DSpaceDSpace
 

Digital Library of the LBUS >
Revista Transilvania >
Transilvania_2017 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/1998

Title: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017
Authors: Silviu, Borș (director)
Keywords: știință
literatură
cultură
Issue Date: 2017
Publisher: Editura ARMANIS
Abstract: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 1, 2017; Colegiul științific: prof.univ.dr. Ștefan AFLOROAIEI; prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA; prof.univ.dr. Peter KOPECKÝ; acad.prof.univ.dr. Alexandru MOȘANU; acad.pr.prof.univ.dr. Mircea PĂCURARIU; acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel POP; prof.univ.dr. Ștefan SIENERTH; acad.prof.univ.dr. Alexandru ZUB. Colegiul consultativ: Î.P.S.prof.univ.dr. Laurențiu STREZA; prof.univ.dr. Pamfil MATEI; prof.univ.dr. Zeno PINTER. Director: Silviu BORȘ;
Description: Revista Transilvania nr. 1, 2017 cuprinde următoarele articole: Mârza, Eva; Roman-Negoi, Ana Maria. Cuvânt înainte. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 1. / Mârza, Eva. Trei variante tipărite din Predica de consacrare a episcopului Grigore Maior, Viena, 1773. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 2-6. / Tatai-Baltă, Cornel. Cunoaşterea xilogravurii ucrainene în diferite centre tipografice româneşti (sec. XVII-XIX). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 7-15. / Lupu, Daniela. Cărțile bisericești „transilvane” în Țara Românească în epoca domniilor fanariote (1716-1821). Difuzare, receptare și contraofensivă ortodoxă. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 16-22. / Matei, Cristian. Sifilisul în paginile Cărții Românești Vechi. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 23-27. / Roman Negoi, Ana Maria. O perspectivă britanică interesantă de la începutul secolului al XIX-lea în lucrarea „History of the House of Austria” asupra Războiului ruso-austriaco-turc din 1787-1792. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 28-36. / Mărculeț, Vasile. Ioan sau Iancu de Hunedoara? Numele luptătorului antiotoman în cronicile bizantine. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 37-40. / Bucur, Alexandru. Componența bibliotecilor școlilor grănicerești. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 41-45. / Din, Petre. Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Samuil Micu. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 46-51. / Neagu, Răzvan Mihai. Consideraţii şi contribuţii privind începuturile şi evoluţia protopopiatului greco-catolic de Turda între 1700-1830. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 52-61. / Bogdan, Florin. Incunabulele din colecțiile Bibliotecii Metropolitane București. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 62-65. / Manea, Lăcrămioara. Tipărituri „transilvanice” din colecția muzeului tulcean În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 66-74. / Stanciu, Ștefan. Deţinători de carte veche spaniolă în Biblioteca Batthyaneum sec. XVII-XIX (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 75-82. / Damian, Elena. Ediții ale operelor lui René Descartes în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 83-92. / Mârza, Andreea. Cataloage de cărţi în fondul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 93-99. / Stanciu, Laura. Episcopul Ignatius Batthyány și istoria Bisericii românești din Transilvania prin intermediul unor documente din secolele XVIII-XIX. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 100-106. Mircea, Gabriela; Dreghiciu, Doina. Circulația cărților vechi de la Blaj. Un periplu zonal: exemplare și însemnări edite și inedite din județul Alba (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 107-117. / Chrastina, Peter; Rácová, Katarína; Šimůnek, Robert. Ore Minerals of the Nitra County acording to Notitia Hungariae historico-geographica by Matthias Bel. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 118-126. / Sărac, Emilia-Camelia. Din istoria balneologiei: Ferentz Nyulas despre apele medicale din Transilvania (1800). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 127-130. / Câmpean, Viorel; Cordea, Marta. Un manuscris românesc, întocmit de arhidiaconul onorar Ioan Doboşi. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 131-140. / Deju, Georgeta. Catalogul bibliotecii franciscanilor din Orăștie (1888). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 141-148. / Popa, Liliana Maria. Popa, Ioan-Nicolae. Colecția de carte chirilică românească – tipărituri și manuscrise – de la un muzeu etnogafic sătesc de pe Valea Arieșului.Contribuții la Bibliografia românească veche. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 149-155. / Bogdan, Iulia Atena. Răspândirea cărţilor din tipografia princiară albaiuliană (altele decât cele chirilice) secolele XVI-XVIII. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 156-164. / Recenzii: Mârza, Eva. Tatay, Anca Elisabeta; Tatai-Baltă, Cornel. „Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 165. / Iacob, Niculina. Un precursor al beletristicii românești din Transilvania. Vasile Aaron redivivus. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 166-174. / Mircea, Gabriela; Chindriș, Ioan; Iacob, Niculina; Mârza, Eva; Tatay, Anca Elisabeta; Urs, Otilia; Crăciun, Bogdan; Moldovan, Roxana; Roman-Negoi, Ana Maria. „Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830) / Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830)”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 175-180.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/1998
ISSN: 0255-0539
Appears in Collections:Transilvania_2017

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Revista Transilvania - nr 4-5 - 2017.jpgRevista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 1, 2017; Colegiul științific: prof.univ.dr. Ștefan AFLOROAIEI; prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA; prof.univ.dr. Peter KOPECKÝ; acad.prof.univ.dr. Alexandru MOȘANU; acad.pr.prof.univ.dr. Mircea PĂCURARIU; acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel POP; prof.univ.dr. Ștefan SIENERTH; acad.prof.univ.dr. Alexandru ZUB. Colegiul consultativ: Î.P.S.prof.univ.dr. Laurențiu STREZA; prof.univ.dr. Pamfil MATEI; prof.univ.dr. Zeno PINTER. Director: Silviu BORȘ;5.58 MBJPEGView/Open
1 Marza Roman Negoi - Cuvant inainte.pdfMârza, Eva; Roman-Negoi, Ana Maria. Cuvânt înainte. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 1.226.34 kBAdobe PDFView/Open
2 Eva Marza - Grigore Maior.pdfMârza, Eva. Trei variante tipărite din Predica de consacrare a episcopului Grigore Maior, Viena, 1773. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 2-6.1.84 MBAdobe PDFView/Open
3 C Tatai-Balta - Xilogravura ucraineana.pdfTatai-Baltă, Cornel. Cunoaşterea xilogravurii ucrainene în diferite centre tipografice româneşti (sec. XVII-XIX). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 7-15.6.79 MBAdobe PDFView/Open
4 Daniela Lupu - Carti bisericesti.pdfLupu, Daniela. Cărțile bisericești „transilvane” în Țara Românească în epoca domniilor fanariote (1716-1821). Difuzare, receptare și contraofensivă ortodoxă. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 16-22.292.75 kBAdobe PDFView/Open
5 Cristian matei - Sifilisul.pdfMatei, Cristian. Sifilisul în paginile Cărții Românești Vechi. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 23-27.269.33 kBAdobe PDFView/Open
6 Roman Negoi - House of Austria.pdfRoman Negoi, Ana Maria. O perspectivă britanică interesantă de la începutul secolului al XIX-lea în lucrarea „History of the House of Austria” asupra Războiului ruso-austriaco-turc din 1787-1792. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 28-36.301.14 kBAdobe PDFView/Open
7 Marculet - Ioan sau Iancu de Hunedoara.pdfMărculeț, Vasile. Ioan sau Iancu de Hunedoara? Numele luptătorului antiotoman în cronicile bizantine. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 37-40.561.16 kBAdobe PDFView/Open
8 Al Bucur - Scoala granicereasca.pdfBucur, Alexandru. Componența bibliotecilor școlilor grănicerești. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 41-45.2.96 MBAdobe PDFView/Open
9 Petre Din - Samuil Micu.pdfDin, Petre. Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Samuil Micu. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 46-51.274.39 kBAdobe PDFView/Open
10 Neagu - Protopopiatul Turda.pdfNeagu, Răzvan Mihai. Consideraţii şi contribuţii privind începuturile şi evoluţia protopopiatului greco-catolic de Turda între 1700-1830. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 52-61.299.59 kBAdobe PDFView/Open
11 Florin Bogdan - Incunabule.pdfBogdan, Florin. Incunabulele din colecțiile Bibliotecii Metropolitane București. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 62-65.1.03 MBAdobe PDFView/Open
12 Manea - Tiparituri transilvanice.pdfManea, Lăcrămioara. Tipărituri „transilvanice” din colecția muzeului tulcean În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 66-74.1.92 MBAdobe PDFView/Open
13 St Stanciu - Carte veche spaniola.pdfStanciu, Ștefan. Deţinători de carte veche spaniolă în Biblioteca Batthyaneum sec. XVII-XIX (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 75-82.1.55 MBAdobe PDFView/Open
14 Elena Damian - Rene Descartes.pdfDamian, Elena. Ediții ale operelor lui René Descartes în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 83-92.598.21 kBAdobe PDFView/Open
15 Andreea Marza - Cataloage carti.pdfMârza, Andreea. Cataloage de cărţi în fondul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 93-99.280.83 kBAdobe PDFView/Open
16 L Stanciu - Ignatius Batthyany.pdfStanciu, Laura. Episcopul Ignatius Batthyány și istoria Bisericii românești din Transilvania prin intermediul unor documente din secolele XVIII-XIX. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 100-106.281.62 kBAdobe PDFView/Open
17 Mircea-Dreghiciu - Carti vechi de Blaj.pdfMircea, Gabriela; Dreghiciu, Doina. Circulația cărților vechi de la Blaj. Un periplu zonal: exemplare și însemnări edite și inedite din județul Alba (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 107-117.1.91 MBAdobe PDFView/Open
18 Chrastina - Mattias Bel.pdfChrastina, Peter; Rácová, Katarína; Šimůnek, Robert. Ore Minerals of the Nitra County acording to Notitia Hungariae historico-geographica by Matthias Bel. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 118-126.1.83 MBAdobe PDFView/Open
19 Emilia Sarac - Ape medicale.pdfSărac, Emilia-Camelia. Din istoria balneologiei: Ferentz Nyulas despre apele medicale din Transilvania (1800). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 127-130.260.77 kBAdobe PDFView/Open
20 Campean Cordea - Ioan Dobosi.pdfCâmpean, Viorel; Cordea, Marta. Un manuscris românesc, întocmit de arhidiaconul onorar Ioan Doboşi. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 131-140.1.95 MBAdobe PDFView/Open
21 Georgeta Deju - Catalog din Orastie.pdfDeju, Georgeta. Catalogul bibliotecii franciscanilor din Orăștie (1888). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 141-148.1.13 MBAdobe PDFView/Open
22 Popa - Colectia de carte chirilica.pdfPopa, Liliana Maria. Popa, Ioan-Nicolae. Colecția de carte chirilică românească – tipărituri și manuscrise – de la un muzeu etnogafic sătesc de pe Valea Arieșului.Contribuții la Bibliografia românească veche. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 149-155.5.31 MBAdobe PDFView/Open
23 Iulia Bogdan - Tipografia albaiuliana.pdfBogdan, Iulia Atena. Răspândirea cărţilor din tipografia princiară albaiuliană (altele decât cele chirilice) secolele XVI-XVIII. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 156-164.1.69 MBAdobe PDFView/Open
24 Marza Eva - Xilogravura.pdfMârza, Eva. Tatay, Anca Elisabeta; Tatai-Baltă, Cornel - „Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 165.236.48 kBAdobe PDFView/Open
25 Niculina Iacob - Vasile Aaron.pdfIacob, Niculina. Un precursor al beletristicii românești din Transilvania. Vasile Aaron redivivus. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 166-174.592.53 kBAdobe PDFView/Open
26 G Mircea - Cartea romaneasca veche.pdfMircea, Gabriela; Chindriș, Ioan; Iacob, Niculina; Mârza, Eva; Tatay, Anca Elisabeta; Urs, Otilia; Crăciun, Bogdan; Moldovan, Roxana; Roman-Negoi, Ana Maria. „Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830) / Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830)”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLV (CXLIX), nr. 4-5, 2017, p. 175-180.1.14 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback