DSpaceDSpace
 

Digital Library of the LBUS >
Biblioteca Digitala a ULBS (Colectii speciale) >
Teze de Doctorat (rezumate) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/997

Title: INGINERIE INDUSTRIALĂ (INGINERIE)
Keywords: Inginerie Industrială (Inginerie)
Issue Date: 2011
Abstract: Teze de doctorat. Domeniul: Inginerie Industrială (Inginerie)
Description: Rezumatele tezelor de doctorat, in limba română și engleză, susținute la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, in perioada 2011-2017.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/997
Appears in Collections:Teze de Doctorat (rezumate)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2015-Marin Rares Lucian_en.pdfTRANSPORTATION OF PRIORITY PARTS IN THE MANUFACTURING PROCESSES, BASED ON INTELLIGENT / Ph. D. Candidate: Marin Rareș Lucian; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. PAUL DAN BRÎNDAȘU1.31 MBAdobe PDFView/Open
2015-Marin Rares Lucian_ro.pdfTRANSPORTUL DE PIESE PRIORITARE ÎN PROCESELE DE FABRICAȚIE, PE BAZA AGENȚILOR INTELIGENȚI / Doctorand: Marin Rareș Lucian; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. PAUL DAN BRÎNDAȘU2.36 MBAdobe PDFView/Open
2015-Neculai (Dobrin) Carmen_en.pdfCOLLABORATIVE ENGINEERING DESIGN AND OPTIMIZATION OF COMPANY RESOURCES / Ph. D. Candidate: Neculai (Dobrin) Carmen; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. IOAN BONDREA160 kBAdobe PDFView/Open
2015-Neculai (Dobrin) Carmen_ro.pdfINGINERIA COLABORATIVĂ ÎN PROIECTAREA ŞI OPTIMIZAREA RESURSELOR COMPANIEI / Doctorand: Neculai (Dobrin) Carmen; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. IOAN BONDREA2.04 MBAdobe PDFView/Open
2015-Rosca Lucian Eugen_en.pdfTHE COLLABORATIVE PLATFORM FOR PARAMETRICAL ANALYSIS OF MECHATRONIC SYSTEMS / Ph. D. Candidate: Roşca Lucian Eugen; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. IOAN BONDREA505.1 kBAdobe PDFView/Open
2015-Rosca Lucian Eugen_ro.pdfPLATFORMA COLABORATIVĂ DE ANALIZĂ PARAMETRICĂ A SISTEMELOR MECATRONICE ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE / Doctorand: Roşca Lucian Eugen; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. IOAN BONDREA2.2 MBAdobe PDFView/Open
2016-BUKHARI SYED USAMA_en.pdfCOMPUTER VISION APPLICATIONS IN INDUSTRIA ENGINEERING / Ph. D. Candidate: Syed Usama Khalid Bukhari; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. IOAN BONDREA500.65 kBAdobe PDFView/Open
2016-BUKHARI SYED USAMA_ro.pdfCOMPUTER VISION APPLICATIONS IN INDUSTRIA ENGINEERING / Doctorand: Syed Usama Khalid Bukhari; / Coordonator științific: prof. univ. dr. IOAN BONDREA509.8 kBAdobe PDFView/Open
2016-PETRUSE RADU EMANUIL_en.pdfAUGMENTED REALITY APPLICATIONS FOR THE DESIGN AND MANUFACTURE OF PRODUCTS / Ph. D. Candidate: Petruse Radu Emanuil; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. IOAN BONDREA453.96 kBAdobe PDFView/Open
2016-PETRUSE RADU EMANUIL_ro.pdfAPLICAȚII ALE REALITĂȚII AUGMENTATE ÎN CONCEPȚIA ȘI FABRICAȚIA PRODUSELOR / Doctorand: Petruse Radu Emanuil; / Coordonator științific: prof. univ. dr. IOAN BONDREA586.15 kBAdobe PDFView/Open
2011-Blaga Adrian_en.pdfCONTRIBUTIONS TO THE INCREMENTAL FORMING OF THIN METAL SHEETS / Ph. D. Candidate: Blaga Adrian; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA13.82 MBAdobe PDFView/Open
2011-Blaga Adrian_ro.pdfCONTRIBUŢII LA DEFORMAREA INCREMENTALĂ A TABLELOR METALICE SUBŢIRI / Doctorand: Blaga Adrian; / Coordonator științific: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA13.96 MBAdobe PDFView/Open
2012-Tera Melania_ro.pdfCONTRIBUŢII PRIVIND AMBUTISAREA UNOR TABLE BIMETALICE / Doctorand: Tera Melania; / Coordonator științific: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA2.25 MBAdobe PDFView/Open
2014-Chera Ionut Moise_en.pdfCONTRIBUTIONS REGARDING THE INCREMENTAL FORMING OF COMPLEX PARTS USING ROBOTING SYSTEMS 262.25 kBAdobe PDFView/Open
2014-Chera Ionut Moise_ro.pdfCONTRIBUȚII PRIVIND OBȚINEREA PRIN DEFORMARE PLASTICĂ INCREMENTALĂ A PIESELOR COMPLEXE FOLOSIND SISTEME ROBOTICE / Doctorand: Chera Moise Ionuț; / Coordonator științific: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA296.85 kBAdobe PDFView/Open
2011-Craciun Veronica Isabela_en.pdfSTUDIES ON BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES USED AS FOOD ADDITIVES AND NUTRIENTS TO IMPROVE QUALITY AND FOOD SAFETY / Ph. D. Candidate: Crăciun Veronica Isabela; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. VASILE JÂSCANU474.12 kBAdobe PDFView/Open
2011-Craciun Veronica Isabela_ro.pdfSTUDII ASUPRA SUBSTANȚELOR BIOLOGIC ACTIVE FOLOSITE CA ADITIVI ŞI NUTRIENȚI ALIMENTARI ÎN SCOPUL CREŞTERII CALITĂȚII ŞI SECURITĂȚII ALIMENTELOR / Doctorand: Crăciun Veronica Isabela; / Coordonator științific: prof. univ. dr. VASILE JÂSCANU446.71 kBAdobe PDFView/Open
2016-Vulc Silvia_en.pdfSTUDY OF THE GRINDING PROCESS ON METAL CARBIDE CUTTING TOOLS FOR THE MACHINING OF DEEP HOLES / Ph. D. Candidate: Silvia Vulc; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. PAUL DAN BRÎNDAȘU4.41 MBAdobe PDFView/Open
2016-Vulc Silvia_ro.pdfSTUDIUL ABRAZĂRII SCULELOR AȘCHIETOARE DIN CARBURI METALICE DEDICATE PRELUCRĂRII ALEZAJELOR ADÂNCI / Doctorand: Silvia Vulc; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. PAUL DAN BRÎNDAȘU4.97 MBAdobe PDFView/Open
2016-Serban Anca_ro.pdfNOI PROVOCĂRI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢIILE DIN ROMÂNIA / Doctorand: Șerban Anca; / Coordonator științific: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA1.48 MBAdobe PDFView/Open
2016-Serban Anca_en.pdfNEW CHALLENGES FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ROMANIAN BASED ORGANIZATIONS / Ph. D. Candidate: Șerban Anca; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA1.11 MBAdobe PDFView/Open
2016-Tirnovean Mircea Sorin_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE DE DEBITAT CU LASER UTILIZATE ÎN INDUSTRIA AUTO / Doctorand: Tîrnovean Mircea Sorin; / Coordonator științific: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA1.8 MBAdobe PDFView/Open
2016-Tirnovean Mircea Sorin_en.pdfRESEARCH PAPER REGARDING THE IMPROVEMENT OF LASER CUTTING TECHNOLOGICAL EQUIPMENT WITH NUMERICAL CONTROL USED IN AUTOMOTIVE / Ph. D. Candidate: Tîrnovean Mircea Sorin; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA1.79 MBAdobe PDFView/Open
2016-Vasiel Radu_ro.pdfSTUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND HIDROFORMAREA SEMIFABRICATELOR CU PEREȚI SUBȚIRI / Doctorand: Vasile Radu; / Coordonator științific: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA193.12 kBAdobe PDFView/Open
2016-Vasiel Radu_en.pdfSTUDIES AND RESEARCH ON THIN-WALLED HYDROFORMED BLANKS / Ph. D. Candidate: Vasile Radu; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OCTAVIAN BOLOGA179.63 kBAdobe PDFView/Open
2018-Rei Silviu Mihai_ro.pdfELABORAREA, PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA UNUI ALGORITM ȘI DISPOZITIV PENTRU DETERMINAREA DIMENSIUNILOR MICRO ȘI NANOPARTICULELOR PRIN TEHNICI DE TIP DYNAMIC LIGHT SCCATTERING / Doctorand: Rei Silviu Mihai / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan CHICEA2.47 MBAdobe PDFView/Open
2018-Rei Silviu Mihai_en.pdfDEVELOPING AND IMPLEMENTING AN ALGORITHM AND DEVICE FOR ASSESSING THE MICRO AND NANOPARTICLE SIZE BASED ON DYNAMIC LIGHT SCATTERING PROCEDURE / Ph. D. Candidate: Rei Silviu Mihai / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan CHICEA3 MBAdobe PDFView/Open
2018-Barsan Andrei Vlad_ro.pdfPLATFORMĂ COLABORATIVĂ PENTRU PROCESELE DE PROIECTARE A SISTEMELOR DE FRÂNARE A AUTOVEHICULELOR / Doctorand: Bârsan Andrei Vlad / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan BONDREA. 51.58 kBAdobe PDFView/Open
2018-Barsan Andrei Vlad_en.pdfCOLLABORATIVE PLATFORM FOR THE DESIGN PROCESSES OF MOTOR VEHICLES BRAKING SYSTEMS / Ph. D. Candidate: Bârsan Andrei Vlad / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan BONDREA.49.78 kBAdobe PDFView/Open
2015-Toma Emanoil_ro.pdfOPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE DIMENSIONALĂ PRIN EROZIUNE ELECTRICĂ PRIN PRISMA CONSUMULUI ENERGETIC / Doctorand: Toma Emanoil / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Carmen Mihaela SIMION.3.37 MBAdobe PDFView/Open
2015-Toma Emanoil_en.pdfOPTIMIZATION OF THE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING TECHNOLOGY IN TERMS OF CONSUMED ENERGY / Ph. D. Candidate: Toma Emanoil / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Carmen Mihaela SIMION.4.77 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback