo; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. MOISE IOAN ACHIM1.92 MBAdobe PDFView/Open
2015-Stoia Claudiu Leonardo_ro.pdfCONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR EXPERT ÎN MANAGEMENTUL PLANIFICĂRII ȘI GESTIUNII STOCURILOR DE PRODUSE FINITE / Doctorand: Stoia Claudiu-Leonardo; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. MOISE IOAN ACHIM1.96 MBAdobe PDFView/Open
2015-Pirnau Claudiu_en.pdfCONTRIBUTIONS ON INTEGRATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM - SIZED ENTERPRISES / Ph. D. Candidate: Pîrnău Claudiu; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ing. NICULAE ION MARINESCU923.5 kBAdobe PDFView/Open
2015-Pirnau Claudiu_ro.pdfCONTRIBUŢII PRIVIND INTEGRAREA MANAGEMENTULUI BAZAT PE CUNOȘTINȚE ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII / Doctorand: Pîrnău Claudiu; / Coordonator științific: prof. univ. dr. ing. NICULAE ION MARINESCU1.12 MBAdobe PDFView/Open
2017-Marinescu Simona Ioana_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND APLICAREA REŢELELOR NEURALE ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL / Doctorand: Marinescu Simona-Ioana; / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. DHC: Constantin OPREAN1.65 MBAdobe PDFView/Open
2017-Marinescu Simona Ioana_en.pdfRESEARCH REGARDING THE APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT / Ph. D. Candidate: Marinescu Simona-Ioana; / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. DHC: Constantin OPREAN2.11 MBAdobe PDFView/Open
2017_Nguyen Thanh Dat_en.pdfSIX SIGMA-BASED KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ITS APPLICATION IN IT. SYSTEMS MANAGEMENT / Ph. D. Candidate: NGUYỄN THÀNH ĐẠT; / Scientific Coordinator: Prof. univ.dr. Claudiu Vasile KIFOR1.83 MBAdobe PDFView/Open
2017-Stan Andrei Viorel_ro.pdfCONTRIBUŢII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTELOR EUROPENE IMPLEMENTATE ÎN REGIUNEA CENTRU, PROPUNERI DE EFICIENTIZARE ȘI OPTIMIZARE A MANAGEMENTULUI DE PROIECT / Doctorand: Stan Andrei Viorel; / Coordonator științific: Prof. univ. ing. dr. Moise Ioan ACHIM2.41 MBAdobe PDFView/Open
2017-Stan Andrei Viorel_en.pdfCONTRIBUTIONS ON THE IMPACT ASSESSMENT OF THE EUROPEAN PROJECTS IMPLEMENTED IN THE CENTER REGION, PROPOSALS FOR EFFICIENCY AND OPTIMIZATION OF THE PROJECT MANAGEMENT / Ph. D. Candidate: Stan Andrei Viorel / Scientific Coordinator: Prof. univ. ing. dr. Moise Ioan ACHIM2.04 MBAdobe PDFView/Open
2018_Marinescu Bratu Mihaela_ro.pdfOPRIMIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ȘI A ERGONOMIEI ÎN ORGANIZAȚII ADECVATE PERSONALITĂȚII INGINERILOR / Doctorand: Marinescu (căs. Bratu) Mihaela Laura / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian-Ionel CIOCA1.89 MBAdobe PDFView/Open
2018_Marinescu Bratu Mihaela_en.pdfOPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM AND ERGONOMY IN ORGANIZATION APPROPRIATE TO THE ENGINEER’S PERSONALITY / Ph. D. Candidate: Marinescu (căs. Bratu) Mihaela Laura / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian-Ionel CIOCA1.88 MBAdobe PDFView/Open
2018-Raulea Andreea Simina_ro.pdfCONTRIBUȚII CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL CALITĂȚII CAPITALULUI INTELECTUAL ÎN ORGANIZAȚIA BAZATĂ PE CUNOȘTINȚE / Doctorand: Răulea Andreea Simina / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN796.88 kBAdobe PDFView/Open
2018-Raulea Andreea Simina_en.pdfCONTRIBUTIONS REGARDING INTELLECTUAL CAPITAL QAUALITY MANAGEMENT IN KNOWLEDGE BASED ORGANIZATION / Ph. D. Candidate: Răulea Andreea Simina / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN834.73 kBAdobe PDFView/Open
2018-Hanza Giurea Ramona_ro.pdfCONTRIBUȚII CU PRIVIRE LA CERCETAREA DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN AGROTURISM DIN PERSPECTIVA ECONOMIEI CIRCULARE / Doctorand: Hanza (Giurea) Ramona / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Moise Ioan ACHIM; Prof. Univ. Dr. Ing. Marco RAGAZZI. 212.05 kBAdobe PDFView/Open
2018-Hanza Giurea Ramona_en.pdfCONTRIBUTIONS REGARDING THE RESEARCH OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRO-TOURISM FROM A CIRCULAR ECONOMY PERSPECTIVE / Ph. D. Candidate: Hanza (Giurea) Ramona / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Moise Ioan ACHIM; Prof. Univ. Dr. Ing. Marco RAGAZZI. 222.97 kBAdobe PDFView/Open
2018_Rada Elena Cristina-en.pdfTHE MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN EU UNDER A CIRCULAR ECONOMY PERSPECTIVE / Ph. D. Candidate: Rada Elena Cristina / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Lucian Ionel CIOCA.526.29 kBAdobe PDFView/Open
2019-Brumar Cismas Ioana Cristina_ro.pdfABORDAREA PROCESUALĂ A MODELĂRII ECOSISTEMELOR PENTRU UN MANAGEMENT SUSTENABIL / Doctorand: Brumar (Cismaș) Ioana-Cristina / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emil Marin POPA.2.27 MBAdobe PDFView/Open
2019-Brumar Cismas Ioana Cristina_en.pdfECOSYSTEMS MODELING PROCEDURAL APPROACH FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT / Ph. D. Candidate: Brumar (Cismaș) Ioana-Cristina / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emil Marin POPA.932.27 kBAdobe PDFView/Open
2013-Ghiculescu Daniela_ro.pdfCONTRIBUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA METODELOR MANAGERIALE UTILIZATE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII DIN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR DE PRELUCRARE CU TEHNOLOGII CONCENTRATE / Doctorand: Ghiculescu Daniela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Niculae Ion MARINESCU.6.55 MBAdobe PDFView/Open
2014-Ionon Candea Gabriela_ro.pdfÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ÎN PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA PRODUSULUI FOLOSIND CAPITALIZAREA CUNOȘTINȚELOR / Doctorand: Iozon (Cândea) Simona Gabriela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Claudiu Vasile KIFOR.4.16 MBAdobe PDFView/Open
2014-Ionon Candea Gabriela_en.pdfQUALITY IMPROVEMENTS IN PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT WITH KNOWLEDGE CAPITALIZATION / Ph. D. Candidate: Iozon (Cândea) Simona Gabriela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Claudiu Vasile KIFOR.4.29 MBAdobe PDFView/Open
2015-Rus Alina Maria_ro.pdfINSTRUMENTE DE EVITARE A ERORILOR CU APLICAАII ÎN INDUSTRIA AUTO / Doctorand: Rus (Sfiriac) Alina Maria / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Claudiu Vasile KIFOR.638.78 kBAdobe PDFView/Open
2015-Rehman Zobia_ro.pdfMANAGEMENTUL INTELIGENT AL RISCULUI ȊN CADRUL PROIECTELOR PRIN INTEGRAREA INGINERIEI CALITĂȚII ŞI A MANAGEMENTULUI CUNOAŞTERII / Doctorand: Rehman Zobia / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Claudiu Vasile KIFOR.276.86 kBAdobe PDFView/Open
2015-Rehman Zobia_en.pdfINTEGRATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND QUALITY ENGINEERING APPROACHES FOR INTELLIGENT PROJECT RISK MANAGEMENT / Ph. D. Candidate: Rehman Zobia / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Claudiu Vasile KIFOR.97.07 kBAdobe PDFView/Open
2017-Nguyen Thanh Dat_ro.pdfABORDAREA SIX SIGMA BAZATA PE MANAGEMENTUL CUNOAȘTERII SI APLICAȚII IN MANAGEMENTUL SISTEMELOR IT / Doctorand: NguyỄn Thành ĐẠt / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Claudiu Vasile KIFOR.695.46 kBAdobe PDFView/Open
2018-Rada Elena Cristina_ro.pdfGESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE SOLIDE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN CADRUL ECONOMIEI CIRCULARE / Doctorand: Rada Elena Cristina / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Lucian Ionel CIOCA.607.75 kBAdobe PDFView/Open
2018-Chindris Ioan Cosmin_ro.pdfCONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI RURAL / Doctorand: Chindriș Ioan Cosmin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN.560.9 kBAdobe PDFView/Open
2018-Chindris Ioan Cosmin_en.pdfCONTRIBUTIONS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM / Ph. D. Candidate: Chindriș Ioan Cosmin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN.394.77 kBAdobe PDFView/Open
2019-Nicolaescu Stefan Sergiu_ro.pdfINTEGRAREA TEHNICILOR DE MANAGEMENT AL CUNOAȘTERII ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII PENTRU CENTRELE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ALE INDUSTRIEI AUTO / Doctorand: NICOLAESCU SERGIU ȘTEFAN / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Claudiu Vasile KIFOR.799.84 kBAdobe PDFView/Open
2019-Nicolaescu Stefan Sergiu_en.pdfINTEGRATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND QUALITY MANAGEMENT FOR R&D CENTERS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY / Ph. D. Candidate: NICOLAESCU SERGIU ȘTEFAN / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Claudiu Vasile KIFOR.799.83 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback