DSpaceDSpace
 

Digital Library of the LBUS >
Biblioteca Digitala a ULBS (Colectii speciale) >
Teze de Doctorat (rezumate) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/993

Title: ECONOMIE
Keywords: Economie
Issue Date: 2011
Abstract: Teze de doctorat. Domeniul: ECONOMIE
Description: Rezumatele tezelor de doctorat, in limba română și engleză, susținute la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, in perioada 2011-2017.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/993
Appears in Collections:Teze de Doctorat (rezumate)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2013-Oltean Livia_en.pdfTHE COORDINATES OF THE SME DEVELOPMENT AND THEIR POSITION IN THE CONTEMPORARY ECONOMIC SYSTEM / Ph. D. Candidate: Oltean Livia; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. ANATOLIE CARAGANCIU118.75 kBAdobe PDFView/Open
2013-Oltean Livia_ro.pdfCOORDONATELE DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI LOCUL LOR ÎN SISTEMUL ECONOMIC CONTEMPORAN / Doctorand: Oltean Livia; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ANATOLIE CARAGANCIU226.24 kBAdobe PDFView/Open
2013-Sandu Mihaela Cornelia_en.pdfCORPORATE REPUTATION AND ITS ROLE IN THE COMPETITIVE AREA / Ph. D. Candidate: Sandu Mihaela Cornelia; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. ANATOLIE CARAGANCIU465.3 kBAdobe PDFView/Open
2013-Sandu Mihaela Cornelia_ro.pdfREPUTAȚIA FIRMEI ȘI ROLUL ACESTEIA ÎN CADRUL MEDIULUI CONCURENȚIAL / Doctorand: Sandu Mihaela Cornelia; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ANATOLIE CARAGANCIU641.33 kBAdobe PDFView/Open
2013-Virlics Agnes_en.pdfTHE INTERACTION OF SUBJECTIVITY AND OBJECTIVITY IN THE PROCESS OF RISKY INVESTMENT DECISION MAKING / Ph. D. Candidate: Virlics Agnes; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. ANATOLIE CARAGANCIU558.66 kBAdobe PDFView/Open
2013-Virlics Agnes_ro.pdfINTERACȚIUNEA FACTORILOR OBIECTIVI ȘI SUBIECTIVI ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR ÎN INVESTIȚIILE DE RISC / Doctorand: Virlics Agnes; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ANATOLIE CARAGANCIU755.49 kBAdobe PDFView/Open
2015-Breban Claudia Maria_en.pdfCOORDINATES OF REGIONAL-GLOBAL RELATION IN THE FIRST DECADES OF THE 21ST CENTURY – STUDY CASE – ROMANIA’S ECONOMY / Ph. D. Candidate: Breban Claudia Maria; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. ANATOLIE CARAGANCIU318.62 kBAdobe PDFView/Open
2015-Breban Claudia Maria_ro.pdfCOORDONATE ALE RAPORTULUI REGIONAL-GLOBAL ÎN PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI XXI. STUDIU DE CAZ – ECONOMIA ROMÂNEASCĂ / Doctorand: Breban Claudia Maria; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ANATOLIE CARAGANCIU351.61 kBAdobe PDFView/Open
2012-Opreana Alin_en.pdfTHE GENERAL EQUILIBRIUM THEORY. A DIFFERENTIATED APPROACH IN TERMS OF EXISTING MODELS AND FUTURE EVOLUTION / Ph. D. Candidate: Opreana Alin; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. DAN POPESCU190.58 kBAdobe PDFView/Open
2012-Opreana Alin_ro.pdfTEORIA ECHILIBRULUI GENERAL. O ABORDARE DIFERENȚIATĂ DIN PERSPECTIVA MODELELOR EXISTENTE ȘI A EVOLUȚIILOR VIITOARE / Doctorand: Opreana Alin; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. DAN POPESCU225.13 kBAdobe PDFView/Open
2012-Tenea Mihaela Elena_en.pdfSTRATEGIES FOR INTEGRATION AND SMALL AND MEDIUM POSTINTEGRARE A UNIQUE MARKET IN THE EU/ Ph. D. Candidate: Ţenea Mihaela Elena; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. DAN POPESCU213.68 kBAdobe PDFView/Open
2012-Tenea Mihaela Elena_ro.pdfSTRATEGII DE INTEGRARE ŞI POSTINTEGRARE A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII ÎN PIAŢA UNICĂ A U.E. / Doctorand: Ţenea Mihaela Elena; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. DAN POPESCU626.01 kBAdobe PDFView/Open
2014-Butiuc (Banu) Ioana Madalina_en.pdfECONOMIC GROWTH IN ROMANIA IN THE PRE AND POST-ACCESSION PERIOD / Ph. D. Candidate: Butiuc (Banu) Ioana Mădălina; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. DAN POPESCU271.57 kBAdobe PDFView/Open
2014-Butiuc (Banu) Ioana Madalina_ro.pdfECONOMIC GROWTH IN ROMANIA IN THE PRE AND POST-ACCESSION PERIOD / Ph. D. Candidate: Butiuc (Banu) Ioana Mădălina; / Scientific Coordinator: DAN POPESCU344.59 kBAdobe PDFView/Open
2016-RADU MIRCEA DRAGOS_en.pdfENERGY - AN ECONOMIC APPROACH - PAST, PRESENT AND FUTURE PROSPECTS - / Ph. D. Candidate: Radu Mircea Dragoș; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. DAN POPESCU 208.11 kBAdobe PDFView/Open
2016-RADU MIRCEA DRAGOS_ro.pdfENERGIA – O ABORDARE ECONOMICĂ – TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVE / Doctorand: Radu Mircea Dragoș; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. DAN POPESCU190.47 kBAdobe PDFView/Open
2013-Caraganciu Iulian_en.pdfTHEORY AND POLICY OF COMPETITION IN WEB BASED BUSINESS / Ph. D. Candidate: Caraganciu Iulian; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ILEANA TACHE407.09 kBAdobe PDFView/Open
2013-Caraganciu Iulian_ro.pdfTEORII ȘI POLITICI DE CONCURENĂ ÎN AFACERILE PE BAZĂ DE WEB / Doctorand: Caraganciu Iulian; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ILEANA TACHE488.46 kBAdobe PDFView/Open
2014-Dumitrache Vlad Ionut_en.pdfASPECTE CRITICE PRIVIND STATELE BUNĂSTĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / Ph. D. Candidate: Dumitrache Vlad Ionu; / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. ILEANA TACHE55.96 kBAdobe PDFView/Open
2014-Dumitrache Vlad Ionut_ro.pdfASPECTE CRITICE PRIVIND STATELE BUNĂSTĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / Doctorand: Dumitrache Vlad Ionu; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ILEANA TACHE145.27 kBAdobe PDFView/Open
2014-Mandescu Ionel_en.pdfDEZVOLTAREA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN PRISMA FISCALITĂII / Ph. D. Candidate: Măndescu Ionel; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ILEANA TACHE173.66 kBAdobe PDFView/Open
2014-Mandescu Ionel_ro.pdfDEZVOLTAREA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN PRISMA FISCALITĂII / Doctorand: Măndescu Ionel; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ILEANA TACHE202.55 kBAdobe PDFView/Open
2015-Jucan Mihaela Sabina_en.pdfTHE TOURIST DESTINATION OF THE FUTURE: SCENARIOS AND TRENDS / Ph. D. Candidate: Jucan Mihaela Sabina; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ILIE ROTARIU829.8 kBAdobe PDFView/Open
2015-Jucan Mihaela Sabina_ro.pdfDESTINAȚIA TURISTICĂ A VIITORULUI – SCENARII ȘI TRENDURI / Doctorand: Jucan Mihaela Sabina; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ILIE ROTARIU929.9 kBAdobe PDFView/Open
2015-Mantea Alin_en.pdfTHE BRICS STATES AND THE RECONFIGURATION OF THE WORLD SYSTEM / Ph. D. Candidate: Mantea Alin; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ILIE ROTARIU170.64 kBAdobe PDFView/Open
2015-Mantea Alin_ro.pdfSTATELE BRICS ȘI RECONFIGURAREA SISTEMULUI MONDIAL / Doctorand: Mantea Alin; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ILIE ROTARIU196.9 kBAdobe PDFView/Open
2015-Popescu Nelu Eugen_en.pdfANTREPRENORIAT ÎN TURISM. FACTORII DETERMINANI AI ACTIVITII ANTREPRENORIALE ÎN TURISM / Ph. D. Candidate: Popescu Nelu Eugen; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ILIE ROTARIU1.26 MBAdobe PDFView/Open
2015-Popescu Nelu Eugen_ro.pdfANTREPRENORIAT ÎN TURISM. FACTORII DETERMINANI AI ACTIVITII ANTREPRENORIALE ÎN TURISM / Doctorand: Popescu Nelu Eugen; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ILIE ROTARIU1.57 MBAdobe PDFView/Open
2015-Terchila Sorin_en.pdfCOMMUNICATION STRATEGIES IN THE POSTINDUSTRIAL ECONOMY. SOLUTIONS TO OPTIMIZE THE EXTERNAL COMMUNICATION PROCESS WITHIN PRIVATE AND PUBLIC COMPANIES THOUGH MASS MEDIA / Ph. D. Candidate: Terchilă Sorin; / Scientific Coordinator: prof. univ. dr. ILIE ROTARIU1.08 MBAdobe PDFView/Open
2015-Terchila Sorin_ro.pdfSTRATEGII DE COMUNICARE ÎN ECONOMIA POSTINDUSTRIALĂ. SOLUȚII PENTRU OPTIMIZAREA PROCESULUI DE COMUNICARE EXTERNĂ ÎN CADRUL COMPANIILOR PUBLICE ȘI PRIVATE PRIN INTERMEDIUL MASS MEDIA / Doctorand Terchilă Sorin; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ILIE ROTARIU1.47 MBAdobe PDFView/Open
2016-Danu Aurelian Leonard_ro.pdfBIOECONOMIA ȘI INDICATORII STATULUI BUNĂSTĂRII ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI EUROPA 2020 – O VIZIUNE INTEGRATĂ / Doctorand: Danu Aurelian Leonard; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ileana TACHE222.53 kBAdobe PDFView/Open
2016-Danu Aurelian Leonard_en.pdf BIOECONOMIA ȘI INDICATORII STATULUI BUNĂSTĂRII ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI EUROPA 2020 – O VIZIUNE INTEGRATĂ / Ph.D.Candidate: Danu Aurelian Leonard; / Scientific Coordinator: Prof Ileana TACHE, PhD.88.85 kBAdobe PDFView/Open
2016-Bucoi Stavre Alexandru_en.pdfTHE SOCIAL IMPACT OF THE EUROPEAN TRANSPORT POLICY / Ph.D.Candidate: Bucoi Stavre-Alexandru; / Scientific Coordinator: Prof Ileana TACHE, PhD.319.87 kBAdobe PDFView/Open
2016-Nicolae Adina Iulia_ro.pdfROLUL REȚELELOR DE MIGRANȚI ÎN ECONOMIILE ȚĂRILOR DE ORIGINE / Doctorand: Nicolae Adina Iulia; / Coordonator științific: Prof.univ.dr. ANATOLIE CARAGANCIU995.52 kBAdobe PDFView/Open
2016-Nicolae Adina Iulia_en.pdfROLE OF MIGRANT NETWORKS IN ECONOMIES OF ORIGIN COUNTRIES / Ph. D. Candidate: Nicolae Adina Iulia; / Scientific Coordinator: Prof.univ.dr. ANATOLIE CARAGANCIU883.92 kBAdobe PDFView/Open
2016-Giura Romulus_ro.pdfCONTRIBUȚII ALE GERMANILOR TRANSILVĂNENI LA DEZVOLTAREA ARHITECTURII DIN SECOLELE XIX-XX” / Doctorand: Giura Romulus; / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ZENO KARL PINTER311.5 kBAdobe PDFView/Open
2016-Giura Romulus_en.pdfTRANSYLVANIAN GERMANS' CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURE OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES / Ph. D. Candidate Giura Romulus; / Scientific Coordinator: Prof.univ.dr. ZENO KARL PINTER320.34 kBAdobe PDFView/Open
2017-Boldeanu Teodor Florin_ro.pdfEFECTELE SECTORULUI PRIVAT ȘI PUBLIC ASUPRA CREȘTERII ECONOMICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / Doctorand: Florin Teodor Boldeanu; / Coordonator științific: Prof. Univ.Dr. Ileana TACHE946.57 kBAdobe PDFView/Open
2017-Boldeanu Teodor Florin_en.pdfTHE INFLUENCE OF PRIVATE AND PUBLIC SECTORS ON ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION / Ph. D. Candidate: Florin Teodor Boldeanu; / Scientific Coordinator: Prof. Univ.Dr. Ileana TACHE878.95 kBAdobe PDFView/Open
2018-Musso Fabio_ro.pdfREȚELE LOCALE DE BUSINESS, CLUSTERE ȘI ECOSISTEME DE BUSINESS. COMPETITIVITATEA FIRMELOR PE PIEȚE GLOBALE – FACTORI DE INFLUENȚĂ / Doctorand: Musso Fabio / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Anatolie CARAGANCIU108.86 kBAdobe PDFView/Open
2018-Musso Fabio_en.pdfLOCAL BUSINESS NETWORKS, CLUSTERS AND BUSINESS ECOSYSTEMS. FACTORS OF INFLUENCE ON FIRMS' COMPETITIVENESS IN GLOBAL MARKETS / Ph. D. Candidate: Musso Fabio / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Anatolie CARAGANCIU109.5 kBAdobe PDFView/Open
2018-Daraban Marius Costin_ro.pdfIMPORTANȚA SERVICIILOR SUPPORT IN DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A COMPANIILOR. VALOAREA ADĂUGATĂ LATENTĂ / NEEXPLOATATĂ DIN ORGANIZAȚII / Doctorand: Dărăban Marius Costin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ilie ROTARIU440.31 kBAdobe PDFView/Open
2018-Daraban Marius Costin_en.pdfTHE IMPORTANCE OF BUSINESS SUPPORT SERVICES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPANIES. THE HIDDEN UNEXPLOITED ADDED VALUE FROM WITHIN COMPANIES / Ph. D. Candidate: Dărăban Marius Costin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ilie ROTARIU426.75 kBAdobe PDFView/Open
2018-Rimbu Gabriela_ro.pdfIMPACTUL POLITICILOR SOCIALE ASUPRA RATEI DE OCUPARE A TINERILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ / Doctorand: Rîmbu Gabriela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE619.21 kBAdobe PDFView/Open
2018-Rimbu Gabriela_en.pdfTHE IMPACT OF SOCIAL POLICIES ON THE EMPLOYMENT RATE OF YOUNG PEOPLE IN THE EUROPEAN UNION / Ph. D. Candidate: Rîmbu Gabriela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE450.85 kBAdobe PDFView/Open
2018-Ialomitanu Razvan_ro.pdfIMPACTUL POLITICILOR FISCALE ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ÎN STATELE POST-COMUNISTE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ / Doctorand: Ialomițianu Răzvan Gheorghe / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE.1.22 MBAdobe PDFView/Open
2014-Popescu Diana_ro.pdfEFICACITATEA COTEI UNICE ÎN ȚĂRILE DIN UNIUNIEA EUROPEANĂ / Doctorand: Popescu Diana Maria / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE.1.23 MBAdobe PDFView/Open
2014-Popescu Diana_en.pdfEFFICIENCY OF THE FLAT IN THE UNION EUROPEAN COUNTRIES / Ph. D. Candidate: Popescu Diana Maria / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE.1.27 MBAdobe PDFView/Open
2016-Bucoi Stavre Alexandru_ro.pdfIMPACTUL SOCIAL AL POLITICII EUROPENE DE TRANSPORT / Doctorand: Bucoi Stavre-Alexandru / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE.296.22 kBAdobe PDFView/Open
2018-Ialomitianu Razvan Gheorghe_en.pdfTHE IMPACT OF FISCAL POLICIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN POST- COMMUNIST STATES OF THE EUROPEAN UNION / Ph. D. Candidate: Ialomițianu Răzvan Gheorghe / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE.591.33 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback