DSpaceDSpace
 

Digital Library of the LBUS >
Biblioteca Digitala a ULBS (Colectii speciale) >
Teze de Doctorat (rezumate) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/996

Title: INGINERIE INDUSTRIALĂ (ȘAIAPM)
Keywords: Inginerie Industrială (ȘAIAPM)
Issue Date: 2011
Abstract: Teze de doctorat. Domeniul: Inginerie Industrială (ȘAIAPM)
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/996
Appears in Collections:Teze de Doctorat (rezumate)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012-Tanase Tanase_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND EFICIENTIZAREA TRANSPORTULUI PNEUMATIC AL PRODUSELOR INTERMEDIARE ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI / Doctorand: Tănase Tănase; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. IOAN DANCIU1.59 MBAdobe PDFView/Open
2012-Vizitiu Daniel_en.pdfRESEARCH ON OPTIMAL FLOURS QUALITY INDICES FOR A NUMBER OF BAKERY AND PASTRY PRODUCTS, GIVEN THE QUALITATIVE VARIATION OF WHEAT BATCHES PROCESSED PER MILLING UNIT / Ph. D. Candidate: Daniel Vizitiu; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. IOAN DANCIU200.73 kBAdobe PDFView/Open
2012-Vizitiu Daniel_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND ASIGURAREA INDICILOR CALITATIVI OPTIMI AI FĂINURILOR PENTRU CÂTEVA GRUPE DE PRODUSE DE PANIFICAŢIE ŞI PATISERIE ÎN CAZUL VARIAŢIEI CALITATIVE A LOTURILOR DE GRÂU PROCESATE LA UNITATEA DE MORĂRIT / Doctorand: Daniel Vizitiu; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. IOAN DANCIU816.62 kBAdobe PDFView/Open
2014-Dostetean (Abalaru) Cornelia Carmen_en.pdfSTUDIES AND RESEARCH ON BEE PRODUCTS WITH A VIEW TO THEIR SUPERIOR UTILIZATION. UTILIZATION IN THE SHAPE OF BEE COCKTAILS, FUNCTIONAL FOOD AND COSMETIC PRODUCTS ON THE BASIS OF BEE VENOM / Ph. D. Candidate: Doștețan (Abălaru) Cornelia Carmen; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. IOAN DANCIU1.89 MBAdobe PDFView/Open
2014-Dostetean (Abalaru) Cornelia Carmen_ro.pdfSTUDII ŞI CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PRODUSELE APICOLE, ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII LOR SUPERIOARE. VALORIFICARE SUB FORMĂ DE COCKTAIL-URI APICOLE, ALIMENTE FUNCŢIONALE ŞI PRODUSE COSMETICE PE BAZĂ DE VENIN DE ALBINE / Doctorand: Doștețan (Abălaru) Cornelia Carmen; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. IOAN DANCIU1.78 MBAdobe PDFView/Open
2011-Mandrean Liliana Nicoleta_en.pdfRESEARCH ON CHEMICAL CONTAMINATION OF FOOD AND OPPORTUNITIES TO REDUCE IT / Ph. D. Candidate: Mândrean Liliana Nicoleta; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.18 MBAdobe PDFView/Open
2011-Mandrean Liliana Nicoleta_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND CONTAMINAREA CHIMICĂ A ALIMENTELOR ŞI POSIBILITĂŢI DE REDUCERE A ACESTEIA / Doctorand: Mândrean Liliana Nicoleta; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.91 MBAdobe PDFView/Open
2011-Mihalca Liviu George_en.pdfRESEARCH ON IMPROVING THE QUALITY OF FISHERY PRODUCTION OBTAINED IN SALMONID CULTURE AND ITS PROCESSING / Ph. D. Candidate: Mihalca George Liviu; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA344.82 kBAdobe PDFView/Open
2011-Mihalca Liviu George_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI PISCICOLE OBȚINUTE ÎN SALMONICULTURĂ ŞI A PROCESĂRII ACESTEIA / Doctorand: Mihalca George Liviu; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA947.6 kBAdobe PDFView/Open
2011-Noje Alexandra_en.pdfRESEARCH REGARDING THE IMPROVEMENT OF THE MANUFACTURING PROCESS OF GOUDA TYPE CHEESES / Ph. D. Candidate: Noje Alexandra; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA716.56 kBAdobe PDFView/Open
2011-Noje Alexandra_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICARE A BRÂNZETURILOR TIP GOUDA / Doctorand: Noje Alexandra; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA2.61 MBAdobe PDFView/Open
2011-Tusa Ciprian_en.pdfRESEARCH ON TECHNOLOGY TO IMPROVE TECHNOLOGICAL FLOWS LEADING TO FERMENTATIVE PROCESSES IN THE WINE INDUSTRY / Ph. D. Candidate: Tuşa Ciprian; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.58 MBAdobe PDFView/Open
2011-Tusa Ciprian_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE LA CONDUCEREA PROCESELOR FERMENTATIVE ÎN INDUSTRIA VINULUI / Doctorand: Tuşa Ciprian; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.62 MBAdobe PDFView/Open
2012-Radulescu Alexia_en.pdfRESEARCH ON THE OPTIMIZATION OF THE TECHNOLOGY FOR OBTAINING THE RED WINES IN DRĂGĂŞANI VINEYARD / Ph. D. Candidate: Axenia Rădulescu; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.15 MBAdobe PDFView/Open
2012-Radulescu Alexia_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE OBŢINERE A VINURILOR ROŞII ÎN PODGORIA DRAGĂŞANI / Doctorand: Axenia Rădulescu; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.27 MBAdobe PDFView/Open
2012-Tifrea Anca Maria_en.pdfRESEARCH ON THE ENRICHMENT OF QUALITY AND NUTRITIONAL PROPERTIES OF DAIRY PRODUCTS WITH ADDED NATURAL BIOACTIVE PRODUCTS / Ph. D. Candidate: Ţifrea Anca Maria; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA2.39 MBAdobe PDFView/Open
2012-Tifrea Anca Maria_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI A ÎNSUŞIRILOR NUTRITIVE A PRODUSELOR LACTATE CU ADAOS DE PRODUSE NATURALE BIOACTIVE / Doctorand: Ţifrea Anca Maria; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA2.58 MBAdobe PDFView/Open
2014-Ciubara Alexandru Bogdan_en.pdfRESEARCH ABOUT THE INFLUENCE OF THE CHRONIC AND OCCASIONAL WINE CONSUMPTION IN BONE HEALING / Ph. D. Candidate: Ciubară Alexandru Bogdan; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA12.9 MBAdobe PDFView/Open
2014-Ciubara Alexandru Bogdan_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA CONSUMULUI CRONIC ȘI OCAZIONAL DE VIN ÎN CONSOLIDAREA OSOASĂ / Doctorand: Ciubară Alexandru Bogdan; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA13.19 MBAdobe PDFView/Open
2014-Dan Alina Florentina_en.pdfRESEARCH REGARDING THE PRODUCTION AND THE IMPROVEMENT OF QUALITY AND NUTRITIONAL VALUE OF ALMOND MILK AS A POSSIBLE SUBSTITUTE FOR COW'S MILK / Ph. D. Candidate: Dan Alina Florentina; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.56 MBAdobe PDFView/Open
2014-Dan Alina Florentina_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND OBŢINEREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI A VALORII NUTRITIVE A LAPTELUI DE MIGDALE CA POSIBIL ÎNLOCUITOR AL LAPTELUI DE VACĂ / Doctorand: Dan Alina Florentina; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.75 MBAdobe PDFView/Open
2014-Marginean Maria Cosmina_en.pdfRESEARCH ON THE TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF PRODUCINGQUALITY RED WINE IN TÂRNAVE VINEYARD / Ph. D. Candidate: Mărginean Maria-Cosmina; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA327.11 kBAdobe PDFView/Open
2014-Marginean Maria Cosmina_ro.pdfCERCETĂRI PRIVINDĂ POTENȚIALUL TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A VINURILOR ROȘII DE CALITATE ÎN PODGORIA TÂRNAVE / Doctorand: Mărginean Maria-Cosmina; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA380.74 kBAdobe PDFView/Open
2014-Mutu Dan Constantin_en.pdfOPTIMIZATION RESEARCHES OF THE WHITE WINE TECHNOLOGY FROM THE DRAGASANI VINEYAR / Ph. D. Candidate: Mutu Dan Constantin; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA868.07 kBAdobe PDFView/Open
2014-Mutu Dan Constantin_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE OBȚINERE A VINURILOR ALBE ÎN PODGORIA DRĂGĂȘANI / Doctorand: Mutu Dan Constantin; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.2 MBAdobe PDFView/Open
2014-Neamtu Mihai Bogdan_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND IZOLAREA ȘI DEZVOLTAREA INDUSTRIALĂ A UNOR TULPINI PROBIOTICE DIN LAPTELE UMAN MATERN ȘI REALIZAREA UNOR PRODUSE NUTRACEUTICE DESTINATE ALIMENTAȚIEI SUGARILOR / Doctorand: Neamțu Bogdan; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.69 MBAdobe PDFView/Open
2014-Tana Maria Cristina_en.pdfRESEARCH ON IMPROVING TECHNOLOGIES FOR AROMATIC WHITE WINES THE VINEYARD TÂRNAVE / Ph. D. Candidate: Tana Maria Cristina; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA674.83 kBAdobe PDFView/Open
2014-Tana Maria Cristina_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA TEHNOLOGIEI DE OBȚINERE A VINURILOR ALBE AROMATE ÎN PODGORIA TÂRNAVE / Doctorand: Tana Maria Cristina; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.14 MBAdobe PDFView/Open
2015-Gabor (Naiaretti) Daniela_en.pdfOBTAINING, CHARACTERIZATION AND TESTING OF BIOACTIVE FILMS WITH APPLICATIONS IN FOOD INDUSTRY, HAVING CORN STARCH AS A BASE BIOPOLYMER / Ph. D. Candidate: Gabor (Naiaretti) Daniela; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA332.98 kBAdobe PDFView/Open
2015-Gabor (Naiaretti) Daniela_ro.pdfOBŢINEREA, CARACTERIZAREA ŞI TESTAREA UNOR FILME BIOACTIVE CU APLICAŢII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ AVÂND CA BIOPOLIMER DE BAZĂ AMIDONUL DIN PORUMB / Doctorand: Gabor (Naiaretti) Daniela; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA418.1 kBAdobe PDFView/Open
2015-Stegarus Diana Ionela_en.pdfDEFINING AND EVALUATING THE AUTHENTICITY AND TYPICALITY FROM SOME LOCAL VARIETIES FROM CONSECRATED WINE REGIONS / Ph. D. Candidate: Stegăruș Diana Ionela; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.66 MBAdobe PDFView/Open
2015-Stegarus Diana Ionela_ro.pdfDEFINIREA ȘI EVALUAREA AUTENTICITĂȚII ȘI TIPICITĂȚII UNOR SOIURI AUTOHTONE PROVENITE DIN REGIUNI VITICOLE CONSACRATE / Doctorand: Stegăruș Diana Ionela; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. OVIDIU TIȚA1.64 MBAdobe PDFView/Open
2017-Baltes Virginia Mihaela_ro.pdfVALORIFICAREA SUBPRODUSELOR VINICOLE CU OBȚINERE DE PRODUȘI VALOROȘI PENTRU INDUSTRIE ȘI ALIMENTAȚIE / Doctorand: Mihaela Virginia Balteș; / Coordonator științific: Prof. Univ.Dr. Ing. OVIDIU TIŢA1.25 MBAdobe PDFView/Open
2017-Baltes Virginia Mihaela_en.pdfCAPITALIZATION OF THE BY-PRODUCTS OF VINIFICATION WITH OBTAINING VALUABLE PRODUCTS FOR INDUSTRY AND FOOD / Ph. D. Candidate: Mihaela Virginia Balteș; / Scientific Coordinator: Prof. Univ.Dr. Ing. OVIDIU TIŢA1.1 MBAdobe PDFView/Open
2017-Sandru (Raulea) Daniela Maria_ro.pdfOBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA UNUI PRODUS ALIMENTAR TONIFIANT CE VALORFICĂ POTENȚIALUL BIOACTIV AL PLANTELOR AUTOHTONE / Doctorand: Șandru (căs. Răulea) Daniela Maria; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ovidiu TIȚA788.02 kBAdobe PDFView/Open
2017-Sandru (Raulea) Daniela Maria_en.pdfPREPARATION AND CHARACTERIZATION OF A TONED FOOD PRODUCT THAT HARNESS THE POTENTIAL BIOACTIVE OF NATIVE PLANTS / Ph. D. Candidate: Șandru (căs. Răulea) Daniela Maria; / Scientific Coordinator: Prof. univ.dr. Ovidiu TIȚA599.84 kBAdobe PDFView/Open
2017-Frum Adina_ro.pdfANALIZA COMPUȘILOR BIOLOGIC ACTIVI DIN UNELE PRODUSE VEGETALE ȘI UTILIZAREA LOR LA OBȚINEREA DE SUPLIMENTE ALIMENTARE / Doctorand: Frum Adina; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ovidiu TIȚA1.49 MBAdobe PDFView/Open
2017-Frum Adina_en.pdfTHE ANALYSIS OF BIOLOGICAL ACTIVE COMPOUNDS FROM SOME VEGETAL PRODUCTS AND THEIR USAGE FOR DIETARY SUPPLEMENT PRODUCTION / Ph. D. Candidate: Frum Adina; / Scientific Coordinator: Prof. univ.dr. Ovidiu TIȚA1.42 MBAdobe PDFView/Open
2017-Tufeanu Roxana Elena_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND OBŢINEREA UNOR PRODUSE ALIMENTARE CU VALOARE NUTRITIVĂ RIDICATĂ ȘI CONȚINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE PRIN UTILIZAREA UNOR PUDRE VEGETALE / Doctorand: Tufeanu Elena-Roxana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Ovidiu TIŢA782.04 kBAdobe PDFView/Open
2017-Tufeanu Roxana Elena_en.pdfRESEARCHES REGARDING THE PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS WITH HIGH NUTRITIONAL VALUE AND LOW SATURATED FAT CONTENT BY USING SOME VEGETAL POWDERS / Ph. D. Candidate: Tufeanu Elena-Roxana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Ovidiu TIŢA760.1 kBAdobe PDFView/Open
2017-Khaliq Rehana_ro.pdfCERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA OCIMUM BASILICUM ȘI PLANTAGO OVATA PENTRU OBTINEREA DE PRODUSE ALIMENTARE FUNCȚIONALE / Doctorand: Khaliq Rehana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ovidiu TIȚA.183.82 kBAdobe PDFView/Open
2017-Khaliq Rehana_en.pdfRESEARCH ON OCIUM BASILICUM AND PLANTAGO OVATA FOR POSSIBLE ENRICHMENT OF FUNCTIONAL FOOD AND FOOD PRODUCTS / Ph. D. Candidate: Khaliq Rehana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ovidiu TIȚA.92.19 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback